газета "Обон" на кыргызском языке • №16, 21.05.08. • "Обон" гезити, кыргызча... •
Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, себеби жогорку шапкеси улам эле солкапталга єтџп кетип жатпайбы..

Меймансап