Сенин гезитиң!
№23, 09.07.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обондун сын сандыгы

Данияр Үсөновдун
Бейнесине сүртүмдөр
Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Бишкек шаарынын мэри Данияр Үсөнов.


- - +
9. 03. 1960
9+3 = 12
1+9+6+0=16
12+16=28
2+8=10
28-18=10
1+0=1

Т уулган датаңызды жазыңыз 9.03.1960.
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 9+3 = 12. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+6+0=16.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 12+16=28. 28-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+8=10. 10-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 28-18=10. 10-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 1+0=1. 1-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 9.03.1960.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 28.10.10.1.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Данияр Үсөнов:
1111 - аябай эрки күчтүү, мүнөзү диктаторлукка жакын; 2 - биоэнергиясы жашоо үчүн жетиштүү, бирок азыркы учурда аз болгондуктан спорт менен машыгуусу керек; 3 - таза жана тыкан, эң жакшы чарбакер адамдар, бирок дайыма эле идеалдуу, пунктуалдуу, күзгүдөн каранганды жакшы көрөт. Майда -барат иштерди да эрикпей бүтүрөт; 4-0 - ден соолугу начар; 5-0 - интуиция каналы ачык эмес. Бардык маселелерди башы менен чечүүгө туура келет. Бир нерсе кылганда, ойлонгондо, эксперимент жасаганда ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн; 6- бул адам жерге устачылык кылуу үчүн келген. Турмуш тепкичинен көтөрүлүү үчүн ага өзү сүйбөгөн кара жумушту жасоо өтө зарыл. Ойлоп табуу, өз алдынча изденүү, көркөм табит - анын өнүгүшүнүн негизги кыймылдаткычы; 7-0- таланты жетишпегендиктен жашоодо көп кыйынчылыктарга учурайт. 8- жоопкерчиликтүү, сезимтал; 99-тубаса акылдуу баш берилген.
Данияр Токтогулович бир караганда токтоо, тең салмактуу жана көңүлдүү көрүнөт. Бирок, ал агрессивдүүлүгүн жаап-жашырат. Аны менен көбүрөөк сүйлөшө келсең, туталангычтыгын, тынчы жоктугун, темпераментинин холерик экендигин ачып аласыз.
Ал тынбаган кыймылды сүйгөн түзүүчү, жок эле дегенде чыр чыгаруучу. Чогулушту, досторду жактырат да, ушакты сүйүп угат, айтат. Жамандоодон да баш тартпайт. Ошондуктан досторуна караганда тааныштары көп. Түпкүлүгүндө эч кимге ишенбеген индивидуалист. Сабырдуу, өзүнүн камкордугун өз ичинде сактайт. Кызыгы, ал бардык нерседен достордон, тааныштарынан, элден жада калса өз көркүнөн киреше жана пайда издейт. Өзүнүн симпатиясын аябай пайдаланат. Кумарлуу оюнчу, назик тамак тандоочу киши, өзүн эч нерсе менен чектебейт. Ошол эле убакта дайыма келечегин ойлоп тынчсызданат. Көп учурларда азыркы учур менен жашап, өзүнүн карылыгын камсыз кылуучу үнөмдүүлүк жөнүндө кыялданат. Пайда табам деген ойдо керексиз нерселерди жыйнай беришип, кийин сатып жаткандыгын байкоого болот. Көп учурда мыкты сынчы. Анын кеңешин угуу сунуш кылынат. Айрым учурларда бул сапат терс сапатка өтүп кетет. Мындай нерсе коогалуу кыйратуучулукка түртүшү мүмкүн. Себеби өздөрүнүн ырахаты үчүн баарын талкалай алат. Майда мешандык ойдо болуп туруп, чынчыл бойдон калат. Баштаган ишинин аягына чыгуу жөндөмдүүлүгүнө ээ. А түгүл бул иш оңунан чыкпай калса да ал учурга болгон ашкере табити дайыма болуп туруучу нааразылыгын баса алса, өз турмушунда көптөгөн ийгиликтерге жетишип, көбүнөн озуп кете алат. Ал эмгек менен эмес, куулук менен жашаганды жактырат. Тер агыза иштегендердин эсебинен көпкө жетишет. Жок эле дегенде сүткор. Жумушта, саясатта ийгиликке жеткен жолдуу артист. Кара жумушка караганда акыл эмгегин көңүлдөнүп иштейт. Жулкунбай мүнөзүнүн артында санаачыл кайгысы байкалат. Сүйгөн кишисине гана кең пейил, эгер ал сүйүүсүнө жооп бербесе, жини кашаят. Сезимтал инсан, менчиктегенди жакшы көрөт.
Сабырдуулуктун артында назик туюм катылган. Анын тынчы кеткен, өзү менен өзүнүн тынбаган күрөшү, карама-каршылыктын түркүн түсүн берет. Канткен учурда да ага бактылуу тагдыр жүзүн ачат. Ал гумандуулуктун жана өзүн курмандыкка берүүнүн символу. Миллиардер болууга умтулбаса да миллиардердей жашагысы келет, жашоо философиясы ушундай. Өзү турган агымга каршы кыймылды абайлап жасаганы жакшы. Агым кайда алып барса, ошол жакка ага берүү мүнөзү бар. Бирок багыты жок, максатсыз жүрүү ар дайым коогалуу -өмүрүнүн маңызын кунарсыз кылып алышы мүмкүн.
Тегерегиндегилерге өзүнүн түрдүү жоругу, жүрүш-турушу менен унутулгус элес калтырат. Башкалардын пикирине кайдыгер. Ичимдик аларды коогасыздыктын жагымдуу сезиминде терметет. Дүйнөнү кызгылтым түстө көрүүгө төрөлүшөт. Чыныгы турмуштун жагымсыз жактары бар экенин жакшы билгени менен, аларды көргүсү келбей, өзү куруп алчу жан дүйнөсүнө жашырынгысы келет. Жашоодогу кыйынчылыктарга учурап куугунтук жеген учурларда, учурду туура баалагандын ордуна, өзүнө калп үмүт, иллюзия жаратып алышат. Бирок аларда дайыма тандоо бар: ар кандай агым менен өйдө-төмөн жүрсө да, ал алды жагын карайт. Алардын кеңешин угуу кызыктуу, бирок пикирлешүү кыйын, анткени алар өз атына айтылган сынды уккусу келбейт. Оор чарчоолордон, жагымсыздыктан орундуу кача билгени жакшы. Юмор - алардын жашыруун куралы. Курч байкоолорду айта алат. Ошондой жылуу жумшак болуп туруп, татаал да боло алат. Канткен менен анда аёо сезими өнүккөн, алсыздарга дайыма жардам бергиси келет.
Жасалганы, кооз көркөмдүүлүктү сүйүшөт. Жашоо-шарты меймандос көп учурларда көңүлсүз. Ага ишенүүгө болот, бирөөнүн сырын сатпайт. Башкалардын бактысыздыгын табияты ушунчалык көп кабыл алгандыктан, жашоосу психикалык планда абдан оор. Ал узак убакка эс алууга муктаж. Көңүлү жалгыз болууну каалайт. Унчукпай жүрүү ага зарыл, сезимтал болгондуктан тез таарынтып алуу мүмкүн. Сырдуу укмуштарга ишенет, астрологияга кызыгуу ага пайда алып келет. Көп учурда тез ачууланганы менен бирок ачуусу бат тарайт. Башкаларды жеңил талдаган акылы өнүккөн. Аны акмак кылуу кыйын, сиздин ойду көрүп турат, дагы кызыгы сиздин байкагычтыгыңызды тез алаксытып коюшу ыктымал. Эгер бул нерсе ага керек болсо, ал өзүнүн ой сезимин жашыра да алат. Өзүн жашыруу ыкмасы ага рахат алып келет, коргонуунун зор запасы бар. Өзүнүн табиятына карабай ага актык, тунуктук керек. Аны менен жүрүү балдарга абдан көңүлдүү, алар үчүн ал тирүү жомок. Балдардын маселелерин угуп, акылын, фантазиясын өнүктүрүүгө, чыгармачыл жолго багыттаганга үндөйт.

PS:Урматтуу окурман!
Ушул саныбыз терилип жатканда, Алмаз мырза Данияр Токтогуловичтин бейнесин эсептеп бүтө жаздап калганда Президентибиздин указына ылайык Бишкек шаарынын мэрлик кызматынан бошотулду. Ордуна Нариман Түлеев мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ал эми Данияр Усенов мырза Өнүктүрүү Фондунун төрагасы болуп дайындалып, өңчөй "чоң капчыктардын" "чоңу" болуп калды.
Данияр Үсөновдун ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?
Болот Шамшиев, кинорежиссёр:
Мурдагы депутат, саясий ишмер, бизнесмен катары анын ар бир жүрүштөрүн кылдат байкап жүрөм. А.Акаевдин доору жүрүп турган учурда көп жабыркап, куугунтук жеген. Бирок ал ошол кыйынчылыктардын баарын эң сонун көтөрүп, кайрадан мамлекеттик ишмердүүлүккө кайтып келе алды. Чоң чиновниктердин арасында даана көрүнүп турган демдүү инсан, уюштуруучулук таланты жогору. Жетекчи адамга керектүү сапаттардын көбү бул кишиде бар. Азыркы замандын алдыңкы талаптарын да жакшы түшүнөт. Анын борбор шаарыбыздын мэри болуп калгандыгынын өзү чоң утуш - шаар тургундарына. Ал ойлогон нерселерин аткарууга убакыт гана бериш керек. Бирок кайсыл чиновник болбосун эл таразасында сын пикирге алынып турусу зарыл. Бул нерсе табигый мыйзам ченемдүү нерсе. Кээ бир гезит басылмаларында ага каршы атайын жасалгандай материалдар чыгып жүрөт. Кайсыл жактан шамалдын илеби келип жатканы азырынча мага белгисиз. Биз шаар тургуну катары көп мэрлерди көрдүк, бирок Данияр Токтогуловичтей жетекчини шаарыбыз жолуктура элек эле. Албетте кемчиликтери да жок эмес, кемчиликсиз адам болбойт. Күтүүсүз жоруктары менен шашып кетип, кескин пикирлерди айткан учурлары болот. Биздеги чиновниктердин көбү өз ордунда эмес. Тааныштары дагы башка куулук шумдук жолдор менен кызматка келип алышкан. Алардын арасында өз ишин мыкты билген жетекчини шаарыбыздын тургундары колдойт деген ишенимдемин. Себеби ага убакыт керек.

Шамбетов Жолочу, финансист:
- Данияр Үсөнов мурдагы ЖКнын экс-депутаты катары өзүн иштиктүү адамдан көрсөтө алды. Бирок, бизге ал киши коррупциялашкан системанын чиновниктеринин бири экени белгилүү. Эгер мындай болбогондо ал бул кызматка бара алмак эмес. Шаарыбыздагы баалардын көтөрүлүшү менен шаарыбызда жүргөн маршруткаларга саткан 1500 сомдук лотереялары аркылуу коомчулукка терс пикирлерди жаратты. Албетте ал бул кызматка көп чыгым менен барды, эми ошол чыгымдарды үстүнө үстөгүн кошуп, элден кайтарып алышы керек. Коррупция деген жөргөмүштүн желесиндей жайылган нерсе. Акыркы маалыматтарга караганда биздин өлкө дүйнөдөгү коррупциялашкан мамлекеттердин алдыңкы саптарына кирет.

Дүйшөн Байтөбөтов, Кыргыз эл артисти:
- Эгер мен шаардын мэри болсом Данияр Үсөновдон жакшы иштемекмин. Биз көргөнүбүздү айтабыз. Шаарыбыз кир. Биз күндө "Ала-Тоо" кинотеатрынын алдынан өтөбүз. Эмненин баары гана жерде жатпайт. Көчө шыпыргычтары да түшкө жакын жолду шыпырып калышат. Эрте менен эл жокто тазалашпайбы? Эми Акүйдүн тегерегин айтпай эле коёюн, алар эмне иш кылып жүрүшөт, мен такыр түшүнбөйм. Же бир машине минип алып эле чалкалап жүрүшөбү? Мэр, вице-мэр дегендер кайда? Ой, айланайындар биз көргөнүбүздү айтабыз. Жаман көрсө көрүшсүн.

Даярдаган Алмаз Адишов