№18, 03.06.08-ж.
 "обондун" сын сандыгы

Медет садыркуловдун мүнөзү
Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлерге мүнөздүү бейнелердин табышмактарын Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Президенттин администрация жетекчиси Медет Садыркулов

Туулган датаңызды жазыңыз 13. 12.1953.
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 1+3+1+2=7. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+5+3=18.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 7+18=25. 25-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+5=7. 7-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 25-2=23. 23-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 2+3=5. 5-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 13.12.1953.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 25.7. 23.5.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча:
111 - мүнөзү оор басырыктуу, көздөгөн максаты бар адам, бирөөлөргө көз каранды болгонду анча жактыра бербейт; 222-биоэнергиясы күчтүү, экстрсенсорикалык жөндөмдүүлүктөргө ээ, анын тегерегинде көптөрү байырлап, кеталбай турушат.; 333 - илимге жөндөмү бар, ар нерсеге сын көз менен караган талдоочу.
4-0- ден-соолугу начар;
55- ички сезим туюму өнүккөн, боло турган окуяларды алдын ала сезет; 6-0-кара күч талап кылынган эмгекти сүйбөйт; 7 - талант деген эмне экендигин түшүнүү үчүн төрөлгөн киши. Анын турмуштук тажрыйбасы жана кыймыл аракети таланттуу болууга негиз түзөт. Эң негизгиси жогорку күчтөр тарабынан жөнөтүлгөн талантты кармап калуусу зарыл. Таланты бар, бирок азыраак;
8 - 0 - жоопкерчиликсиз, көңүлдүн адамы болсо болду, болбосо жок деп милдеттүүлүк менен жоопкерчиликти өзүнө албаган адам, кандай кыйынчылыктарга кабылбасын, суудан кургак чыгып өзүн актаганга өтө ыктуу;
9 - акылын өстүрүүсү керек, табиятында ченелүү гана интеллект бар, ошондуктан тынбай изденип окуп кыймылга келип турбаса, бул жагынан артта калып кетүүсү мүмкүн.
Жалпысынан анда акылына караганда сезим туюму сонун өнүккөн. Алтынчы туюму бар сыяктуу. Баштаган ишин чечкиндүү түрдө аягына чыкканга аракеттенет. Табияты боюнча токтоо болгон менен чечимди тез кабыл алат. Максатына жетүү үчүн жерди коңторуп жибергенге даяр. Ага бир нерсени чоңойтуп же болбосо кичирейтип кароо мүнөздүү жана кимдир бирөөлөргө кызмат көрсөткөн болсо, үстөмдүк кылып, пайдалууга караганда, ыңгайсыз абалды көбүрөөк жаратат. Инстинкт жана милдеттүү болгон кишисин тегерете курчоого алып, оңтойлуу абалы келгенде аны оюндан чыгаргысы келет. Аны менен мамиле кылгандардын көбү кийин кейип калышы мүмкүн. Чыдамсыз жана кызганчаак. Чыр менен интригалык саясий оюндардын атаманы, жеңил ой. Башкаларга эркиндик калтырбай чектеп салып, ушул сапаты менен өзүнүн шефине жагат. Ооба, президенттин администрация жетекчисинде дал ушундай сапаттарга ээ болуусу да керек. Себеби ээлеген кызмат ордунун саясий функциясы ушундай. Илгерки инерция боюнча коммунисттердин борбордук саясий бюросунун ордун туурашкандай элес калтырышат. Ошондуктан ажонун тегерегиндеги бардык билерман аткаруу бийлигиндегилерди, ЖК депутаттарын жана бардык кыймылдарды, чечимдерди Президент менен коюн колтук алышып алып чечишип жаткандыгы жөн жерден эместир. А. Акаевдин жана К.Бакиевдин заманындагы мыкты администрация жетекчилердин бири, тажрыйбасы да жетиштүү.
Бирок элге кызмат кылууга караганда, жеке кожоюнга кызмат кылуу үстөмдүү. Анын санаачыл сапаты, кумарлуу мүнөзү, жорук жосундарга болгон табити, өзүнүн терс көрүнүштөрүн көрсөтпөй койбойт. Ал тынч карылыкты көздөгөнү туура, тилекке каршы азыркы өтөп жаткан кызматы андай багыттарга негиз бербейт. Бардыгы анын кышында же жайында төрөлгөндүгүнө, күндүз же түндөбү ошол күнү аба ырайы кандай болгонуна байланыштуу. Чынында ага жылуулук жагат. Ал эми Медет Садыркулов суук башталган декабрдын күндөрүндө төрөлгөн. Анын тагдыры ушул мезгилдерге байланган, бороон болгон күнү төрөлсө өмүрүнө коркунуч болот. Маалымдуулук жана максатка умтулуучулуктун өзгөчө айкалышуусу аларды жеңүүчүлөрдүн тобуна кошот. Негедир дайыма аны коогалуу иштер өзүнө тартат. Кыймыл-аракетте, сезимталдыкта тобокелчил, күрөштөн эч качан качпайт, өзүн эң сонун коргой алат. Турмуштун олуттуулугун сүйө бербейт, бала кыялдуулук дайыма бар. Чоң жоопкерчилик мүнөздүү болгон жерде иштесе да, жоопкерчиликтен качкысы келет. Эске тутуусу жакшы өнүккөн. Турмуштук чоң күчү бар, кайраттуу, ооздукталбаган, укмуштуу окуяларды сүйөт. Кармашкан күрөш талаасы ал үчүн лаборатория же трибуна. Аны эки бөлүп кароого болот. Биринчиси солдат деңиз каракчысы, шектүү киши, тентимиш. Экинчиси окумуштуу жана саясатчы. Бийик максаттарын кубалап кете берип, көлчүккө түшүп калуусу мүмкүн. Бирок кур кыялдуу эмес, иштиктүү. Көздөгөн багытына жетүүгө болгон мүмкүндүктү сезери менен ал ага ар кандай ачык түстөрдү берет. Анын оюндагы элестетүүсү канчага жөндөмдүү болсо, ошончого жетет, анын умтулуусун жактырбай, аны жок кылууга шашкандар ага көптөгөн жагымсыздыктарды жараткандары менен тагдыр ага дайыма жардамга келет. Ушул жолдуулугу менен көп нерсенин башынан чыгат. Ал ойлогонунун баарын ачык айта алат. Байкабастыгынан улам одоно, орой көрүнүшү мүмкүн, катаал сыяктуу. Күчтүү мүнөздөгү инсандардын катарына киргендиктен иш үстүндө өзүн жана тегерегиндегилерин аябаган жумушка болгон катуу талап, суроосу бар. Тегерегиндегилерге таасирдүү. Эркиндикти сүйөт, жада калса жашоосундагы никелүү түгөйүнө да байлангысы келбейт. Жеңил кызыгууну жактырат, ар түрдүүлүк азгырып турат. Анда жалпы эрежеге сыя бербеген (экстраваганттык) көңүлдү ооруткан калдастык бар. Жүрөгү менен да, акылы менен да ойлойт. Ошондуктан айрым учурларда орундуу иш кылбай, чалынып жыгылып турат. Бирок баарын кайрадан баштайт. Сөөмөй манжасы - Юпитердин манжасы - бул буйрук берүү адаты жөнүндө кабар берет. Атак-даңк жана бийлик жүргүзүүнүн белгиси. Ошондуктан дайыма башкаларга бир нерсени үйрөтөт, жетектейт, башкарат, сооротот, бекемдейт. Бирок, анын саясий атак-даңкындагы жолунда адашуу, өкүнүүлөр арбын болушу мүмкүн.
Медет садыркуловдун ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?
Райкан Төлөгөнов, "Ата Мекен" партиясынын Бишкек шаардык уюмунун төрагасы:
- Медет Садыркулов ийкемдүү аппарат жетекчиси. Президент, Өкмөт тарабынан кетирилген көп мүчүлүштүктөрдү жымсалдап, драмалык мындан ары өнүгүүсүн кандайдыр бир деңгээлде токтотуп, координациялап туруучу инсан катары кабыл алам. Албетте, "Ата Мекен" партиясы менен мамилеси болушу мүмкүн эмес. Бирок жалпы партияларга болгон мамилесинде коомдогу биздин ордубузга макул болуп өзү болбосо да, бирөөлөр аркылуу билдирип тургандыгын кылдат саясатчы деп кабыл алабыз. Биздин партия үчүн салмактуу оппонент. Мындай инсандын олтурганы Кыргызстанда курчуп бараткан кырдаалды жымсалдап коёт. Ошону менен бирге жалпы Кыргызстандын масштабында жакшы дагы, жаман дагы жагы бар. Ал эми биздин жасаган иштерибизге Медет мырзанын ордуна айбаныраак бирөө олтурса ыңгайлуураак болмок. Анын инсандык сапаттары жөнүндө айтсак бийик даражалуу бийлик адамды бир топ бузуп да коёт. Азыр кандай болуп калды билбейм, мурдагы учурда туруктуу, адамга аяр мамиле жасаган, убадасына бек турган жигит катары билчүмүн. Азыркы мезгилдеги гезиттерден улам көп байкап жүрөм, кандайдыр бир өзүнүн оппоненттерин аябаган катаал позицияга өтүп алган сыяктуу. Ага такыр макул болбогон адамдар да бар, аны эч нерсе кылалбайт. Бирок алар менен эсептешкенинен улам алыстатпайын деп куру убада берип жүргөн жагы бар. "Аппарат" - деген техникалык кандайдыр бир багытта өзүнүн жумушун алып бара турган структура. Тилекке каршы аппаратка берилип калган бийлик, техникалык мүмкүнчүлүктөрдөн сырткары түркүн интригаларды жүргүзгөнгө багыт алып калган. Медет Садыркулов ал жерге кокусунан алынып барылган эмес. Аппараттык иш өзүнчө мектеп, ошол мектепти бүтпөгөн адам ал жердеги жумушту алып кеталбайт. Бул жагынан алып караганда Медет даяр кадр. Балким, аргасыз ошондой интригаларды уюштурганга барат. Бирок мамлекеттик машинаны жүргүзгөндө анын кандайдыр бир деңгээли болот. Ошол нерседен төмөн түшүп кетпей адамдык асылдыктарды сактап, чектен аттап кетпесе. Ушундай курч мезгилде Президенттин аппарат жетекчиси болуу оор нерсе. Биз Медет мырзаны аяп да коюшубуз керек. Себеп дегенде ал жаш, эртеңки күндө саясий абал өзгөрүп кетсе Медет кайда барат деп да ойлоп коюшубуз керек.

Сагынбек Момбеков, ырчы:
- Эми бул нерсени өзүнө жолугуп айтсак жакшы болот эле. Көл тарабындагы казактарды көбөйтүп, анан ал жерди анклав кылып, ошол көлдүн жерлерине көз артып Казак Президенти Н.Назарбаевдин жүргүзүп жаткан саясатын акырын жең ичинен бүтүрүүчүлөрдүн бири болуп эсептелет. Каркыраны, анан төрт пансионатты, дагы башка көмүскө жерлердеги талаш тартыштарга атайын от тамызып коюп, бири-бирине чабыштырып, бийликтеги атка минерлердин алсыз жерлерин билип алып жарасын чукуп, А.Мадумаровго окшогондорду чүлүктөп бийлеп алгысы келген инсан. Башкасын коюп К.Бакиевдин да айласын кетирем деген кооптуу саясий фигура. А.Акаевдин учурунда анын үйбүлөсүнүн таасиринде жүргөн почточусу. Баткен окуясы башталып сырткы душмандар чек арабызды бузуп, ичибизге кирип келип жатса, булар Акүйдө А.Акаевге 480 миң доллар берип жүргөндүгү эсибизден өчө элек. Айрыкча Кыргызстандын чек арасын тактоодо таасирин тийгизген Үзөңгү-Кууш Кытайга кеткенде, Каркыранын Казакстанга кетүүсүнө жана алдыда боло турган тажик, өзбек чек араларын тактоодо булардын элге тийгизген зыяндуулугу көп болот көрүнөт. Ошондой терс окуяларды өнүктүргөндөрдүн бири.

Кусейин Исаев,
социолог,
окумуштуу:
- Мыкты уюштуруучу, Президенттин колу жетпеген иштердин көбүн жакшы аткарып, анын көңүлүн таба билет. Кадр маселеси жана башка иштерде таасирдүү деп эл ичинен көп угам. А.Акаев Президент болуп турган учурда 480 миң долларды ажого чемоданга салып бергендиги жөнүндө сотто иши каралган. Анын аягы да жыйынтыксыз бойдон калды. Журт ичинде ошол акчага байланыштуу терс пикирлер бар. Балким өткөндөгү ошол күнөөсүн жууш үчүнбү өтө аракеттенип, катуу иштеп жатат. Республикалык деңгээлдеги саясий жүрүштөрдүн көпчүлүгүн, Медет Садыркуловдун ишине байланыштырып жатышат. Ушунун өзү эле бул жигиттин даярдыгы жакшы жана Президентке ыңгайлуу инсан экендиги жөнүндө көп нерселерди айтат.

Иликтеген А. Адишов