Жылдын эң мыкты адамдары
Кайсы гана басылма болбосун жыл тогошоор алдында жыл жыйынтыгын чыгарып, өтүп бараткан ошол жылдын мыктыларын аныкташат. Гезиттердин айрымдары өз мыктыларын тандашты.

Биз, "Айгай" гезити "Жылдын эң мыкты адамдары" номинациясына төбөсү көрүнгөн саясатчыны же кайсы бир чиновник же интелегентти эмес, өлкөнүн эң жөнөкөй карапайым адамдарын, "Жылдын эң мыкты адамдары" номинациясына көрсөтүүнү эп көрдүк. Себеби, ошол эл бүгүн суу башы болсо да, суудан чыкчу жарыгынан дайын жок, үшүп-шишигенине карабай, ага кошул-ташыл болуп, азык-түлүк продукциялары асманга чыгып, алган пенсия менен маянасы алты күнгө жетип-жетпей, кокус ооруп калсаң ийне сайганга спирти жок, спирти болсо шприци жок, акчаң жок болсо аркы дүйнөгө аттана бер абалындагы саламаттыкты сактоо камкордугуна да кайыл болуп, "эл дегендер" эл ырыскысын мүлжүп, коррупция кокодон алып, мыйзамың каалашынча буйдалмайланып, сот-потуңдун таразасы "ташбака" болуп, "кайда барсаң - мамайдын көрү" заманда жашап жатса да, абалың кандай десең, жакшы дегенден башканы айтпаган карапайым элдин эркине таазим, дедик.
Алардан өткөн мыктылардын мыктысын көрө албадык. Бар болгула!-дегибиз келди. Бүгүнкү ачкан курсак эртең тоюнуп, жарыгың эртең жанаар. Өзүбүз үшүсөк да, жан дүйнөбүз үшүбөсүн. Учурда силерден өткөн эң мыкты адамдарды биз көрөлбай турубуз!
Сөз кадырын билгендерге.
Курманжан Датка:

- Бир иштин түбүн түшүнүп, аягына чейин көзүңөр жетмейинче чечим кабыл алууга ашыкпагыла. Арстан менен жолборстун күчү, демин ичине катып, учурун күтө билгенинде.

Арстанбек:

Кайратың тоону бузса да,
Кашыгың көлдү сузса да,
Эл менен сен - адамсың,
Элден чыксаң - жамансың.

Жайсаң:

Өткөндөрдүн салты болбой,
Өсөөр кыргыз калкы болбойт.
Өлгөндөрдүн даңкы болбой,
Тирүүлөрдүн баркы болбойт.

Кет Бука:

Салкын тоону кыян жууп,
Салт бузулат сак болгун.
Намыс түтөп, ар түтөп,
Нарк бузулат сак болгун.
Кара тили калп минип,
Карт бузулат сак болгун.
Калыс сөзүн айта албай,
Калк бузулат сак болгун.


Нур Молдо:

Заманыңды бил, анте албасаң ал сенин жүрөгүңө кадалган казык болоор.

Калыгул:

Беш башка булак сай болбойт,
Пейли тар киши бай болбойт.
Көп жылдыз жалгыз ай болбойт,
Көөнү тар адам бай болбойт.
Этекти кезсең жең болбойт,
Эзели душман эл болбойт...


Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan