№09, 01.03.08-ж.
  Айымдар ааламы

Шок кыздардын
шоу концерти
Жалаң аялзаты чогулуп калган жердеги жөнөкөй ушактан, улуу чындыкка чейинки окуялардын сценарийин түзүп, сахналаштырып, башкы ролду ойногон "Учур" телетеатрынын актрисасы Б. Асанованын "Шоу концертиндеги" үзүндүгө күбө болуңуздар.

(Музыканын коштоосунда күзгүгө боёнуп жатат, телефон шыңгырайт)
Айым : Меникине келгенде
Асмай, атмайыңарды
Туш келди басмайыңарды
Тамака шашмайыңарды
Коноко жатмайыңарды таштасаңар
(телефон чалат)
Үйүмө киргенде
Жуурканды санар кезиңерди
Бой көтөрөр кезиңерди
Эски өчүңөрдү
Ылай көлөчүңөрдү таштасаңар ха, ха.
(телефонду башка колуна алат)
Меникине келээрде
Момун кылыгыңарды,
Чегер чылымыңарды
Таксилик тыйыныңарды
Ырым-жырымыңарды унутпасаңар ха, ха.
(Айша келатат музыканын коштоосу менен)
Үн: Сагызгандай шакылдаган,
Каргадай какылдаган.
Оозу жабылбаган, күн тийген жердин күкүгү Айша,
(Айымдын үйүнө Айша кирет, экөө учурашат)
Айша: "Чакырган жерден калба, өзүң басып барба" дегендей. Мындай кезде өтө пунктуальный эмесминби. Эч ким келе элекпи?
Айым: Жок, мени катып койду дейсиңби, кечигип жатышат го. Кел отур, дасторконго кара
Айша: Оомийин, мен келдим балээ келбесин,
Аман-эсен бололу,
Айга барып конолу,
Ай болбосо, күнгө барып конолу,
Айым: Күнгө, күндөн күйүп өлбөйбүзбү?
Айша: Эжеке, биз түн ичинде конобуз да.
Айым: Айша тигилер келгенче мостоюп отура бермек белек, андан көрө мен жакшы көргөн жаш кезимдеги ырды боздоп койбойсуңбу?
Айша: Мейли боздосо боздоп коёюн,
(Ыр кетет, ырдап бүтөрү менен музыканын коштоосу менен Күкүш келатат)
Үн: Күкүш, элге тынчтык бербеген,
Өзү да тынч албаган,
Шамалдай шуулдаган, суукка урунбаган,
Куюн Мамыттай куюндаган Күкүш, (музыканын коштоосу менен Айымдыкына кирет)
Күкүш: (учурашышат) Эй катынлар, калайсылар, ээ якшимисиз, ишлериңиз якшими?
Айым: Офий образдан чыкчы, анака мынакалар менен допинкте жүрдүңбү, же азыр эле сайынып алдыңбы?
Күкүш: Эми силер мени билесиңер да, мен долго играюший допинг менен жүрөм да, мени бекер жүрөт дейсиңерби? Мен жөн жүргөн жерим жок, силердин камыңарды ойлоп жүрөм, мен арак ичүү процессинде жаңы метод ойлоп чыктым
Айым: Ал кандай метод?
Күкүш: Ажыраша аяктын паралеллограммасы "кире бериш аяк" кана кире бериш аякка стаканыңарды даярдагыла
(Айша стакандарды алып келет, арак куят)
Тойдун салты тойдун ээси сыйласын,
Не сунса да "нет" дебейсиң кыйбайсың,
Анда кыздар көтөрөлү бакалды
Эрин тургай ичегилер жылмайсын (арак алышат, Күкүш ырдайт. Ыр бүтөрү менен Шура келе жатат музыканын коштоосу менен)
Үн: Өзүн элитадай сезген
Упа, атырды себинген
Өзүн аябай сексуальный сезген
Модадан ашкан, жигиттерди аткан Шура (кайрадан музыканын коштоосу менен Шура Айымдыкына кирет)
Шура: Всем привет девочки, ооу подружкалар, как дела? Ай сонун болуп калгансыңар го (Айым менен учурашат)Айым Акишовна таанылбай калгансың го?
Айым: Чын элеби?
Шура: Көрбөгөнүмө канча болду? Абдан өзгөрүлүп кетиптирсиз, үйүңүзгө келбесем көчөдөн таанымак эмесмин.
Айым: Аның чын мен да сени тааныбай калмак экенмин. Эгерде башыңдагы баягы эле эски шляпаң, үстүңдө ошол эле эски көйнөгүң болбосо! Тамаша,
Күкүш: Жайлады, (Шура диванга отуруп ойкуштанып)
Шура: Оой иий, диваныңыз мынча жумшак? (каткырат) тамаша,
Тамаша тандайт бул кече,
Тартынбай анда тил безе
Булбулдай сонун үнүм бар
Бергиле мага ыр кесе.
Айым: Бердик, бердик (Шура ырдайт, ыр бүтөрү менен Алымкан музыканын коштоосу менен шашып келет)
Үн: Алымкан атка бир салган дилдейсиң,
Ачылган кызыл гүлдөйсүң.
Жөн сүйлөбөй дегеле,
Макалдаштырып сүйлөйсүң, оюңдагыны кылалбай
Олдоксондугуңдан жүдөйсүң Алымкан.
Алымкан: Кеч болсо да жетип келдим мен эми,
Эске түштү орусча бир сөз эсиме
"Лучше поздно, чем никогда" дегени.
Салам кыздар, кечирип койгула, кечиккенимдин себеби "чакырганга барбаган ымдаганга зар болот" этек-жеңимди үзө басып, шашып арсылдап үргөн иттерден айланып качып келатсам артымдан бир күчүк ээрчип алыптыр. Мен бассам басат, мен чуркасам чуркайт, иттен корккон жаным көчөдөгү камокту эки айланып качып келип дарбазадан кирип кетип, акырын аңдысам байкуш эшикти тытмалап-тытмалап калып калды.
Шура: Кандай күчүк экен?
Айша: Анда сени Герасим деп ойлогон го.
Айым: Баарыбыз чогулдук, кечебизди ачык деп жарыялайм,
Сулуунун көркү көзүндө,
Жигиттин көркү сөзүндө,
МАИнин көркү постто,
Тойдун көркү эмнеде? Албетте тостто, анда эмесе кадырлуу кыздар тостко өтөлү. Бүгүнкү чогулуп жаткан кечебиздин күнөөкөрлөрү биздин жигиттерибиз,
Жигиттердин жүрөгүнө жаз консун,
Белектерге, жылуу сөзгө жык толсун,
Келе жаткан майрамында,
Эр жигиттер ошончолук мас болсун
(ичишет, жалпы ыр кетет)
Айым: Биздин кыздар жагар бекен жигиттерге, (өзүнчө бийлейт)
Шура: Айым Акишовна сизге эмне болду?
Айым: Ой жаш кезимди эстеп кетпедимби, жигиттер менен жүргөнүмдү, силер менен да кошулуп ырдап, бийлеп жибердим.
Күкүш: Айым эже, жаш кезде жигиттериңиз көп болсо керек, айтып бербейсизби?
Айым: Кайдагыны эске саласыңар, койгулачы ботом (күлүп). Бирок, калп айткан менен болобу, болгон! (ырдайт)
Айша: Эже чангандардан эмес, жүрөккө жаккандарынан айтып бериңиз.
Айым: Ал кезде мен тал чыбыктай ийилген сулуу кыз элем. Буттарымдын узунун айт, чачымдын узундугу жер шыпырат, белимдин ичкеси момундай.
Айша: Жок момундай.
Айым: Мындай эле, ал кезде секелек кыз элем. Биздин кошуна айылдан бир жигит "движения" кылып жүргөн. Бир күнү келиптир, жүрбөйсүңбү кечинде көл жээктеп, эс алып келели" деп, мен мейли, эс алса эс алып келели дедим. Силер үчүн калп, мен үчүн чын. Анын чоктой кызыл машинасы бар болчу.
Алымкан: Мерс.
Айым: Жок ЗАЗда, машинасы барлар ал убакта бай болучу. Башкарманын баласы. Кечинде келди, экөөбүз көл жээкке кеттик, машинага отуруп алып. Бир маалда көлгө аз калганда машинасы кумга сайылып калбаспы.
Айша: Эмнеси сайылып?
Айым: Машина кумга сайылып калды, анан машинадан түшүп машинанын эки жагын карап, кой, мен айылга барып балдарды чакырып келейин, машинамды чыгарып беришсин дейт. Жаман жиним келип, коё тур эми, жаңы эле келсек жок дегенде сейилдеп басып келели дедим, жаман уялчаак эле. Кой тамашага салайын дедим да, движения кыла баштадым. Ушуну эстесем эле дене боюм дүркүрөп кетет. "Сагын аркамды тырмап койчу"- дедим. Ал болсо машинанын оңдой турган ачкычын колуна алып, аркамды минтип, минтип коёт. Ушунчалык жиним келип кетти да, ой моминтип моминтип эле тырмабайсыңбы дедим да, жакын басып келгенде, моминтип эки колун кармап туруп (эмчегин) эки алмамды карматып койдум. Анан эки ийинден кармап туруп жерге чаптым ха, ха.
Алымкан: (Укпай калат) Эмне болду, эмне дейт?
Күкүш: Эмне болмок эле, экөө көл жээгинде моминтип атышыптыр ха, ха.
Айша: Көтөрүп чабылган жигиттер көп болсун.
Алымкан: Кээси бийге түшүшсүн,
Кээси отуруп ичишсин,
Мейли, албырса бетибиз
Таманындай үтүктүн
(жалпы бий)
Көйнөк кирдебесе.
Талаа гүлдөбөйт...
Айымдардын он беш сыры
Айымдардын сыры айтып бүткүс аалам. Ошентсе да кыз сырына кызыкпаган эркек жөн эле басып жүргөн пенде (дөңгөч). Эркек аялдан, аял эркектен чыныгы Кудай берген белектерин бири-бирине "алыш-бериш" кылышып турушпаса - алар жөнөкөй логикалык гана акылга баш ийген байкуштар. Кыз жакшысы эл сактайт. Элге кошуп, эр сактайт.

1. Айымдар эмнени ойлоп, эмнени каалап турганын туюп, сергек мамиле жасоо эркек үчүн эң негизги табылга.
2. Ажарлуу аял үчүн акчаңды аяба, ал нерсе дайыма өзүн-өзү актайт. Бир жылбы, беш жылбы андай сыйды алар эч качан унутушпайт.
3. Аралык аркылуу аялдардын кыймыл-аракетинен (басышынан, сүйлөө темпинен, бийлегенинен) жана кулак мурдунун, эрдинин, баш сөөгүнүн ж.б. дене түзүлүшүнөн (аны чечиндирип олтурбай) анын келечекте кандай аял болуп, төшөк мамилесиндеги мүнөзүнө байкоо салса болот.
4. Кыз өзү сага кызыгып (андайлар азыр көп) алдыңа "шанс" ачып жатканда, аны бошко кетирсең ал абдан катуу таарынат жана экинчи сага оңойлук менен жүз бурбайт.
5. Айымдар ар дайым табышмактуу болгулары келишет. Эркек байкуш "каалап турса да, каалабагандай түр көрсөтүп жатат" деп кыйналат. Бул нерсени аялдар актаныш үчүн жасашат. Мисалы, ой анда билбей калыптырмын, эч ким көрбөйт десе же болбосо күчкө салды ж.б.
6. Эгер жактырган кызың көңүл бөлбөй жатса ага капаланба, ал өзгөрөт. Бүгүн эртең байкабашы мүмкүн, бирок бүрсүгүнү болуп көрбөгөндөй жылуу мамилеси менен сени таң калтырышы мүмкүн. Эң негизгиси тажаткыч болбой, тамашакөй бол.
7. Баалуу белек берип жатып кылдат кара, айымдар жигиттерге милдеттүү болуп калганды каалашпайт. Кымбат баалуу белегиң менен аны күчкө салып жаткандай туюулушу мүмкүн. Эң жөнөкөй сөзүң, жупуну белегиң менен аны түбөлүк имерип алышың мүмкүн.
8. Аял эркектин мойнуна сурабай туруп минип, өмүр бою түшпөй коюшу мүмкүн. Аларды канчалык азыраак сүйсөң, ошончолук эркинсиң жана мындай эркекке аялдар жакын.
9. Аял эркектерди түшүнгүсү келбесе 3 себеп бар, биринчиси-түшүнгүсү келбейт, экинчиси - жөн гана жинди, үчүнчүсү - болбойт же болбосо феминистка.
10. Алган жарың менен көпкө тең карып жашагың келсе: дайыма ар тараптуу, кызыктуу бол, юморлук сезимдериң өчпөсүн жана бири-бириңе жалгыз болууга шарт түз. Адам жалгыздыкта жакшы ойлонот.
11. Аял затына ак көңүлдүүлүк, ачыктык керек, өзүң жөнүндө айт, бирок баарын эмес. Жалгандан качып, чындык менен кубаттан. Айтылбаган сыр, сүйлөбөгөн сүр болсо, андай жигиттер да айымдарды арбайт.
12. Аял эркектеринин көзүнө чөп салып, жакшысын издейт. Демек, секстин саны эмес, сапаты алдыда аларга.
13. Айымдар турмуштун түйшүктүү иштерине баш-оту менен кирип чөгүп кетип чыгалбай кыйналат, мындайда тажаткан чарчоодон чыгарып, алаксытып, эс алдырыш эркектин милдети.
14. Аялдардын кооз кийингени, биринчи кезекте аялдар үчүн. Анткени алар бири-биринин кийингени жөнүндө абдан кызыгып сөз кылышат.
15. Эркектер арасынан көп дос күткөн аялдан алысырак бол, анткени, жаздык менен достук жанаша…

Даярдаган А.Эркебай