-
52, 09.07.08-.

◄◄◄
 

?
!
үү - ң "" . ңң үү өүңүө.
- , ү , , 500 үө. , ң, 21 66 28 ң.

,
""
 

""
""
ң .
ң .

:
- ?
- ,- ,- .

1 "" өү 2 1 "" .өө 2 "" " " "өө" . өө өөө , - . , ,

:
,
ң .

"" .
:
, ,
.

:
""
үөүң .
,
?
:

.

:
-ө ң ,
ң.
ң ,
ү ң.
:
--

:
ң
.

ң?
:
!

:
ө ң ,
ң өөң .
өөңү,
.
:
,
ң .

:

ң, .
ө ,
ң, ө
.
:

.

:
ң ,
,
,
.
:
-, - .

:
ң ,
үө ?
ң ,
өү, .
:
! !

:
,
, , .
ү үө
.
:
!

:
,
үө үүө.
ң,
ң үү ө.
:
!

:
,
өү .
ң,
ү өү .
:
!

:
,
.
ө ,
ң .
:
- -.

:
ң өөң ,
ң.
ү ,
ң.
:
,

:
,
.
""
ң .
:
.

:
-,
.
,
ң .
:
ө !

:
ү ,
үө , .
,
.
:
.

:
үөөң ,
үө .
өөү,
ң .
:
--.

:
ң өүө,
.
,
.
:
- .

:
ң,
.
өөө,
.
:
-, - .

:
,
ң .
ң,
?
:
- -.

:
.
.

ң "" .
:
, .

:
ң,
ү!
,
ң .
:
.

:
үөүң ,
ң .
ң ,
.
:
, ,

:
,
.
,
?
:
!

, , "" , "" . - "" . "" , "" "" , өө .
!

,
""


.