газета "Обон" на кыргызском языке • №18, 03.06.08. • "Обон" гезити, кыргызча... •
Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, Мен бул текстти атайын жаздым биерге, себеби жогорку шапкеси улам эле солкапталга єтџп кетип жатпайбы..

Меймансап