јрхив

–едакци€

–едакци€

Ѕасма ээси: ќсќќ "јдвокат" гезитинин редакци€сы

Ѕашредактор
јскер —ј џЅј≈¬ј

Ѕашредактордун орунбасары -
“емирбек јЋџћЅ≈ ќ¬
“ел.: 38-67-73


‘акс.: 48-61-24
E-MAIL: agym@vb.kg

∆ооптуу катчы -
ƒамира “ќ “ќ—”Ќќ¬ј
“ел.: 38-67-06

–еклама үчүн телефон:
38-67-08

 абарчылар:
«айырбек ј∆џћј“ќ¬
Ќазгүл  јЋћјћЅ≈“ќ¬ј
Ќурканбек  ≈–»ћЅј≈¬
ћелис —ќ¬≈“ уулу
“ел.: 38-67-13, 38-67-19;

–едакци€нын дареги:
Ѕишкек шаары, инд.720021,
Үсөнбаев көч, 2
"∆аңы јгым" гезитинин редакци€сы


»ЌЌ 01007200110043
ћ‘ќ (Ѕ» ) 109008
–/счет 1090820156270140 ќјќ "ј“‘ Ѕанк- ыргызстан"
 атталуу күбөлүгү: є1622
»ндекс: 68 444

Ѕашкы директор:
“окторбек ∆аналиев

Ўарттуу кыскартуулар:
к/р - кичи район
б/э - бурч эмес
рем/ж - ремонту жок
рем - ремонттолгон
л/а/ж - лоджи€сы айнектелген, жылууланган
өзү курган - п/самоотделку
стал - сталинка
эш/бр - эшиги брондолгон
с/т - сан түйүн
эмерек - эмереги менен
к/ж - короо-жай
жайлуу - бардык шарттары м-н
ж/к - жаңы конуш
ашүй - врем€нка
а. - айыл
ж/үй - жарым үй
х/р - хрущевка


 

∆арнама