Адабий-маданий, саясий гезит◄◄◄


Баш редактор
Нуралы Капаров


Редколлегия
Сүйүнбай ЭРАЛИЕВ,
Сооронбай ЖУСУЕВ,
Бексултан ЖАКИЕВ,
Кеңеш ЖУСУПОВ,
Ишенбай Абдуразаков,
Анатай ӨМҮРКАНОВ
Сагын АКМАТБЕКОВА,
Шайлообек ДҮЙШЕЕВ,
Түгөлбай КАЗАКОВ,
Таабалды ЭГЕМБЕРДИЕВ, Эсенбай НУРУШЕВ,
Каныбек ИМАНАЛИЕВ,
Садык ШЕР-НИЯЗ,
Темирбек АКМАТАЛИЕВ,
Султан РАЕВ,
Мамасалы АПЫШЕВ,
Эмир САРПАШЕВ,
Бахтияр Шаматов,
Айгүл БАКЕЕВА,
Назира СААЛИЕВА,
Салима Жакшылык кызы


Гезит ээлери
Аскар САЛЫМБЕКОВ,
Нуралы Капаров


Менеджер
Сабитбай МАМАТОВ


Дизайнер
Данияр МИСКЕНБАЕВ


Юстиция министрлигинин каттоосунан 2010-жылдын
19-ноябрында өткөн.

Каттоо күбөлүгүнүн №1681

Дареги: 702301,
Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары,
Пушкин көчөсү, 70.

Телефондор:
62-15-68, 62-15-70.
E-mail: kyrgyz2011@inbox.ru

Жарыяланган материалдар автордун көз карашын билдирет.
R-рекламалык материалдар.
"Жаңы Кыргызстан маданияты" гезитинен көчүрүлүп
басылган материалдарга
шилтеме берилиши шарт.
Гезит редакциянын компьютердик комплексинде даярдалды
"Учкун" ААКсында басылды
Офсеттик 10 басма табак

Бул сандын нускасы - 10 000
Заказ №487Төмөнкү
емейл жана телефон
сайттын ээси

Жанызактыкы:
емейл:janyzak@mail.ru
тел.: +996777329784
Сайт жөнүндө:
Бул айылда негизинен кыргыз гезиттери
электрондук тиркеме түрүндө жарыяланат.
Архивге, емейлге жана редакцияга шилтемелер
ошол гезиттин башбарагында берилген.
Жеке макала жарыялоого буйрутмалар кабыл алынат.
Сведения о сайте:
На сайте публикуются в основном кыргызскоязычные газеты в виде электронных подшивок данных газет.
Ссылки на архивы, емейл и данные о редакции
указаны на главной странице конкретной газеты.
Принимаются заказы на публикацию частных статей.
Алган материалга шилтеме бериңиз!  © J.Janyzak, Kyrgyzstan  Ссылки на взятые статьи обязательны!