Жылдыздар төлгө салат


Оо айымдар, айымдар…Кой (21.03 - 20.04 чейин)
Бул белги менен төрөлгөн айымдар дайыма адилеттикке ээ болот. Ал эркек иштеген иштерди оңой эле аткара алат. Үй-бүлөөдө башкы ролду ээлегенге умтулат.

Букачар (21.04 - 21.05 чейин)
Бул белгидеги аялдарга чолпон жылдызы аялдык жагымдуулукту тартуулайт. Мындай аялдар көркөм, кооз буюмдарды, гүлдөрдү, көйнөктөрдү, таттуу тамактарды жана винону жакшы көрүшөт. Өзү жакшы көргөндөргө баардыгын чачып берет. Кызганчаак болушат.

Эгиздер
(22.05 - 21.06 чейин)
Бул жылдыз менен төрөлгөндөр акылдуу, жандуу курч сөздүү, эң сонун жолдош. Аны менен эч качан ээнсиребейсиз. Алар адамдар менен тез эле тил табышып, кандай темада болсо да сөзгө аралашып кетет. Көз каранды эместикти жакшы көрүшөт жана дайыма адистикке ээ болот. Никеде күйөөсүнүн эң сонун жардамчысы жана жолдошу.

Чаян (22.06 - 22.07 чейин)
Мындай аялдар өз жубайынын ишенимдүү жолдошу жана сонун эне. Милдетти сезүүнү ал баарынан жогору коет. Алар көпчүлүк учурда каарман аялдан же болбосо чатак аялдардан болуп калышат.

Арстан (23.07 - 22.08 чейин)
Аял-арстан сүйүүгө туруктуу. Бирөөнүн сүйүктүүсү болгонду кааласа да, аны менен болгон достукту баалайт. Өзү сүйгөн адамына болгон талап абдан күчтүү. Алдаганды кечирбейт. Бул эң сонун эне жана сарамжалдуу аял.

Бийкеч (23.08 - 21.09 чейин)
Бул белгидеги аял жагымдуу, бирок анда темпераменттүүлүк жетишпейт. Ал дайыма уялчаактыктын азабын тартат. Ал жеке кызыкчылыкты жакшы көрөт. Бирок, үй-бүлөөдө балдары үчүн өтө бекем тыл.

Тараза (22.09 - 21.10 чейин)
Бул аял эрке жана чырыраак келет. Кооздуктарды жакшы көрөт. Бирөөнүн кекеткенин жаман көрүп, бир аз карама-каршылык болсо көзүнүн жашын төгүп, ал тургай ар кандай ачуу сөздөрдү айтып да жиберет. Бирок, өзү күнөөлүү болбосо да көп өтпөй ичинен өзүн күнөөлүүдөй сезип калат. Аракетчил. Чыныгы сүйүүнү баалай да, сактай да билет.

Бөйөн (22.10 - 22.11 чейин)
Бул белгидеги аялдардын биринчи түрү темпераментти жашыруун, эркекке окшош келишет. Ал аялдар өзүнүн жарын оңойлук менен таба албайт. Анткени, эркекке болгон алардын талабы күчтүү. Анын ушундай мүнөзү жумшак, жоош эркектерди өзүнө тартат. Экинчи типтеги аялдар кылыктуу, бир нерсеге болгон кызыкчылыгы артык жана зыкым болушат.

Жаачы (23.11 - 21.12 чейин)
Бул аялдардын эки түрү бар: биринчисинин мүнөзү эркек баланыкына окшош. Үй-бүлөөлүк, жубайлык турмушка өтө кыйындык менен көнөт. Иштеги ийгиликке ал өзүнүн жандуулугу, тажрыйбалуулугу менен жетише алат. Экинчи түрү - ак сөөк аял. Акылы эч кимге көз каранды эмес. Көз карашы бар. Ал китепти, көркөм өнөрдү, туш-тарабы төп келишкен адамдарды сүйөт. Өзү да бардык иштин майын чыгарып жасайт.

Текечер (22.12 - 20.01 чейин)
Бул белги менен төрөлгөн айымдын сулуулугу менен жагымдуулугу мезгил өткөн сайын жогорулайт. Ал түгүл 35 жашында 18 жаш курагына караганда адамдарга ал көбүрөөк жагат. Бирок, алдаганды, чыккынчылыкты такыр кечирбейт.

Суупери (21.01 - 18.02 чейин)
Бул белгидеги аялдар абдан жагымдуу келишет. Бул аялдар дайыма өзгөрүлүп турат. Кандай жумуш болсо да тыкан жана таза аткарат. Бирок, катуу тартипке үндөй албайт.

Балык (19.02 - 20.03 чейин)
Аял - балык өзүнүн ачып көрүнгөн жана татынакай сымбаты менен өзгөчөлөнөт. Алардын маанайы ден-соолугу айдын фазасынын өзгөрүшүнө байланыштуу. Ай толуп турган кезде алардын күч-кубаты толуп турат. Ай жаңырганда алар чарчап, шалдырап калышат.
Айымай


about | A Free CSS Template by RamblingSoul

12-апрель, 2012-жыл


??.??