№10, 08.04.08-ж.
  Төшөктөлгө

Байыркы нумерология илими турмуш курууну көздөгөндөрдүн бири-бирине туура келер-келбесин ар дайым айтып, ошол эле кезде сүйүктүүңүздөн эмнелерди күтүүгө болоорун да билдире алаары белгилүү. Миң жылдардан бери астрологдор туулган күн менен тагдырдын жана мүнөздүн байланышын изилдеп келишкен. Мына ошол изилдөөлөрдүн жыйынтыгы төмөндө, силердин назарыңыздарда.
(Көрсөтүлгөн сандар туулган күндүн датасы)
Төрөлгөн күнүң - төшөктөгү мүнөзүң

1 Биринчи числодо туулгандар үчүн эң башкысы - өзүнүн амбициясы. Ошондуктан аларда сүйүү жана романтика үчүн убакыт аз калат. Эгерде кокус сүйүп калса да, сүйүүсү экинчи планга чыгып, ал өзүнүн башкы максатына: жеке амбициясын канааттандырууга жумшалат. Ошондуктан "биринчилер" өзүлөрүнө оңой багынган, талап койбогон обьектилерге көп көңүл бурат. Сексте да ошондой, өзүнүн гана каалоосун орундатып, жолдошунун кызыкчылыгына аз көңүл бурат. Никеде болсо "биринчилер" сейрек бактылуу болушат, анда да жолдошу түшүнө билип, чыдамкай болсо.

2. Алардын сүйүүсү акыл-эсинде жаралып, рухий байланышсыз физикалык жакындык болбойт деп эсептешет. Экилер үчүн секс - сезимдин кульминациясы, эгер жолдошу менен рухий байланыш түзүлсө алар бактылуу. Рухий байланыштан кийин жакындык физикалык байланышка жетеби-жетпейби анын мааниси анча эмес аларга. Булардын никеси руху жактан жакын адамдар табышканда гана ийгиликтүү болот.

3. Булар агрессивдүүлүгү жана амбициясынын күчтүүлүгү менен айырмаланышат. Алардын кредосу: өзүн канааттандыра тургандын артынан түшүү, аны багынтуу жана кумарын кандыруу. Алар өздөрүнө теңди сүбөйт, ошондуктан жолдошу андан ашып түшпөй, кемчилигин толуктап жүрүшү керек.

4. Оңой менен контакка чыкпайт, эгерде сүйүп калса, өмүр бою сезиминен жанбайт. Жолдошунун көзүнө чөп салбайт, сексте болсо орточо. Төрттөр табиятынан пессимист болгондуктан - алар менен жашоо оңой эмес. Бул күнү төрөлгөндөр кызганчаак жана ачуусу тез келет, сүйүктүү адамынын колдоосуна өтө муктаж, ансыз муңайымдыктын океанына түшүп кетет. Булар менен жашайм деген адамда чыдамкайлык жана кайраттуулуктун чоң запасы болуш керек.

5. Бешинчи числодо төрөлгөндөр акчаны сүйүшөт. Алардын жыныстык кызыгуусу, жолдошунун байлыгына жараша болот. Сырткы көрүнүш "бештиктер" үчүн анча роль ойнобойт, акча болсо болгону.

6. "Алтылар" - эмоционалдуу,кыялкеч жана идеалдуулукка умтулгандар. Кызыкканына чын ниеттен берилет. Бийик сезим жана секс буларда бири-бири менен балансташтырылган, алар экөөнү тең бирдей жакшы көрөт.

7. "Жети" менен болсоң тынчтык таппайсың. Алар өзгөрмө жана табиятынан тынчсыз. Эң жакшы жаншерикти табууну көздөйт, ошондуктан көп ирет турмуш курат. Алар менен никеде тургандар, анын анча-мынча "ойноп" кетүүсүнө көңүл бурбаса да болот, - бул болгону алардын өзгөрүүнү каалагандыгынан гана келип чыгат.

8. Сегизинчи числодо төрөлгөндөрдүн мүнөзү өтө бекем, күчтүү болот, ошондуктан терең эмоционалдуу байланыш жасоого жөндөмдүү келишет. Бирок буларды тез-тез "сатып" коюшат, анткени "сегиздерди" сүйүү да, түшүнүү да кыйын. Алар көбүн эсе өзүн курмандыкка чалууга даяр, ошондуктан сегиздер кимге берилген болсо, ошолор аны эксплуатациялашат.

9. Бул адамдар өтө сексуалдуу, бирок өзүнүн каалоосун көбүнчө билдире албагандыктан, максатына жетпей көп убара тартат. Ашынган сексуалдуулук аларды тез-тез жолдон чыгаргандыктан, биринчи никелери көбүнчө ажырашуу менен аяктайт. Физикалык жакындашууну сүйүү деп эсептешээри менен бир кетирген катасын кайра кайталабайт. Өзү менен рухий жактан теңдер менен жакшы мамиле түзүп кетет.

10. Зилинде лидер болгондуктан, "ондуктар" өзүнүн чечимин жана буйругун кыңк этпей аткаруучу жаншерик издешет. Сексуалдык жактан өзү да күчтүү жана ошондой эле күчтүү жолдошко муктаж, анткени алар үчүн физикалык жактан ырахат алуу өтө маанилүү. "Ондуктар" менен жашоо жеңил. Бул өтө жолдуу жана оң число.

11. Карама-каршылыктуу натура. Сексти жакшы көрөт. Ошол эле кезде тартынчаак, ак ниет жана таштап кетпейт, башкача айтканда берилген. Ошондуктан, булардын интимдик жашоо сферасында дайыма кыйынчылыктар кездешет. Алар чыккынчылыкты жеңилүүнү көтөрө алышпайт. Эгерде буларга жашоосунда өзүнө ылайык жолдош жолукпаса, бүт жашоосу өйдө-ылдый менен өтөт. Алар өз алдынча болууну эңсешет, бирок ага жөндөмдүү эмес. Кыскасы булардын жашоосу - тынымсыз күрөш.

12. Булар менен жашоо жеңил. Жашоодо өзүнө тең жолдош издешет, ак ниет. Мүнөзү болсо оң, кепке келет, айтканга көнөт, анан жумшак болгондуктан өзүнө ишенкиребейт. Ошентсе да аларды күч менен жолго салам дегендер жаңылат. Сүйүү, эркелетүү менен мамиле кылсаң тооңду томкорот.

13. Он үчүнчү числонун эмоционалдык жана сексуалдык жашоосу татаал жана кыйын. Мындай кишилер кимдир бирөөнүн колдоо көрсөтүшүн ичтен күтүшөт жана ошондой жардам берген адам аларга керек. Аларды ар дайым бир нерсе жасоого түрткү бериш керек. Таңкалыштуусу булардын сексуалдык табити күчтүү болуп, сезими жактан начар. Ошондуктан "он үчтөр" менен нике куруу оңой эмес.

14. Мында төрөлгөн адамдардын жолдоштору бай болбосо, андан жакшы мамиле күтүү пайдасыз. Булар мамиле түзүүдө оңойлук менен ылым санап келбейт, аларды сүйүп калуу да кыйын. Ошентсе да булардын башка жыныстагы адамды өзүнө тартуучу магниттик сапаты бар. Алар мамиле түзүүгө жөндөмдүү, дипломаттык, прагматикалык сапатка ээ, турмушуна ушундай мүнөздүү жолдош издешет.

15. Булар кыялкеч, тез ачууланат жана сүйүп-күйүп жанат. Ошондой эле тез сууп калышат. "Он бештер" материалдык жактан жетиштүү камсыз болгондор менен ынак жашап кетет. Булардын никеси ийгиликтүү болот, бирок жубайы анын романтикалык талабына жооп берип, ал түзүп алган дүйнөнү бузбаш керек.

16. Бул адамдар бекем байланыш түзүүгө жөндөмдүү, бирок бир адам менен узак жашай албайт. Анткени алар бир калыптуулукту эмес, ар түрдүүлүктү жакшы көрүшөт. Ошол эле кезде аларды узак убакытка балап алууга болот, эгерде анча-мынча "шоктугуна" көз жумуп койсо. Кубаттуу жана назик, көңүлдөш.

17. Эмоционалдык жактан туруксуз, интрига уюштурууга жөндөмдүүү. Эгерде жолдошу аны бир жагынан чектейм десе, толук ажырашууга баруусу мүмкүн. Көп ирет "төшөк жаңыртып", жаңы нике курат, анысы барган сайын ийгиликтүү болот. Өтө сексуалдуу, андай-мындай тыюу салууларды жактырбайт.

18. Сексуалдуу, бирок өзүнүн каалоосун билдирүүдөн уялышат. Ошондуктан көбүнчө көңүлү чөгүнкү. Өтө сезимтал жана назик, сейрек учурда гана жаңжалга барат. Сексттен башка чөйрөдө адамдарды баш иймелерин тандап алат.

19. Булар анык диктаторлор. Башка адамдардын да сезими бар, алар менен эсептешүү керек деген "он тогуздардын" капарына да келбейт. Айланасындагылардын өз максатына жетүү үчүн гана пайдаланылуучу курал, аспап катары карайт. Ашынган өзүмчүл, керек эмес жолдошторунан баш тартып коёт. Сексуалдык жактан аларды канааттандыруу кыйын, дайыма бирдеме жетишпегенсип жүрө беришет.

20. "Жыйырмалар" рухий дүйнөдө жашашат. Ошондуктан, сүйүктүү адамы менен сөзсүз рухий байланышта болушу керек. Жыныстык жактан алганда өтө күчтүү эмес, анткени алар үчүн рухийликтен башкасы экинчи орунда. Никеде болсо өзүнө окшош рухий сапаты барды издейт. Эгерде жолдошу физикалык жактан күчтүүрөөк, рухий жактан чабал болсо, турмуш отунун күйүшү кыйын.

21. Эмоционалдык жашоосу тыгыз жана балансташкан -булар рухий, физикалык мамилеге муктаж. Сексуалдык жактан орточо болгону менен романтикага берилгендиги менен артыкча. Мына ушул сапаттары алардын төшөктө жакшы партнер болуп, жубайынын ар түрдүү талаптарын канааттандыруусуна өбөлгө түзөт.

22. Эмоционалдык жактан күчтүү эмес, кыйындык менен сүйүшөт, эгерде сүйүп калса өмүр бою сүйүүсүнө бек болушат. Пессимизмге көп батышат жана кызганчаак келишет. Сексуалдык жактан орточо жөндөмдүүлүккө ээ, бирок өтө сезимтал болгондуктан кичинекей эле жолтоолук каалооссун бузуп салат. Булр үчүн дайыма тирек болгон кимдир бирөө керек.

23. Эмоционалдык жактан булар үстөмдүк кылууга умтулат. Ошол эле кезде алардын сезими терең, эгерде жолдошу бирдей темпераментте болуп, баш ийүүгө даяр болсо, никелери бекем болот.

24. Сексуалдык сферада - "орточолор". Себеби, физикалык жактан алсыз жана чыдамкай эмес. Секс алардын оюнда көп жүрөт. Булар тартынчаак болгондуктан, карама-каршы жыныстагылар менен ийгиликтүү байланыш түзөт. Дайыма кыялданып жүрүшөт, бирок кыялдагысын турмушка ашырууга батынбайт. Сүйүүгө келгенде өтө эмоционалдуу, берилип терең сүйүшөт.
25. Сексуалдык жактан алганда, айырмачылыктардын таңкаларлык биригүүсү менен өзгөчөлөнүп турат. Жакшы камсыз болгондорго жабышуу менен бирге, кыялкеч келгендиктен, өзү каалаганды Кудайындай эле көрүп калат. Жыныстык жактан орточо кубаттуу болсо да, кумары жанган учурда өтө кызуу болушат.

26. Табиятынан өтө сезимтал келишсе да, рухий жакындыкты самашат. "Жыйырма алтысында" төрөлгөндөр оңой менен жанышпайт. Эгерде кызыкканы романтикалуу сырдуулук менен курчалып турбаса. Идеалдуулукка умтулуу жана кыялкечтик менен кошо дене кумарына берилүүнү каалоосу, булардын карама-каршылыктуу натурасынан кабар берет. Сүйгөнү үчүн чоң курмандыкка барууга даяр. Жумшак болгондуктан курчагандар аны дайыма пайдаланып кетишет.

27. Булар карама-каршы натурага ээ: бир жагынан өзүнө моралдык колдоо көрсөтө алгандарга тартылса, экинчи жагынан жумшак, тез көнүүчүлөргө тартылат. Аларды ойдо жокту кылгандар да кызыктырат. Эгерде адамы белгилүү, түшүнүктүү болсо аны менен болуу "жыйырма жетилер" үчүн кызыксыз. Карама-каршы жыныстагыга болсо каалоосунан көрө, көнүмүш болуп калагандыктан гана тартылат. Көпчүлүк менен мамиле түзүп кете алат, анткени акылдуу, кызыктуу жана мүнөзү боюнча күчтүү.

28. Жүрөк жагына келгенде жупуну жана берилген өзүн-өзү таңуулабайт. Алар үстөмдүк кылышпайт, бирок эмнени каалаганын эң жакшы билет. Жумшак, карөзгөй эмес , акылдуу. Рухий, физикалык байланышты тең салмакта кармаш керек. Эгерде рухий байланыш болбосо, жолдошу тез эле тажатат. Секс булар үчүн рухий жашоодой эле маанилүү, булардын бирөөсүнүн көптүгү экинчисинин кемтигин толтура албайт. Булар менен түзүлгөн нике ийгиликтүү.

29. Терең сүйүп, сүйгөнүн идеализациялап, ага узак убакыт бою байланууга көңүлү бар. Дурус эле сексуалдуу, бирок комплекстери бар, өзүнүн сексуалдык ж.б. каалоолорун уят-сыйытсыздык деп эсептейт. Булар үчүн жетектеп жүрүүчү жолдош керек. "жыйырма тогуздар" менен батышуу кыйын, анткени алар карама-каршылыктуу. Булар бир туруп үстөмдүк кылууга умтулса, бир туруп пассивдүү келип, баш ийип кетишет.

30. Бардык мамилесинде бийлик жүргүзүүгө умтулат. Ошондуктан булар үчүн айтканын эки кылбаган, жумшак жолдош керек. Жаралышынан мерген болгондуктан, өзү көксөгөндүн артынан түшүп, аны болуп көрбөгөн айлакердик, туруктуулук менен торго түшүрөт. Сексуалдык жактан күчтүү жана агрессивдүү. Карама-каршы жыныстагылар каалабаганына карабай тартыла беришет. Муну менен жубайлык жашоодо экинчи орунга макул болуп, ага баш ийүүгө даярлар гана жашап кетет.

31. Өтө берилген жана ак ниет, кыйынчылык менен, бирок терең сүйүшөт. Сексти жаныбардык каалоо, физикалык акт катары гана карайт. Татаал мүнөздүү, көп кырдуу мүнөзү бар, кең пейилдүүлөр гана бактылуу кыла алат. Көңүлү чөгүңкү тарта берет, мына ошол өзгөрүлгөн көңүлүн жолдошу илгерилетпей сезип, түнөргөн түпөйүлдүктөн куткаруусун каалайт.

Даярдаган А. Адишов