Сенин гезитиң!
№22, 01.07.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обондун сын сандыгы

Мелис Эшимкановдун бейнесине сүртүмдөр
Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман УТРКнын жетекчиси Мелис Эшимканов.


- + +
9. 12. 1962
9+1+2 = 12
1+9+6+2=18
12+18=30
3+0=3
30-18=12
1+2=3


Туулган датаңызды жазыңыз 9.12.1962.
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 9+1+2 = 12. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+6+2=18.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 12+18=30. 30-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 3+0=3. 3-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 30-18=12. 12-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 1+2=3. 3-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 9.12.1962.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 30.3.12.3.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Мелис Эшимканов: 111-орточо токтоо мүнөзгө ээ; 222-биоэнергиясы күчтүү, ошондуктан тегерегиндегилерди ынандырууга, дипломатияга жөндөмдүү, экстрасенсорикалык жөндөмү бар: 333-илимге шыктуу, ар нерселерге сын көз менен карайт; 4-0-ден-соолугу начар, бирок өзүн-өзү дарылап айыктырып алганга ыктуу; 5-0-интуиция каналы жабык, жүрөгү муздак адам, көп иштерде башын кыйнап бүтүрүүгө туура келет; 6-жерге жакын, кара жумуш талап кылынган жумушту да сүйөт; 7-0-таланты жок болгондуктан, турмушта көп кыйналып, тоскоолдуктарга учурайт; 8-0-жоопкерчилиги жок көңүлдүн адамы, болсо болду, болбосо жок деп кете берет, башка бирөөлөрдүн ой-пикирлери менен анча эсептешпейт; 99-тубаса акылдуу баш берилген , окуганга анча көңүлү жок.
Мүнөзү тең салмактуу философиялык натура. Көз карашынын негизги өзөгүн консерватордук, командалык башкаруу ээлеген. Денеси жаныбар, башы адам кентаврдын белгисинде төрөлгөн. Жерге жакын, таяныч буттары төртөө болгондуктан күрөш талаасында оңойлук менен жыгылбайт. Анын жүрүш-турушунан эки жактуулук ачык байкалат, анда принциптүүлүк, туруктуулук жок, дос, жоро-жолдош деле күтүнбөйт, жөн гана кызыкчылык кубалайт. Бир жагын алып карасаң өнүккөн, кыймылдуу инсан. Экинчи типтегиси ишенгенге болбогон шектүү киши, көңүлү менен болгон тентимиш, жоопкерчиликтен качкан, милдеттүүлүктү мойнуна албаган жан. Бирок, чоң турмуштук күч бар, демилгелүү,аялга жагат. Кайраттуу, ооздукталбаган укмуштуу окуяларды сүйөт. Оюна келгенин ойлонбой айтат, жазат. Кармашуу талаасы ал үчүн лаборатория, трибуна. Трибунадан түшкүсү келбей, өзүнүн көз карашын таңуулаганга аракет кылганы менен бүгүнкү айтканын, эртең башкача кылып өзгөртүп жибергенин өзү да байкабай калат. Ал кумарлуу оюнчу, көңүлү жеңил желпи нерселерге ыктап, эркин жүргүсү келип, бир жерде көпкө туралбайт. Мүнөзү диктаторлордун катарын толуктайт. Анткен менен бул инсан олуттуу эмес, буларда бир нече таңгаларлык сапаттар болушу мүмкүн. Туруп-туруп эле цирктеги клоундарга аралашып кеткиси келген каалоо күтүүсүз пайда болушу мүмкүн. Дээрлик бардык учурларда көпчүлүк менен курчалган. Кур кыялдуу эмес. Кыялдары көп учурларда иштиктүү, ооздукталбаган темпте кыймыл кылганды жактырат. Ойлогон максатка жетүүдө бардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланат.
Ал жолдуу болгондуктан, кээде акыйкатсыз өңдөнүп кетет. Тагдырдын соккусунан кийин кайра өзүн тез колго алуусу, андагы табигый нерсе. Бул нерсе сүйүүгө да тиешелүү. Анын ачык ой-пикирин уккандар таарыншы мүмкүн. Бирок анын ниетинде жамандык жок экендигин түшүнгөндүктөн тез жазылышат. Негизги күнөөсүнүн бири- байкабастыгы, көңүл бурбастыгы, бирок бул нерсени ал атайлап жасабайт. Адеп көргөндө эле аялзатына "Көңүлдүү ойнош болууга жарай турган айым экенсиз"-деп айтышы мүмкүн. А сезим дүйнөсүндөгү секс кумарында жаныбардык инстинкт үстөмдүүлүк кылат. Анткен менен ал таасирдүү, өзүндөгү экстрасенсорикалык жөндөмдүүлүктөрүн өз кызыкчылыктарына эң сонун колдоно алат. Аны жеңип алсаңыз маалыматтуу адамдын аялы болооруңузга ишенесиз да жаңылышасыз. Ал аял эмес, көңүлдөш, ойнош бол дебеди беле. Ал өз ойлогонуна тез жакындайт аз эле убакытта багынган аял болосуз. Сүйүүдөгү турмушу абдан үстүртөн, сезим ааламында да олуттуу эмес, бирок чынчыл. Эч качан чыныгы арзуусун жашырып никеге турбайт. Албетте, кээде үйлөнүүгө туура келген учурлары болот. Мындай убакта сөздү аял баштайт. Ал болсо никеден кутулуунун амалын издейт. Аялзаты ортодогу мамилени көп учурда туура түшүнө албайт. Бекем байланыш болсо деп үмүттөнүшөт, атүгүл кол тийгис сүйүүдө да жеңил мамилени каалайт. Ал жеңил кызыгууну жактырат, жан дүйнөсү ар түрдүүлүккө тартат. Эгер аял өзүнө чындап жабыша баштаганын байкаса, баарын тамашага айландырат. Эгер сиз турмушту ага окшобогон деңгээлде кабыл алсаңыз, анда анын жанында көпкө жүрүүнү ойлобоңуз. Ага жагыш үчүн эркиңизди башкартууга жол бериңиз, спортту сүйүңүз, аны менен жүрүшкө чыгыңыз, ишенген динине ишениңиз, берекелүү жайдары болуңуз. Чыр чыгарып, ашык баш суроолорду бербеңиз. Мындай кыял жоругу анын саясий жүрүштөрүндө да ачык байкалат. Анда позиция, оппозиция деген түшүнүктөр көпкө узабаган туруксуз нерсе. Өзү талантсыз болгону менен таланттуулардын эсебинен жаңы идеяларды көтөрүп элди жаңы нерсе менен алаксыткысы келет. Андан жалпы эрежеге сыя бербеген экстраваганттуу, көңүл ооруткан калдас сөздөрдү угушуңуз мүмкүн. Жүрөгү менен да, акылы менен да ойлойт. Ошондуктан айрым учурларда орундуу иш кылбайт. Ал чалынып жыгылып турат, бирок баарын кайра баштайт. Башкаларга үйрөтүп турууну сүйөт. Кээде өзү үйрөнүүгө муктаж экенин унутат. Туура эмес болсо да бийлик жүргүзүп, сөөмөй кезегенди эңсейт. Тандаган жолун ишке ашырууга жанталашып аракеттенет. Атак-даңктуу бийликтүү болууга дайыма далалаттанып, мени элдер унутуп калды го деп кайгыга батат. Сөзмөр, чечендикке караганда, тапандыкка жакындыгы көп. Алардын күтүлбөгөн олдоксон сөздөрү толук бейкүнөө, себеби ойлонбой туруп айтып жиберет. Маалымдуулук жана максатка умтулуучулуктун өзгөчө айкалышуусу аларды жеңүүчүлөрдүн тобуна кошот. Күрөштөн качпайт, жардам да сурабайт. Өзүн эң сонун коргой алат. Аны чынчыл эмес деп күнөөлөшсө такыр чыдай албайт. Кагыша кетсе артында кейип калат. Мамилени оңдогусу келет. Сырды начар сактайт. Эске тутуусу жакшы, алар датаны, атты, ар кандай майда нерсени эң жакшы эстешет да өзүнүн чапанын кайда калганын унутуп калышы мүмкүн. Андагы магнитизмге көбү туруштук бере албашы мүмкүн. Мүнөзүнүн ары жагында азыркы тартипке баш ийбеген нааразы адам. Ошондуктан бийликтин эң бийик чокусунда тургусу келип, өзүнүн эреже иштерин коомчулукка таңуулагысы келет. Демократия, реформа деген түшүнүктөр жөн гана анын сөз арасында кошумчалаган кооз нерсеси. Түпкүлүгүндө ал диктатор, консерватор. Ал улуттун, мекендин кызыкчылыгына эртеңкисине анча ишенбеген космополит. Жадакалса анын ишенген дини, сыйынган Кудайы да элден өзгөчө.
  Мелис эшимкановдун ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?

Эсенбай Калдаров, журналист:
- Мелис Эшимканов жөнүндө айта турган сөздөрүм абдан көп. Көп болгонунун себеби, "Жаштык жарчысы"-деген гезиттен баштап жакшы билем. Экс-президентибиз А.Акаевдин убагында мен мамлекеттик гезитте иштеп, ал оппозициялык маанайда жүргөн. Бири-бирибизди сындап көп жазышып калдык. Катуу сындашкан учурларыбыз болду. Бирок, адам катары аны менен жолукканда дайыма жылуу маанайда көрүшчүбүз. Адамдык мамилебиз жаман болгон жок. Аны гезитти көтөргөн журналист катары сыйлайм. Мурдагыга караганда кийинки мезгилде өзгөрүп, өз ордун тапты. Мамлекетте иштеш кандай оор экендигин түшүндү. Жөн эле оппозициямын деп кыйкырып, ар ким менен айтышуу ишти алдыга жылдырбастыгын билди. Эми телевидениеге келди. Жакшы жылыштар бар, эми өзүнүн ички потенциалын көрсөтсүн. Мен бул аркалаган ишинин өтөөсүнө чыгат деп ойлойм. М.Эшимкановду жаман көргөндөр, анын колдонгон ыкмасына көнбөгөндөр бар. Авантюристтик көпчүлүккө жакпаган сапаттары жок эмес. Саясатчылар айтып жатышат аны "К.Бакиевге сатылып кетти"- деп. Бардык эле оппозициядагылар сатылбай эле бир ордунда тура бериши керекпи?… Үндөбөй иш аткарып да көрүш керек го…

Майрамкан Абылкасымова, Кыргыз Эл акыны:
- М.Эшимканов мыкты журналист, мыкты саясатчы. Чындыкты бетке айткан инсан. Достору да, душмандары да көп. Бизге мындай атуулдар керек. Ачык позициясын, ой-тилегин айтып келет. Кемчилиги кээ бирде өзүн кармай албай эмоцияга алдырып жиберет. Көкүрөгүнө жыйылган ойлорго кичине чыдамкайлык кылбай, айтып жиберип анын азабын тартат. Мен да ошондой кишимин. Эми жооптуу кызматка барды, идеологиянын кайнаган жери. Эл элегинен эмне иш кылганы көрүнүп турат. Мурдагы кемчилдиктерин бир сыйра карап чыгып, оңдонуп-түздөнүп калкка кызмат кылар учуру. Ооздукталбаган ойлорун тартып, сабырдуу, токтоо иш алып кетсе, тажрыйбалуу журналисттерди айланасына топтосо, дагы жемиштүү ийгиликтердин башынан чыгат деп ойлойм.

Эсенбек Жунусов, бизнесмен-социолог:
- Бул инсандын саясий аракеттерине көптөн бери көңүл буруп келатабыз. Өзүнүн басып өткөн бийлик менен байланышкан тарыхында М.Эшимканов атак-даңк кууган, эл ишенимин тебелеп, тепсеп кете бере турган киши катары таанытты. Өткөн күндөрүн эске салсак "Бей-бечаралар" деген партия түзүп, экс-президент А.Акаевден он трактор ала коюшуп ошону менен желдери чыкты. Кийин ага ишенген эң сонун адамдарынан ажырады. Парламентке ат салышууда Ш.Садыбакасова менен соттошуп - оттошуп жатып, эптеп ЖКга депутат болду. Бирок шайлоочуларынын алдындагы шилекей куюлткан убадаларынын көбүн аткара албай кечирим сурап, ал жерден да көпчүлүктүн ишениминен кетти. "Реформа"-деп кыйкырышты. Аянтка чыгышты. Көрсө бир бийликтин бутагына жармаша албай жан алакетке түшүп жүрүшкөн экен. Реформа, демократия деген түшүнүктөрү бат эле бийлик берген орунга алмашты. Мурда жарык идея үчүн аягына чейин турушкан, туруктуу адамдар коомчулугубузда көп эле. Азыркы саясатчылардын арасынан андайларды сыйпалап издеп табалбайсың. Бир эле М.Эшимканов эмес, азыркы саясаткөйлөрдүн көпчүлүгү өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн көп нерселерге барып коёрлуктары анык. Андайлыгын азыркы партиялык тизме менен шайланып келген депутаттар турмуш жүзүндө аныкташты. Анан кантип бийликтегилерге ишенесиң.

А. Адишов