Ала - Тоодо атчандар


Ой дүрбү


Алдыда тур гой, тарзаман,
Ажырат акты карадан.
Тулпардын жолун чап бекем,
Тууралап дүрбү сал бекем.
Жумуру башты ойлобой,
Журтум деп күйчү бар бекен?

Т.Сариевге
Адилет качып, чындык жок,
Айдың жел жүрбөй, думук жок,
Уулубуз чыкты а, бирок,
Урунбай колго улуктук.
"Жеп ийип" миллион сомдорду,
Жетишпей турат тунуктук.

А.Атамбаевге
Арбын жыл жүрдүк ээрчишип,
Атыңды атап, ураалап,
Атыңыз суудан кечкен соң,
Артыңда калдык ыңаалап,
Ээн ооз болбойт эл башы,
Эрдиги менен сыналат.


Ө.Бабановго
Акчанын кулу болсоң да,
"Абийириң күт" дейт, жараткан.
Сүзөөнөк мүйүз бат эле,
Сүзүлүп чыгат жарактан.
"Суктуктун" арты жаман дейт,
Сүрүлүп калат табактан.


А.Бекназаровго
Көрбөйт деп, ууру кылбагын,
Эл жүргөн жерде чек болот.
Ээрден түшүп калгандар,
Эси болсо тек болот.
Азике сизде канча жүз?,
Медалда эки эле бет болот.


А.Келдибековго
Тыбырап жүрүп тынымсыз,
Тынчы жок эл деп атандык.
Бакиевди кубалап,
Бакиевдерден бата алдык.
Тараза турат көрсөтүп,
Тагдырды чечпейт тапандык.

И.Өмүркуловго
Жумуру башка берилчү,
Жууса да кеткис ат болот.
Журтуңа кастык ойлосоң,
Жугунду сымал так болот.
Базарын күтө албаган,
Базарда элге тап болот.

Даярдаган Салмоор Сантаев


about | A Free CSS Template by RamblingSoul

12-апрель, 2012-жыл


??.??