Сенин гезитиң!
№26, 29.07.08-ж.:


  Обондун сын сандыгы

Министрдин мүнөзү

Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев


27.09.1968
2+7+9=18
1+9+6+8=24
18+24=42
4+2=6
42-4=38
3+8=11

Туулган датаңызды жазыңыз 27.09.1968
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 2+7+9=18. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+6+8=24.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 18+24=42. 42-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 4+2=6. 6-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 42-4=38. 38-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 3+8=11. 11-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 27.09.1968.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 42.6.38.11.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Камчыбек Ташиев:
111-туруктуу жакшы мүнөзгө ээ. Оор басырыктуу, көздөгөн максаты бар, бирөөлөргө көз каранды болууну жактыра бербейт. Эгер мындай адамдарга чын жүрөктөн мамиле жасалса, аны менен тил табышууга болот; 22-биоэнергиясы жетиштүү, башкаларды дарыласа болот; 3- таза жана тыкан, эң жакшы чарбакер адамдар; 4- ден соолугу орто; 5-0- интуиция каналы ачык эмес, бардык түйшүктөрдү башы менен чечүүгө туура келет. Бир нерсе жасаганда,ойлонгондо ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн. 66-кара күчтүн ээси, күч жумшалган эмгекти сүйөт. Гумандуу иш-чараларга жакын. Чыгармачылык менен алек болуусу мүмкүн, бирок аны иш жүзүнө ашыруу үчүн кара күч эмгеги зарыл; 7-чыгармачылыкка жакын, таланты бар. Эң негизгиси жогорку күчтөр тарабынан жөнөтүлгөн жөндөмдү кармап калуусу керек; 88-жоопкерчилиги жогору, башкаларга жардам бергенге даяр; 99-тубаса акылдуу баш берилген.
Булар карама-каршылыктуу натурага ээ. Бир жагынан өзүнө моралдык колдоо көрсөтө алгандарга тартылса, экинчи жагынан жумшак, тез көнүүчүлөргө тартылат, аларды ойдо жокту кылгандар да кызыктырат. Көпчүлүк менен ымалашып кете алат, анткени акылдуу, кызыктуу жана мүнөзү күчтүү.
Алар үчүн эң чоң коркунуч бардык нерседен ашыкча пайдаланып жиберүү. Кээде кандайдыр бир чечимди кабыл аларда чечкинсиз абалда болушат. Көңүлүнүн абалы өзгөрүлмөлүү. Туруктуулук менен көпкө иштей алышат, бирок жалкоолукка да берилишет. Сезими абдан күчтүү. Кайгы, кубанычка аралаш философиялык мамиле жасоо алардын жеке жан дүйнөсүн жеңилдетүүгө жардам берет. Жакшы кеңешчи. Сиздин суроолорго карата даяр чечимдер анда даяр. Бирок аны идеалдуу, төгөрөгү төп келишкен деп ойлоого болбойт. Ал сүйүүнү жана башка өз кызыкчылыктарын акылга салып, эсептеп, чоттоп турганы таң калтырат. Бирок, "Эсепчини жут алат" дегендей сары эсебинин жыйынтыгы тескери кетип, оңунан чыкпай калган карама-каршылыктуу түйшүктүү турмуш аныкы.
Анда өзүнө тартып турган жылдыздуу касиет бар. Ушунчалык жагымдуу болгон учурларда сиз анын кыжырын келтирген кемчилдиктерин унутуп коёсуз. Ошол учурдан баштап ал сиздин кыялга айланат. Сиз анын бактылуу болушу үчүн барын жасайсыз. Мүмкүн башыңыз менен жер сайып, көңүлүн бурдуруп турууга туура келет. Бирок, ал тең салмактуу турганда аны менен жашоо же болбосо кызматташуу оңой жана көңүлдүү. Кандайдыр бир чечим кабыл алууда көп чайналат. Чечим кабыл алгандан кийин сизге эскертпей туруп эле жагдайды өзгөртүп жиберет. Сүйүү өнөрү ага эрте келип, колуна таң каларлык жеңил тиет, көп учурларда кыз-келиндерден кутула тажайт. Мындай мүнөз менен алар башка бирөөлөрдүн сезимин басмырлагысы деле келбейт. Бирок көңүл чөгөт кезде адам көңүлүн кантип оорутуп алганын байкабай калат. "Жок" деп айтууну сүйбөйт. Кимдир бирөөлөргө адилетсиз болуу анын жумушу эмес. Эгер ойдогудай аял алган болсо, ал ак ниеттен болгон кызыгуусу өсөт. Анын кылык жоругуна абайлап назар салсаңыз, ал көз алдында болгон окуяларды көп учурда байкабагандыгын көрөсүз. Анын максаты бирөөнү түшүнүү эмес, жөн эле абстрактуу маселелерди карап чыгуу. Баарын "макул" же "каршы" деген рационализм менен талкуулайт. Көп учурларда жыйынтыктары так жана иштиктүү. Иштермандыгына ишенсе болот, сыр жашыра алат. Ал өз түгөйүнүн көңүл абалын түшүнбөгөндүктөн абдан көп жагымсыздыктарга туш болуп турат. Көп учурда тагдырдын эркеси. Саясат анын иши эмес. Эл көп чогулган жерди, көпчүлүктү сүйбөйт. Бул инсанга дүйнөдөгү тынчтык баарынан кымбат. Мыкты чарбакер болгону менен көз карашы эскичилдикти жактаган консерватор. Сулуулукту жактырып, кооз турмуш аны кызыктырат.
Табияты боюнча өзүнчөлүү (индивидуалист), изденгич, көз каранды эмес. Эч нерсени таңуулап жеткирүүгө болбойт. Өз вариантын өзү тандайт. Ой жүгүрткөн маалыматтуу инсан. Билимге болгон умтулуусу бар. Көргөнүн, укканын, окуганын майда-чүйдөлөрүнө чейин эске тутат, аны менен кошо адамды алдай билүүгө суктанаарлык эптүүлүк бар. Куу жана дипломат болгондуктан эң кыйын шарттан да дайыма кутулуп, "суудан кургак" чыга алат. Өз кызыкчылыгы үчүн алдап, же ак ниеттүү болбош керек болгондо олку-солку болбой дароо жасайт. Ал туура эмес иштерди жазаланбай турганын билсе иштеп коёт жана аны кармоо оңой эмес. Бирок бардык эле учурларда эмес. Ал чоң арымдагы ишкана үчүн эпчил, эсеп-кысап ишинде куу, акыл айлантуучу ар кандай тармакта эң сонун кызматкер. Ал эмнени болсо да колго алат. Табиятына ылайыктуу ишти тандаса, көп учурларда атак-даңктуу белгилүүлүккө жетет. Элди чарчатып жиберчү төгүлгөн сөзмөрлүктөн гана качуусу керек. Ийкемдүү, кичи пейил, башкалар жөнүндөгү чыныгы пикирин жашырат. Чектен ашкан ойлоп тапкыч.
Бирок, аларды а дегенде эле ишке ашырбаса баштаар менен эле башкасына алаксып кетиши мүмкүн. Аны өткүр, сынчыл акылы үчүн сыйлашат. Тубаса юморго жакындыгы аны кайгыдан сактайт. Кызыгуусу ар тараптуу өнүккөн жана өзүнө тартып мамиле кылганды билет. Кемчилдиги ирээти менен иш кылбаган тартипсиздиги. Кандайдыр бир тапталып калган эреже менен иш кылганды жактырбай, каалагандай эркин кыймыл-аракети аны ийгиликтерге жеткирет, жолдуу. Ишке ашпай калган пландарына көп кармалбай кайрадан жаңы иштердин үстүндө жүргөнүн байкоого болот.
Камчыбек Ташиевдин ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?
Казыбек Айдаралиев, запастагы полковник, юрист:
- Камчыбек Ташиевдин МЧСке башкы кызматка келгени бул инсандын ишмердүүлүгүн массалык маалымат каражаттары аркылуу угуп, байкап жүрөм. Азырынча анын жасап жаткан иштери оозго алынаарлык. Мойнуна жүктөлгөн милдетти аракеттенип аткарып жаткандай. Мурдагы жетекчиликтер жасабаган иштерди баштап, өзгөчө кырдаалдар боюнча эл аралык деңгээлде атайын машыгууларды бир топ жолу Кыргызстанда өткөрдү. Биз мурда бул министрликтен элге жардамга деп бөлүнгөн акчаны жеп кеткен чоң чиновниктердин жегич фактыларын көп укканбыз. Бул жигит келгени андай терс көрүнүштөр азайгандай. Анын үстүнө быйылкы, былтыркы учурларыбызда өлкөбүздө сел жүрүп кеткен, өрт чыккан, жер титиреген жана башка табигаттын кырсыктары көбүрөөк болду. Бул тармактын көтөргөн жүгү оголе оор. Ошол эле учурда жалгыз министрлик гана эмес айыл өкмөттөн ак үйгө чейинки жетекчилер эл менен бирдикте иш алып баруулары керек. Кырсык каш кабактын ортосунда. Союздун барында "Граждандык коргонуу" деп бул ишке калктын калың катмары тартылып мектептеги окуучулардан бери окутчу, атайын машыгууларды өткөрчү. Ошондой нерселерди азыркы заманга ылайыкташтырып алдын-ала профилактикалык жумуштарды аткаруу зарыл. Анын үстүнө министр жаш, энергиясы толуп турган учуру. Элге кызмат кылчу мезгили. Биздин атка минерлерде патриоттуулук, тазалык жетишпей тургандай. Ушундай сапаттарды унутпаса, алдыда көп жакшы нерселерди жасап, артына из калтырышына ишенимдерибиз бар. Элге жакындан жардам көрсөтө турган гумандуу иштеринин илгерилешине тилектешпиз.


Болотбек Ногойбаев, Республикалык өрт өчүрүү башкармалыгынын ага инспектору, подполковник:
- Өзгөчө кырдаалдар министри болуп Камчыбек Ташиев келгени биздин өрт өчүрүү боюнча башкармалыктын жетекчилиги да өзгөрүп, жетекчиликке полковник Иманов Жаныбек Алымович келген. Биздин өрт өчүрүүчү кызматындагы техникаларыбыз союздун убагынан бери алмашылбай, мөөнөттөрүн 2-3 эселеп бүтүрүп, техникалык жактан начар абалда калганбыз. Быйыл жаңы министрдин, өзүбүздүн жетекчиликтин демилгеси менен бюджеттин эсебиниен 260 млн сом акча каражат суралган. Буюрса анын жыйынтыгы чыгып, чечилип калды. Ушул жылдын аягына чейин жаңы техникаларды алабыз деген жакшы үмүттө турабыз. Бизде аскер кызматкерлеринен сырткары райондорубузда атайын кесиптештирилген граждандык атуулдарыбыз иштейт. Алган маяналары 800-900 сом. Булардын айлык акылары эки эсе көтөрүлгөнү турат. Ушул көйгөйлөр оң жагына чечилип калса, бул да болсо жакшы. Андан сырткары биздин олтурган өрт башкармалыгынын имаратынын ичи-сыртында оңдоо түзөө иштери көп жылдардан бери болгон эмес. Быйыл ушул иштер да колго алынып, татынакай көрүнүшкө ээ болуп калдык.
Учурдан пайдаланып Өрт кырсыгы боюнча кыскача айтсак, өткөн жылдын алты айында 1168 өрт катталса, азыр 2008-жылдын алты айында 1438 өрт кырсыгы катталып, 23% га тилсиз жоонун кырсыктары көбөйгөн. Материалдык чыгымдар былтыр 40 миллиондон ашык болсо, быйыл 63 миллиондон ашып кетип, адам өлүмдөрүнүн саны өскөн.

Аман Азимов, Ооган согуш ардагерлер кеңешинин мүчөсү:
- Камчыбек Ташиевди ЖКга депутат болгон кезден билем. Ошол кездерде баштаган элге болгон жардамдарын азыркыга чейин улантып келаткан кең пейил жигиттердин бири. Депутат, же болбосо чоң кызматтарды аркалаш үчүн да тубаса талант керек. Ооба, ал чоң ишкер-бизнесмен адам. Көпчүлүк жардамдарын өзүнүн чөнтөгүнөн да чыгарат. Биздин өлкөбүздө көптөгөн эле бай адамдарыбыз бар. Бирок, алардын көпчүлүгү элге жарыгын тийгизгенге батына албаган сараңдар. Соопчулук иштерди да жасаган адам жасайт.
Экинчи жагы кандайдыр бир мамлекеттик кызматта туруп, же болбосо менчиктештирүүдөн пайдаланып чоң мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачып алган деген эл ичинде сөздөр бар. Депутаттык маалындагы айткандарын аткаралбай койду дегендер жок эмес. Азыр аткаруу бийлигинде иштеп, сүйлөп койгонго караганда иш жүзүндө аткаруу кыйын экенин түшүнүп жатса керек.
Эми айткан сөздөрүн аткарбай койгонго азыркы ээлеп турган орду жооп бербейт. Сөз менен ишин айкалыштырып иштеп жаткандай көрүнөт. Мурдагы иштеп кеткен МЧСтеги коррупцияга жол берилген фактыларды козгобой жатат деген да кептер бар. Бирок, ал нерсе башка органдардын иши. Өзүнүн жигитчилдиги, иш билгилиги боюнча алкоого татыктуу инсан.

Даярдаган Алмаз Адишов