газета "Обон" на кыргызском языке • №12, 29.04.08. • "Обон" гезити, кыргызча... •
Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, себеби жогорку шапкеси улам эле солкапталга єтџп кетип жатпайбы..
Меймансап