Сенин гезитиң!
№21, 24.06.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обон күлкү

Маданиятыбызга белгилүү залкар инсандардын, акын-жазуучу, куудулдардын кызыктуу кылык жоруктарын, какшык, шакаба, азил-тамашаларын иликтеп, издеп, эл шайырларынын шиңгилдеринен ортоңуздарга тартууласакпы деп, күлкүдөн гүл десте сунуп олтурабыз, кабыл алыңыздар.

"Көк эшек эмес Байдылда"
Акын-жазуучулардын жорук-жосундары тууралуу калк арасында көп айтылат. Кээ бири айтылып отуруп түрдүү варианттарга өтүп кеткен. Бирок өзөк, негиз сакталган.
Оштун Карасуу районундагы Карл Маркс атындагы колхозго бир топ акындар чыгармачылык командировка менен барып калышат. Колхоздун башкармасы бар тапканын жайнатып, аларды меймандайт. Алардын арасында Байдылда Сарногоев да бар экен. Жатка шатырата ыр окуп, айрымдарын күлдүрүп, айрымдарын күйгүзүп шайыр отургандыктан үй ээси жактырып калат. Анан акын жана жазуучу Таш Мияшевке кайрылып:
- Таш, сен деле кыйын акын элең, Байдылда менен айтышып көрбөйсүңбү? Жеңсең шаардын борборунан төрт бөлмөлүү үй саттырып берейин, -деп калат. Ошону эле күтүп отургансып Таш аке:
- Кыргыздан чыккан Байдылда ,
Кыйын элең айлыңда.
Ошко келип негедир,
Оозуңду ачып калдың да!-деп Байдыкени каптап калат. Байдыке болсо сол колу менен артка таралган кайраттуу кара чачтарын жапшыра бир сылап алып туруп:
- Көп жерлерде таш жатат,
Көптүгүнөн баш катат.
Башы көңдөй немесин,
Көрүнгөн оштук макташат.
Таш болсоң таман алдында,
Тапталган бойдон калдың да.
Көрүнгөн акын мингидей
Көк эшек эмес Байдылда,-деп жооп берип Таш акени жарга такаптыр.

Ала колтук келин
Айти чечендин акылдуу иштери көп болгон. Өмүрүндө бир гана жолу бирөөдөн жеңилип кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болгон дешет. Жеңилгенде да аял кишиге жеңилиптир.
Жок издеп, мал жоготуп жүрүп, өзөндөн бакандап суу көтөрүп келаткан кызыл бет жаш келинди жандап өтүп калат. Баканга колун артып алган келиндин колтугу агарып эти көрүнөт. Чечен жөн өтпөй:
- Э, балам, ала колтук кунаажын жоготтум, көрдүңбү?- дебейби.
- Көрдүм аба. Сай боюнда сайгактаганы турат. Жанында кара бука шуулдатып жыттап турат,-деген экен жөн өтпөй тийишкен карыяны "Карыганда калжаңдабай жөн жүрбөйсүзбү?" дегенге алпарып.

Карандай чай, кайран "председатель"
Кален Сыдыкова менен Байма Сутенова жакшы мамиледе экенине карабай кээде "летучкаларда" чыгармачылык жагынан сын-пикир айтышып бирин-бири эч аячу эмес экен. Ошондой бир чоң "летучкада" Кален курчтук кылып Байманын вице-президент экенине карабай чыгармачылык жагынан чымчып койсо Байма чоңдугуна салып кыйтыйып калат. Бир топко мамилелери жалгашпай окчундап калышат. Аны түшүнгөн Кален ойлонуп туруп түз телефондон Баймага чалат:
- Чай ичип кетиңиз, сөз бар. Кален Султангазиевна - Экөө бири-бирине ушундай сылык кайрылышчу экен. Башынан эле колум бош эмес, азыр записке барам, деп шылтоолойт. Айласы кете түшкөн Кален тамашалап:
- Байма Жапаровна, мен муну башкы редактор катары эмес, председатель катары айтып жатам, деп трубканы коюп коюптур.
КТРдин төрагасы жылда алмашып көнүмүш болуп калган телерадиокомпанияда алда кандай болуп кетти деп Байма тез эле шып этип кирип келиптир. Анан председатель айласы кетип чай ичип отурганда "минтип күчкө салбасам келе турган эмессиз" деп калпын мойнуна алыптыр. Ошентип, экөө утурумдук таарынычтан кутулуп карандай чайдын үстүндө жарптары жазылганча сырдашыптыр.

Кубат аке жана кайырчы
Жазуучу Кубат Жусубалиев шаардын бир жертөлөсүнөн өтүп баратып, кайыр сурап олтурган бечараны көрүп калат. Чөнтөгүндө 5 сому бар экен. Аны сууруп чыгат да кайырчыга берет. Тигил эки колун бетине тартып бата кылат да, бүтүн 5 сомдукту чөнтөгүнө салып коёт. Автобуска тыйыны жок калган Кубат аке күтүп туруп, кайырчы үндөбөгөн соң:
- Эй, кембагал, cдачысын бербейсиңби, биз да кетип калалы-дептир.

Мамектин махабаты же
Жанызакка такмаза
Мамек аке тамашалап жатат го деп ойлогом. Бирок, "серьезный" эле айтыптыр, мени гезитке жаз деп. Бүгүн ал базардан мага жолугуп калып, баягыл өтүнүчүн экинчи мертебе кайталап отурат.
- Эмне деп жазайын?-дедим.
- Так, мисалы сүйгөн-пүйгөндөрүмдөн болобу?
- Болот деңизчи… Бирок аны "Каттамага" жарыяласам жеңем бетиңизди тытып салбайбы!
- Анда кой, "Обон" деген жаңы гезит чыгыптыр, ошого жазсаң.
- Аракеттенип көрөйүн. Чыкса чыгып калды, чыкпаса…
… Үйгө келээрим менен колума калем алып, пиво ичип жаткандагы Мамек акенин айткандарын жазып салдым. Жаздым да чыгармамды "Обон" үчүн одоно, Жанызак үчүн жакшынакай "жерлерин" керте-керте чаптым. Эми окуп көрүңүздөр:
"Мейликан жеңе үй тиричилиги менен алек. Анын күйөөсү Мамек махабат тирилиги менен алек. Себеби Кайчыгүл экөө…
Жалгыз бой келин жашаган үй. Спальный. Диван. Диван - үстүндө төшөк. Төшөктүн үстүндө - шейшеп. Шейшептин үстүндө… Мамек Кайчыгүлдүн… алып ыргытты. Кайчыгүл болсо… Бах! Анан диван… баштады".
Керте чабылган сөздөрдү Жаныбек Жанызакка салып жибердим, буюрса тез эле жетип барат.

Тамаша телеграмма
1980-жылы М. Абылкасымова "Кыргыз ССРнин Эл акыны" болгондо Салижан Жигитовдун жиберген телеграммасы:
" Ак булак болуп кайнасаң,
Ак байтал болуп жайнасаң.
Алкынган… айгыр мен болуп,
Алкымың жара чайнасам".

"Шортик"
кийген жигули
Кырдрамдын актёру Муратбек Кооманов аварияга учурап, жигулисинин сол крылосун уруп алат. Крыло керектен чыгып, дөңгөлөккө тийип, жолтоо боло бергендиктен жартысын кесип ыргытып жиберип, айдап жүрө берет. Бир күнү ГАИнин кызматкери тосуп алып:
- Мунуң эмне?- деп сурайт.
- Ой, муну билбей турасыңбы? Бул азыр летний формада, шортик кийип жүрөт, эми кыш келсе шымын кийгизебиз да,- деп тамашалайт.
Бактыга жараша инспектор да тамашакөй экен, борсулдап күлүп, Мукеңдин правасын кайра колуна бериптир.


Жаңы машине…
Белгилүү обончу Тургуналы Нурматов жаңы машине сатып алып, Таласка минип барат… Жаан жаап, баткак белчеден болуп турган кез экен. Баткак болгон жеңил машиненин эски-жаңысы билинбей калбайбы. Аны байкаган раматылык Чубак:
- Эски эле машине го?-деп тегерене басат.
Жаңы машине экенин далилдеш үчүн кабинадан чыга калган Туке:
- Койчу ай, Чубак, жапжаңы машине! Карачы, балондорунда эмчектери чыгып турбайбы!- деп покрышкадан чыгып турган ичке, узун желимдерди "чып-чып" эттире чойгулап жибериптир.
"Эмчекти" көргөн Чубак:
- Аа, жаңы экен- деп ошондо гана ишенген экен.

Демек, сиз соо эмессиз…
"Обон" гезитинин таанышуу бурчуна жарыяланган дарек боюнча бейтааныш кыз телефон чалыптыр:
- Алло?
- Да, угуп жатам.
- Кечиресиз, сиз Маратсызбы?
- Так өзүмүн
- Мен гезитке чыккан жарыя боюнча чалып жаттым эле.
- А, жакшы, жакшы. Рахмат көңүл бурганыңыз үчүн. Сураңыз, сизди мага байланыштуу кандай маселелер кызыктырат?
- Сиздин жашыңыз 35 те турбайбы?
- Гезитте ал жөнүндө жазылган.
- А эмне үчүн ушул жашка чейин үйлөнгөн эмессиз? Ичкичсизби?
- Жок, кокуй.
- Импотентсизби?
- Коюңузчу, каяктагыны айтасыз!
- Мүмкүн , кечирип коюңуз, кызтекесизби?
- Жо-ок, карындашым!
- А билдим, билдим! Демек акмаксыз го сыягы!…

Урматтуу окурмандар, турмушуңуздарда болгон күлкүлүү окуялар болсо бизге жазып жибериңиздер. Эң кызыктуу деп табылган окуялардын авторлоруна редакциянын атайын белектери бар жана калем акыңыздарды почта аркылуу дарегиңиздерге жөнөтүп турмакчыбыз.
Каттар үчүн абоненттик ящик: Бишкек-48 А/Я 1551, же болбосо 44-98-21, телефонуна чалыңыздар.

Даярдаган А. Эркебай