Сенин гезитиң!
№21, 24.06.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обондун сыр сандыгы

Роза Отунбаеванын бейнесине сүртүмдөр

Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлерге мүнөздүү бейнелердин табышмактарын Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Жогорку Кеңештин депутаты Роза Отунбаева


Туулган датаңызды жазыңыз 23.08.1950.
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 2+3+8=13. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+5=15.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 13+15=28. 28-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+8=10. 10-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 28-4=24. 24-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 2+4=6. 6-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 23.08.1950.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 28.10.24.6.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Роза Отунбаева: 11- эгоизмге жакын; 222-биоэнергиясы күчтүү, экстрасенстик жөндөмдүүлүгү бар, ошондуктан тегерегиндегилерди ынандырып, топ баштап кеткенге жөндөмдүү; 3- таза жана тыкан, эң жакшы чарбакер адам, бирок дайыма эле идеалдуу болом дей бергени кээде жарашпай калат. Өтө пунктуалдуу, күзгүдөн каранганды жакшы көрөт, майда-барат жумушту да эрикпей бүтүрөт; 4 - карыганда ооруп калышы мүмкүн; 5 - интуиция каналы ачык, өзү логикадан ката кетирет; 6 - жер менен киндиктеш адам, акыл эмгеги менен да иштейт. Турмуш тепкичинен көтөрүлүү үчүн ага өзү сүйбөгөн кара жумушту жасоого туура келет. Ойлоп табуу, фантазия, чыгармачылык дем -анын өнүгүшүнүн негизги кыймылдаткычы; 7 - 0 - жашоодо көп кыйынчылыктарга дуушар болот; 88 - жоопкерчилиги жогору, башкаларга жардам бергенге даяр; 9 - акылын өстүрүүсү керек...
Мүчөл жылы жолборс, айы арстан болгондуктан нааразы (оппозиция) адам. Тартипсиз, мүнөзү чапчаң. Абалы жогорудагыларга дайыма каршы турат. Ал революционерлердин, жол башчылардын топурагынан жасалган. Эмоцияналдык жактан үстөмдүк кылууга умтулушат. Сезимдери терең, эгер жолдошу менен бирдей темпераментте болуп, баш ийүүгө даяр болсо, никелери бекем болот. Бардык эле башкалар сыяктуу дайыма ишенимге татый албайт, ал кыйкырып "Алга" дегенде, ал тарткан арканды кармаардан мурда ойлонуу сунуш кылынат. Себеби алар кыйроого алып келиши мүмкүн. Анын тобокелге тартылуусу түшүнүккө сыйбай, акылсыздыкка чейин болушу мүмкүн.
Анын магнетизмине каршылык кылуу кыйын. Табигый бийликтүүлүгү ага айрым бир барктуулукту берет. Баш ийүүнү каалабайт, аны менен катар башкаларды угууга аргасыз кылат. Аны сыйлашып, чындыкты айтууга эч ким батына албайт. Натурасында кандайдыр бир кубаттуулук жашырынган. Атүгүл аны жок кылмакчы болушса да сыйлап, кадырлашат. Эгер ал аракетке өтөөрдөн мурда ой токтото алса, абайлоо жөнүндөгү кеп-кеңештерди укса, чоң ийгиликтерге жетишине мүмкүнчүлүктөрү бар. Табияты күрөшчүл, ачуусу чукул. Иш үчүн өзүн курмандыкка берүүгө жөндөмдүү. Андайлыгын тарыхта далилдеген. Ушундай улуу, сейрек кездешүүчү сапаттардан улам, мындай лидерге көпчүлүктүн көңүлү ынанып турат. Ал көздөгөн максатынан кайтпас, көкжал, бирөөлөр менен дайыма каршылашат. Майда иште өзүмчүл, индивидуалист болуп туруп, чоң идеялык иштерге ак пейил. Эч кимге ишенбеген кежир. Аны менен катар бирөөлөрдү кумир тутунбайт. Анткени ал өзүнө- өзү ишенген кумир. Дайыма алдыга басат. Орногон эски бийликти иерархияны жек көрөт. Тобокелге байланышкан бардык иштерди сүйөт, бардык жерде жетекчи. Кандайдыр бир укукту жеңип алуу үчүн согушту биринчи болуп баштаган нерсе аялга да тиешелүү. Роза Исаковна Акаевдик бийликтин кулашына бирден-бир себепчи болгон жүрөктүү, баатыр мүнөз аялзатынын арасынан суурулуп чыккан лидерлердин алды. Адаттан тыш, өзгөчө тагдырдагы күтүлбөгөн окуя, жоруктардын адамы. Бул жоокер, сезгич, толкундуу, терең ойлоп, күчтүү сүйө алган адам. Абдан кумарлуу болуп туруп сүйүүдө айрым учурларда гана бактылуу боло алат. Андагы дагы бир өзгөчөлүк ал өзү бийликке анчалык деле жанталашып башкалардай болуп умтулбайт, бирок аны жетекчилик кызматтарга дайындап, шайлап, ишеним көргөзүп турушат. Бийликтин жиби анын таман алдында, ошондуктан өзүнө ишенимдүү. Мындай адамдар кайсыл жерде ишмердүүлүгүн кылбасын өзүнүн өзгөчө сапаттары менен коомчулуктун көңүл борборунда, кайнаган саясий кыймылдардын ортосунда. Башкаруучулардын арасындагы чыгармачылыгы кубаттуу инсан. Белгилеп айта турган мыкты сапаттары менен бирге бул белгинин кемчиликтери да жок эмес. Эгер анын акылмандыгын, жоомарттыгын сыйлабасаңыз ал терең таарынат. Чабал жери - бой көтөрөт. Мактоо ага бальзам сыяктуу таасир этет. Сыйлоонун жетишпегендиги ачуусун сокурдук сезимге чейин жеткирет. Ушул жетишпестиги көп нерселерге тоскоол болушу мүмкүн. Жакшы үй ээси. Алардын жүрөгү сүйүүгө дайыма толук. Бирок ашыкча текеберликтен улам үйбүлөчүлдүгү көп учурда ийгиликсиз. Түгөйү жок учурда абалы абдан кейиштүү. Канткен учурда да ал тагдырдын соккусун чоң татыктуулук менен көтөрөт. Кечире билүү- натурасынын бир бөлүгү. Сүйүүсүз турмуш алар үчүн боштук. Алсыз жана жардамсыздарга жоопкерчилик менен мамиле кылышып, аларга жардам берүүнү жан дилден жасашат. Акчага абдан абайлай мамиле кылышат, дилгир оюнчулар. Король акчасыз болбоого тийиш да.
Көп учурда жогорку температурада болушуп, күтүлбөгөн окуяларга кабылып, жашоосу бүтпөгөн күрөш. Бардык мындай типтеги инсандар ушакты сүйүшөт. Тегерегиндегилерде болуп жаткандарды сөзсүз билиши керек. Өздөрү максатка тынбай умтулган тандаган жолунан тайдыруу кыйын. Бирок айрым учурларда жалкоолукка берилип, диванда күнгө кактанган мышыктай жатышы ыктымал.
Алардын бешенесиндеги буйрук-коргоосуздарды коргоо.
Мүнөзү - өзүнчөлүү, чыгармачыл, күчтүү, турмушту сүйө билген эл. Жетишээрлик ачык түстө кийинишип, ачыктыкты, тунуктукту эңсешет. Күндүн жарыгында алардын оптимизми дагы көбөйөт. Түн ичинде аларды миңдеген жылдыздардын нуру колдойт. Башка аялдардын жанында ханышадай жүрөт. Аялдардын достугун аз баалайт. Эркектердин коомун жактырат. Татыксыздыкка жол бербей, нарк өзгөчөлүгү өтө курчуган. Мындай аялга жасалган биринчи кадам-жакшы табиттеги белек, орундуу мактоо. Аны төрт дубалга камап коюуга болбойт, бул анын сүйкүмдүүлүгүн жоготот. Ал аял катары чыныгы - бриллиант, намыскөй. Искусстводо классиканы тандайт, эстетикалык табити жеткилең.
Роза Отунбаеванын ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?
Турсунбай Бакир уулу, ЭрК партиясынын лидери:
- Бүгүнкү саясатчылардан эң эрте Роза Отунбаева менен таанышкам. Анткени, Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде ал мага философиядан сабак берген. Ошол кезде мен группабыздын старостасы элем. Ал эми Роза Отунбаеванын бир тууган сиңдиси Клара менин жардамчым болчу. Ошентип Роза эжени 1980-жылдан бери билем. Мен Ош университетинде иштеп турганда саясий-экономикалык, оппозициялык маанайда ММКларга макалаларымды жарыялап турчумун. Ал учурда Роза Отунбаева өлкөбүздүн тышкы иштер министри болчу. Кызыгы, Роза эже президент А.Акаевге "Турсунбай Бакир уулун мага 1-орун басар кылып бересизби?" деп сунуштаган. Сунуштун негизинде ошол учурдагы президенттин администрация жетекчиси А.Какеев, премьер-министр Апаз Жумагуловдор менин деңгээлимди текшерип, "жарлык" чыгат деп жатканда Акаевдин "Комсомольская Правда" гезитине чыккан "хандын тукумумун" деген интервьюсун окуп алып ачуум келип, ошол эле гезитке Акаевге карата каяша макала жазып, Акаевди катуу сынга алгам. (1993-жылы) Ошол макаладан кийин тышкы иштер министринин 1-орун басары деген жарлыкты жокко чыгарышты. Анан Роза эже чалып, "Ай, Туке 3 күн чыдап турсаң сен жөнүндө президенттин жарлыгы чыкмак" деди. Мен айттым, "мейли болушунча болду, эми парламенттик шайлоого аттанам" деп ошол күндөн бери чоң саясаттамын. Чынында Роза эже экөөбүздүн ортобузду эч кандай кара мышык аралаган жок. Бири-бирибизге жакшы маанайда гана мамиле кылабыз. Роза Отунбаеваны такшалган тажрыйбалуу саясатчы катары билем жана урматтайм. Өкүнүчтүүсү 24-марттагы окуяда эл үчүн эң активдүү роль ойногон Роза эжекебизге азыркы бийлик негедир тышкы иштер министри кызматын берген жок. Менин оюмча Роза Отунбаева ушул орунга келсе Кыргызстанга абдан чоң пайда алып келмек. Анткени ал ошого татыктуу инсан.

Топчубек Тургуналиев, коомдук ишмер:
- Роза Отунбаева Кыргызстандагы бирден-бир аттын кашкасындай таанымал кыздарыбыздын бири. Мамлекеттик ишмердиги да кеңири масштабда өскөн, эл аралык деңгээлде да иштеген. Азыр эми ЖКнын депутаты да болуп жүрөт. Парламенттик трибунадан абдан курч маселелерди көтөрүп, төраганы бурчка такаганга чейин барган, тайманбаган эр жүрөк, иштин көзүн билген иштерман саясий фигуралардан.

Улан Кадыров,
экономист:
- Биз Роза Исаковнанын саясий ишмердүүлүгүн көптөн бери байкап келатабыз. Ал кыргыз кыздарынын арасынан чыккан азыркы замандын Жаңыл Мырзасы. Парламентте олтурган жигиттерибиздин көбү Роза Отунбаевадай тайманбай, өз оюндагысын айта алган чечкиндүүлөрүбүз көп болгондо бүгүнкүдөй заманыбыз артты көздөй кетмек эмес. Башка жигит депутаттарыбыз эжеден үлгү алышып, үйрөнүшсө экен. Тилекке каршы, көбү эркек болуп туруп коркок чалыштар. Дагы бир белгилеп айтчу нерсе бул инсанда кандайдыр бир элди артынан ээрчите турган күч-кубат бар, сырткы дүйнө менен да жакшы тааныш. Башкаларчылап коррупцияга аралаша бербеген таза айым. Бүгүнкү туңгуюк заманда саясий лидердин инсандык тазалыгы алдыда турушу зарыл. Иштин көзүн билген кесипкөйлүгүнө бир да көлөкө сөз айта албайсың. Анда көп жылдап чогулткан турмуштук тажрыйбалар жетиштүү.

Иликтеген А. Адишов