Коом Турмуш Маданият◄◄◄

Редакция:
Коомдук-саясий гезит
Башкы редактор:

МОМОКОНОВ
Күнболот
Аргынбекович

Редактордун
орун басарлары:
Заирбек БАКТЫБАЕВ
Назгүл МАМЫТОВА
(kyrchyn@mail.ru)


Тел.: 0312 90 27 15


Редакциялык жамаат
Машакбай РАХМАНКУЛОВ
Нурбүбү БӨДӨШОВА
Асылбек БЕКТЕНОВ
Нурзада ОСМОНОВА
Элдияр ЭЛЧИБЕК

Дизайнер
Кубанычбек Кабилов


Гезит ээси:
ЖЧК "Баймырза пресс"
E-mail: nura-7171@mail.ru

Биздин дарек:
Киев көчөсү 77, 2 каб.

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде катталган № 1685

"Айкын саясат" гезитинин редакциясы жарыяланган макалалар үчүн жооп бербейт.
"ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды

- Рекламалык материалдар үчүн

Буйрутма: №277 Нускасы: 2 000 д.

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!