Кыргыз гезиттеринин жањылыктары •
Кыргыз гезиттери


п»ї
Жаз, аял жана сүйүү
майрамыңыздар менен бардык айымдарды куттуктайбыз!


"Асманчылар"
Эркелейин
Эркем десең эрип кете жаздаймын,
Эркелегим келе берет ан сайын.
Бул жашоонун бүт көйгөйүн унутуп,
Мен өмүрдү кайра баштан баштаймын.

Эркелеймин эргип сага назданып,
Кайгы- капа артка карай ташталып.
Жандүйнөмдү жылуу толкун аралайт,
Бүт денемди сүйүү гана башкарып.

Эркелетип , эркелейин өзүңө,
Башым жөлөп эрктүү, күчтүү төшүңө.
Көңүлүм жаш, өмүрүм жаз, көөлгүп,
Эрип турам эркелеткен сөзүңө.
Лариса Асанбекова


Сезимдер элеси
Ар күнү сен жетишпей турасың ээ,
Бактылуу ким болду экен кулачыңа ээ.
Чынында турмуш ээлеп кеткенби дейм,
Болбосо бир маал мени сурачу эле.

А кимдир бул бакытын чала кармап,
Өкүнүчүн эртеңкиге ала бармак.
Өтүмсүз күндөр өтүп, түндөр өтүп,
Жан дүйнөңдү четинен талап алмак.

Жалбырагы тонолгон дарак. Чынар,
Окулбастан саргарган бараксыңар.
Тирүү болуп дүйнөдө жашоо менен,
Көкүрөктө таркабай калат кумар.
Майрамкан Абылкасымова


Күнөөлөш күнөө чыгар сүйгөндөрдү
Жүрөгүм алып учат эмне менин,
Жүргөндөй ортосунда асман-жердин.
Жеңилип баратканда бир тагдырга,
Жетелеп махабатты кайдан келдиң?

Жалт карап, чоочуп турдум саламыңа...
Жадырап жаз чакырган жамалыңа.
Агызып бара жатты аста мени,
Аппак нур сенин келген тарабыңа.

Арзуудан ажыраткыс бир күч барбы...
Ай батып барат, мынча түн кыскарды.
Жоготуп албас үчүн жолугууну,
Жолуңа чачсам бекен жылдыздарды.

Бактысын издеп жүргөн жалгыз сенби?!
Бактысын издеп жүргөн жалгыз менби?!
Күн санап өмүр турса конокко окшоп,
Күнөөлөш күнөө чыгар сүйгөндөрдү.
Бактыгүл ЧОТУРОВАЭнелерге
Бүт өмүрүн балдар үчүн арнаган,
Бар жакшысын балдарым деп камдаган.
Чексиз жылуу энелердин мээрими,
Чарк айланып, жалынуудан талбаган.

Чарчап бүтүп, чачын бубак басса да,
Балдарына бакыт тилеп, талбаган.
Чүрпөсүнүн ооруп турса иреңи,
Ооруйт кошо энесинин жүрөгү.

Ээлеп турган кан тамырдын кагышын,
Эне-бала бир-биринин тиреги.
Эмчек сүтү өмүргө өзөк кут болгон,
Энелерди бактыбыз деп билемин.

Жары үй курса, жасалгасын кынаган,
Жаманын жаап, жакшыларын улаган.
Эне барда өчпөйт үйдүн жарыгы,
Түндүгүнөн дайым түтүн булаган.
Үйдүн куту, жашоо шаңы энелер,
Үлөштүрүп, үзүлгөндү улаган.
Гүлжамила Шакирова


Сен сүйгөндөй
Сен сүйгөндөй эч ким мени сүйө албас,
Ар кимге эле андай тагдыр кабылбас.
Убак өтүп, улам өтүп кадырың,
Эми мага, сендей дүйнө табылбас.

Сен сүйгөндөй эч ким мени сүйө албас,
Ар кимге эле андай тагдыр кабылбас.
Дүйүм мөмө, түсү түркүн жаз элең,
Сендей шаани, эми мага табылбас.

Сен сүйгөндөй эч ким мени сүйө албас,
Ар кимге эле андай жазмыш кабылбас.
Маңдайыма жазылган бир бак элең,
Сендей дөөлөт, эми мага табылбас!
Меңди Мамазаирова


Бирок корком...
Көздөрүңдү сагынчу болдум сенин,
Карай салсаң каректен ыр чачылган!
Карааныңды сагынчу болдум сенин,
Калтаарыткан... кандайдыр сыр жашынган.

Эриндериң эсиме түшөт дагы,
Эбедейим эзилип кетет десең!
Эс-акылга баш ийбей өзүңдү издеп,
Алып-учуп жөнөгүм келет нечен!

Добушуңду, күлкүңдү сагынуудан,
Көз жаш болуп, чарчабайм агылуудан!
Бирок мени кечиргин махабатым,
Корком... корком, жолдордон жаңылуудан!
Жыпар ИСАБАЕВА


Бактым жолдо келатат
Эшигиме бакыт келип токтоду,
Шамалга акты санааларым жолдогу,
Эскириптир, жешилиптир акыры,
Тагдырымдын чиеленген боолору...

Айнегимен Күн чагылды күлүңдөп,
"Күткөн бактың, келди мына, сүйүн" деп,
Тагдыр мени кучактады шаштырып,
"Жол чыгалы, бол батырак, кийин" деп...

Ак жоолугум, чымкый аппак көйнөгүм,
Эчен ирет түштө кийип көргөмүн,
Эми мына, кийип көрүп өңүмдө,
Күтүп турган таалайыма жөнөдүм...
Фатима Абдалова


Бир арман
Бактылуу бол! Кайда болбо сен эми,
Дагы деле жүрөк сени сагынган.
Тагдыр экен боло албадык биз бирге,
Өмүр бою өзөктү өрттөйт бир арман.

Үмүт деген өчпөйт тура үлбүрөп,
Сен жөнүндө кабар уксам сүйүнөм.
Башка менен бирге экениң билсем да,
Чарчабадым жалгыз сени сүйүүдөн.

Мен күнөөлүү эмесмин бул жазмышка,
Сени сүйгөн жүрөгүмдү жеңе албайм.
Жүргөндүрсүң кээде ойлоп мени да,
Кайсы жолдо жүргөндүгүң биле албай.

Издебеймин жолдоруңдан жолукпайм,
Изиң суутуп мезгил мени дарылаар.
Антсе дагы үшкүрүгүм түн жарып,
Өзөктү өрттөп турат бүгүн бир арман.
Бактыгүл Сейитбекова

кыргыз тилиндеги гезит "Асман пресс"

??.??