Коомдук-саясый гезит◄◄◄

Редакция:


КООМДУК-САЯСИЙ ГЕЗИТ
forum0312@gmail.com
www.presskg.com

Башкы редактор:
Эрнис БАЛБАКОВ
т: (0312) 53 33 32Башкы редактордун
орун басары:
Алмаз ТЕМИРБЕК уулу

Жооптуу
редактор:
Айбек ШАМШЫКЕЕВ

Менеджер
Султанбек РАЙЫМБАЕВ


Редакциялык жамаат:
Эртабылды АТТОКУРОВ
Баратбай АРАКЕЕВ
Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ
Жаркынай КАДЫРКУЛОВА

т: (0312) 53-33-26
Буйрутма: 1393
Нускасы: 12 000


"ММКны колдоо боюнча борбор" фондунун басмаканасында басылды
Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде катталган №1279
"ФОРУМ" гезитинин редакциясы жарыяланган макалалар үчүн жооп бербейт.


Биздин дарек:
Шабдан Баатыр
көчөсү
(эски Алма-Ата
көчөсү) № 4Б.
2-кабат
Рекламалык маанайдагы материалдар

Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!