Эл арасы бузулбасын!
Төмөнкү айтылгандарга кол койгондор, мамлекеттик иш, ага жетекчилик, уюштуруучулук, жоопкерчилик эмне экендигин жакшы билебиз.
Татаал абалдабыз. Мекенибиздин өзүндө жетишерлик мүмкүндүктөр туруп, 20 жыл бою жакшылыктуу ирдене албай, иште өйдө-төмөндүктөр көп болуп аткандыктан ички да, тышкы да себептер бар. Алардын жүйөлүү да, жүйөсүз да жактары көп.
Коом жана мамлекет турмуштук чечимдердин негиздүүлүгүнө, алардын ишке ашырылышына жараша коомчулукта келечекке ишеним, үмүт жаралат. Баары ишенимден, демилгеден, үмүттөн башталат.
Өкмөт башчылыкка Алмазбек Атамбаев өтө кыйын кыйчалыш, абал удургуп турган учурда келди. Ошондой болсо да ыгын таап, ылайыгын келтирип, мугалимдердин, дарыгерлердин эмгек акыларын олуттуу көбөйтүүнүн жолун тапты. Миңдеген үй-бүлөлөр акча каражат тартыштыгынын азабын тартпай, сарсанаа болбой, жашоолору жакшыра баштады. Мурдагы бийликтер жасай албаган аруу тилек, ак иш жасалды.
Жакшынын жакшы экендигин ачык айтуу, колдоо - коом турмушундагы, коомдук ой-пикирдин туура калыптанышындагы зарылчылык. Баштан аяк каралай берүүдөн ашмалтай абал жаралат. Ирээнжүү күчөйт.
Оппозицияга өтүп, мурдагы көргөн-билгендерин талдоого алып, бийликти ачыктан-ачык аянбай ашкерелеп чыккандыгы - Алмазбек мырзадагы чечкиндүүлүк. Муну башкача айтып бурмалоого алгандар жаңылып атышат. Адамдын атуулдук кадырына жете албагандык күчөп кетсе - өтө зыяндуу.
Өлкөбүздүн келечегине тиешелүү мамлекеттик маселелердин туура, таамай чечилүүсүндө иш жүзүндө өздөштүрүлгөн тажрыйба керек. Алмазбек мырзада ал бар. Ага көз жумуп койгондук адилеттикке жатпайт. Президенттикке талапкерликтин күчү чындыкты бурмалоодо эмес, маселени таамай талдоого алып, элдин, коомчулуктун көңүлүнө арзый алууда, пастыкка барбай нарк сактоодо. Сөздүн күчү анын курулай кескин айтылышына эмес, жүйө таамайлыкта, маани тереңдикте. Талапкерлер ушуну эске алышса. Сөз жүйөсү орундуу болсо кубаттоого алынат, аң-сезимди агартып, туура түшүнүк калыптандырат. Бул деген майда-барат маселе эмес. Чындыкты бурмалоодон ашкан зыяндуулук болбос. Элден ашкан улук жок. Эл арасы бузулбасын! "Өкүмсүнүп өспөйсүң, кыйынсынып ашпайсың", - дейт кыргыз. Тээ байыркы бабалардан башталып, элибиздин элдигине өчпөс өбөлгө болуп, укумдан-тукумга улантыла турган, салтка, каада-наркка кошпогон жоруктардан оолак болуу - эл-журт, мамлекет башчылыкка талапкерлердин ар-биринин атуулдук парзы, милдети.

Кыргыз Республикасынын
Аксакалдар Кеңеши:
Нарбеков Оморбай, академик,
Жаныбеков Турсун, коомдук ишмер,
Сарымсаков Кенжалы, Республикалык Аксакалдар Кеңешинин мүчөсү,
Жусубалиев Ильяс, Ош облустук Акасакалдар Кеңешинин төрагасы,
Бурканбаев Кубанычбек, Ош облусундагы Кара-Суу районунун Аксакалдар Кеңешинин төрагасы,
Кулумбаев Темир, эколог, эмгек сиңирген ишмер,
Мамыралиев Дуйшөн, коомдук ишмер,
Насирдинов Акжолтой, Ысык-Көл облустук Аксакалдар Кеңешинин төрагасы,
Маматов Кимсанбай ажы, Сузак районунун Аксакалдар Кеңешинин төрагасы;
Шадыбеков Дөөлөтбек, Кыргыз Республикасынын Аксакалдар Кеңешинин төрагасы.кыргыз тилиндеги гезит "Форум"