газета "Обон" на кыргызском языке • №13, 06.05.08. • "Обон" гезити, кыргызча... •
Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, себеби жогорку шапкеси улам эле солкапталга єтџп кетип жатпайбы..







Меймансап