Жаныбек Рай - "Ойчул сүрөтчү"
Жаныбек Рай бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө белгилүү кыргыз сүрөтчүлөрүнүн бири. Кыргызстандагы жана чет мамлекеттерде жеке көргөзмөлөрүн өткөрүп, көптөгөн көргөзмөлөргө катышкан. Көп сандаган картиналары чет элдик жарандардын жеке топтомунда чогултулууда. Жаныбек мырза 1961-жылы Талас облусунун Үч-Эмчек айылында жарык дүйнөгө келген. С. Чуйков атындагы окуу жайда билим алган.
Жаныбек Райдын чыгармачылыгы сүрөт күйөрмандарын кайдыгер калтырбайт. Анын калеминен жаралган картиналарда кыргыздын жашоосу, маданияты, дүйнөтаанымы, философиясы чагылдырылган. Ар бир сүрөтүндө миң түркүн сүрөтчүлөрдөн айырмаланган өзгөчө стили, багыты бар. Ошол себептен болсо керек бул чыгармачыл адамды кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов да жогору баалаган, чыгармачылыгын колдогон. Аны биз Чыкебиздин Жаныбек Райдын чыгармачылыгына карата айткан пикиринен билсек болот: "Жаныбек Райдын чыгармалары архаикадан бүгүнкү күнгө чейинки мейкиндикти камтып, элдин калтырган мурасын, андагы каармандарын, тарыхын жана бүгүнкү күндөгү чындыгын калыбын бузбай, бай метафораларга, символдорго айкалыштыра эпикалык көлөмгө чыгарып, азыркы искусствонун тилинде жогорку көркөм чеберчиликке жеткирген "Ойчул сүрөтчү".
90-жылдары Жаныбек Райга "Эл сүрөтчүсү" наамын берели дегенде, өзү баш тарткан. Ошондо, ага карата Чыңгыз Айтматовдун: "Сен өзүңө-өзүң диссидент турбайсыңбы…" дегени бар.
Жаныбек Рай бардык чыгармачыл адамдардай эле "Манас" эпосунан азык алып, ага таасирленип, бир катар мыкты чыгармаларды жаратып келет. Манас эпосуна кайрылуудан мурун, чыгармачылыгынын чыйыр жолунда, бир катар стилдерде иштеди. Манас эпосун чагылдыруу үчүн өзүн даярдады, чеберчилигин арттырды. Ренессанс, импрессионизм, сюрреализм, оп-арт, авангард, гиперреализм өңдүү багыттарда иштеп, "Манас" темасындагы картиналарды тартууга батынды. Бирок, ошондо до "Манас" эпосун чагылдыруу оңойго турбасын жашырбайт.

Нуржигит
Болотбек уулу1216.htm