Сенин гезитиң!
№24, 15.07.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Сен сүйгөн обон

Султан Садыралиев
Сөзү, обону: А. Огомбаевдики
Күйдүм чок
Күйдүм, күйдүм, күйдүм чок,
Күйдүм десем түтүн жок.
Жүрөгүмдүн башында,
Жүгөрүдөй бүтүн жок.

Кан-Жайлоо деген бийик бел,
Кар жааса согот муздак жел.
Кайырма жака кош этек,
Кадырды билсең өзүң кел.

Боз теректей бүрдөнүп,
Боз жоолук салып түрлөнүп.
Болжолуң таап жете албай,
Мен жүрөм боздогон тайлак өңдөнүп.

Ак теректей бүрдөнүп,
Ак жоолук салып түрдөнүп.
Айлыңды таап жете албай,
Мен жүрөм адашкан тайлак өңдөнүп.