Сенин гезитиң!
№28, 12.08.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обондун сын сандыгы

Искендербек Айдаралиевдин
Бейнесине сүртүмдөр

Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Кыргыз Өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Искендербек Айдаралиев

13.11.1955
1+3+1+1 = 6
1+9+5+5=20
6+20=26
2+6=8
26-2=24
2+4=6

Туулган датаңызды жазыңыз 13.11.1955 Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 1+3+1+1 = 6. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+5+5=20.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 6+20=26. 26-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+6=8. 8-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 26-2=24. 24-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 2+4=6. 6-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 13.11.1955
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 26.8. 24.6.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Искендербек Айдаралиев:
1111 - аябай эрктүү; 22-биоэнергиясы жетиштүү, башкаларды дарыласа болот; 3-чарбакер адамдар, бирок дайыма идеалдуу болом дей бергени кээде жарашпай калат. Өтө пунктуалдуу, күзгүдөн каранганды жакшы көрөт. Майда барат иштерди да эрикпей бүткөрөт; 4-денсоолугу орто, карыганда ооруп калышы мүмкүн; 55-интуициясы өнүккөн, алдын ала боло турган окуяларды сезе алат; 66-жердин адамы, бирок руханий деңгээли боюнча гумандуу иш чараларга жакын. Чыгармачылык же так илимдер менен алек болушу мүмкүн, бирок аны иш жүзүнө ашыруу үчүн кара күч эмгеги талап кылынат. Көркөм тармакта көбүрөөк алектенген учурлар болуп калат; 7-0-талантсыз болгондуктан жашоодо көп кыйынчылыктарга кездешет; 8-жоопкерчиликтүү, сезимтал; 9-интеллектуалдык жөндөмү аз, акылын өстүрүүсү керек.
Он үчүнчү числодо төрөлгөндөрдүн эмоционалдык жашоолору татаал жана кыйын. Мындай кишилер кимдир бирөөнүн колдоо көрсөтүшүн ичтен күтүшөт жана ошондой жардам берген кишилер ага керек. Аларды ар дайым бир нерсе жасоого түрткү бериш керек. Таңкалыштуусу булардын сексуалдык табити күчтүү болуп, сезими жактан начар. Ошондуктан "он үчтөр" менен нике куруу оңой эмес.
Өз баасын жакшы билишет, бирөөлөрдөн өздөрүнүн жетишпеген кемчилдиги жөнүндө угууну каалабайт. Сыртынан жумшак, баёо адамга окшоп турганы менен андан абайлагыла. Эч качан алардын кеңешин же пикирин сурабагыла, жоопко жылаңач чындыкты угасыңар, мындай нерсеси менен көп адамдарга жагышы кыйын. Алар жойпуланбайт, эгер жагымдуу нерсе айтса баалагыла, ал чындап айтышы мүмкүн.
Жумушта жана милдеттүү иштерде темирдей эркин көрсөтөт. Эч качан алдамчы элестерден коргонуу издебейт. Адамдын чабал жерин тез табат. Көз карашы башкаларга терең өтүп, көздөрүнөн гипноздук нур чыгарып турат. Тубаса күрөшчүл, максатка жетүү үчүн бардыгын пайдаланат. Адамдар менен болгон мамилелерде өзүн чынчыл киши катары кармайт, бирөөлөргө чындап көп асылбайт. Бул баш ийбестиги абдан кымбат турган (индивидуалист )өз алдынчалуу адам. Өзү жөнүндө гана ойлойт деген туура эмес, башкаларга сөзү иши менен да жардам бере алат. А түгүл душмандары да ал жөнүндө дурус пикирде болуп сыйлашат.
Бул адамдарда көп жагымдуу нерселер бар. Булар коркпогон, кайраттуу күрөшүүчүлөр, ишенимдүү достор. Өзүнө карата айтылган жакшы сөз же арналган белекти, ошондой эле бирөөлөрдөн көргөн ызаны, көңүл ооруну да эч качан унутпайт. Кек сактайт. Көп өткөрбөй жооп бере да алат. Ал үчүн биринчи кыйынчылык-бул жашоо. Дайыма бушайман болуу, күчтүү эмоция жана туталангыч мүнөздөрүнөн улам өзүнө көп душмандарды, кыйынчылыктарды чогултуп алат. Аны дайыма бирөөлөр сындап же коркутуп жаткандай сезилет, ошондуктан ал ак көңүл кезде да ичим тап өңдөнүп абайлап турат, мындайлыгы алардын коргонуу чарасы. Кичине гана себеп болсо, коргонуунун бардык системасын козгойт. Чындап ачуусу келгенде коркунучтуу.
Саламаттыгы бушаймандыкта көп жүргөн көңүл чөгөттүктөн же оор жумуштан начарлашы мүмкүн. Бирок денсоолугун өз каалоосу менен калыбына келтирүүдө таңкаларлык жөндөмү бар. Демейде алар аз оорушат. Ага узак эс алуу жана тегерегиндегилердин көңүл бурган мамилеси керек.
Бул алсыздарды коргогон каарман инсан. Үйбүлөгө жакын, балдарды сүйөт. Оюндагы ойлогон нерсеге жетүү үчүн иш жүзүндө баарын жасайт. Сырдуу магиялык күчтөр алардын каалоосун ишке ашырат.
Ал дээрлик бардык нерселерди анча күч жумшабай жасай алат. Бул жеке эркти түшүндүрүүгө караганда, жол болгондукка көбүрөөк окшойт.
Бир караганда ал бир мүнөз, токтоо, аңгемелешчү адам болуп көрүнүшү мүмкүн. Ушундай өзүн мыкты башкара алган адам коркунучтуу кызуулана алат деп ойлоо көбүнүн башына келбейт. Анын токтоолугу сыртынан. Ичинен карасаң ал кызаргыча ысытылган. Ага тийбеңиз күйгөн жер көптө араң айыгаарын унутпаңыз, өзүңүздүн коопсуздугуңуз жөнүндө ойлоңуз. Ал биринчи жолугушуудан кийин эске тутпай, унутуп койчу инсандардан эмес. Сизге сөзсүз же көңүлдүү, жагымдуу адам болуп, же бузулган кызуу кандуу адам болуп эсиңизде калат. Бул киши жеңилбес. Анын салкын токтоолугунун артында кайнаган казан дайыма кыймылда. Эгер жолуңуз болсо ал казандын капкагы узак жылдар бою жабык болот. Анын менменсинүүсүнө урулган сокку бул казанды жарып жибериши мүмкүн. Жарылуу жакындап келатканын байкасаңыздар алысыраак тургула да, аны тездетүү үчүн өзүңөр эч нерсе жасабагыла.
Ал өзүнүн эки жактуулугу менен таңгалтырат. Анда акыл менен кызуу кандуулук, маалыматтуулук менен толкундангандык айкашып турат. Турмуштун, өмүр, өлүмдүн сырына кызыккан, туура жоопко абдан жакын келген терең философиялуу адам. Негизги натурасы - сезгичтик. Жашоодогу бардык нерселер аны кайдыгер калтырбайт. Бул эркектеги темпераменттүү мүнөз сиздин бүткүл өмүрүңүзгө жеткидей жаралап коюшу мүмкүн. Ал жеңиштен канагат гана албастан ал жеңиш керек. А түгүл майда нерселерден жеңилип калса ички дүйнөсүндө бир нерсе өлөт. Албетте, аялзатына тизеси менен туруп көркөм формада сөз айтышы мүмкүн, алданбаңыз, ал жөн гана коомдо ошондой түшүнүк болгондуктан, өзүнүн кадырын сактагысы келет.
Анын репутациясы (кадыр-баркы) кынтыксыз болуш керек. Табияты барксыздыкка, күлкү болууга чыдабайт. Ал өз дүйнөсүндө мыйзам чыгаруучу. Башкалардын ал жөнүндөгү оюу ага эч таасирсиз. Кыйын шартта анын иш аракетин байкап туруу-абдан кызык. Мындай учурларда анын кайраттуу мүнөзү өзүнүн чокусуна жетет. Өзүнө карата аянычтуулук, көрө албастыкка аз кабылат. Анда дагы бир өзгөчөлүк бар: аны табышмактуу, сырдуу нерселер абдан кызыктырып, алардын биринен да жөн салды өтпөйт. Ал эми аялдын сырдуулугу-анын эң күчтүү коргонуу күчү болгондуктан, сиздин көөнүңүз анын алдында куралсыз. Анда эң жогорку чен өлчөм болгондуктан, достукту кылдат текшерип тандайт.
Көпчүлүктүн көзүнчө сезимдерин аз байкатат, сиз менен жалгыз калганда чыныгы оюн айтышы мүмкүн. Анын катаал мамилесине чыдоо кыйын деп айтуу пайдасыз. Өзүнчөлүү мүнөзүнө көнүү үчүн убакыт талап кылынат. Эгер сиз жумшак болсоңуз, анда дайыма кейип жүрөсүз.
Ал абдан талаптуу ата болушу мүмкүн. Балдарын жалкоо, тил албас болуп өсүүгө жол бербейт. Аны түшүнгөн аялга башкалар романдардан гана окугандай назик жана карамдуу болуп, ага өзүндөй эле ишенимдүү сүйүүсү менен жооп кайтарат. Аны менен жашап шагы сынбаш үчүн, аял абдан кайраттуу болушу зарыл. Андагы адилеттик сезим өч алуучулук сыяктуу күчтүү. Сиз кылган жакшылыкты да эч качан унутпайт, аны ыңгайы келгенде эки эсе кайтарат. Ал акылы жете алгыска жеткиси келет, а турмушта мүмкүндүгү алыска чейин созулат. Бирок, стили боорукер бойдон калат.
Акчаны жеңил таап, андай жөндөмү жокторго жардамга келет да материалдык колдоо менен кызыктырат. Чечими тез, өкүмү кайра өзгөрбөйт, жек көрүүсү жаман. Эгер ал өзүн жаңылууга алып келүүчү кызуу кандуулук менен сезимталдыктын артынан ээрчип кетпесе, жашоосун каалагандай түзө алат. Ал турмушту кызуулук менен кокодон алат. Бул азаптуу турмуштун бузукулукка толгон катмарына баалуу бирдеме түзгүсү келет. Эгер алардын жашыруун баатырдыгына ишенсең, өзүн курмандыкка чалууга чейин жетүүсү мүмкүн.
Анын таалими акылдуу, назик, бирок чыргоо. Фантастикалык түшүнүктөргө, табияттан жогору турган күчкө гороскопторго кызыгат. Келишимдүү, жаратылышты сүйгөн, мээримдүү адам. Өзүнөн бактысыздарга кайрымдуулугун көңүлдөнүп бөлүшөт. Байлык алып келүүчү нике, пайдасы тийүүчү дос, бийлиги бар колдоочу жөнүндө кыялданат. Ошондой эле бай ата-энеде жашашы да мүмкүн. Азаптуу сүйүү мамилесинде идеалдуулука жеткенге умтулат. Катаал тажрыйба менен курчуган өмүрү чыңалуу менен жашайт.
Искендербек Айдаралиевдин ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?

Мамбетов Дөөлөт, ИИМдин ардагери:
- Искендер Рысбекович Таласта губернатор болуп турганда иштешкенге туура келди. Ошол мезгилдерден улам бу кишинин эмгекти сүйгөн ишмердүүлүгү жана жалпы жамаатты чогуу ынтымакта алып жүргөндүгүнөн эле кандай инсан экендиги билинип калган. Таласта, Жалалабатта жетекчилик кызматтарда турганда анын иш билги адам экенин эл баалады. Облуста алынган токтомдордун аткарылышы жеке өзүнүн көзөмөлүндө туруп ишке ашчу. Экинчиден анын элине жасаган кызматын Президентибиз Курманбек Бакиев да байкап, чоң жоопкерчиликтүү кызматка көтөрүп, Республикабыздын экономикасын тейлөөчү биринчи вице-премьер-министр болуп олтурат. Менин жеке ишенимимде бул кызматында да тажрыйбалуу жетекчи катары ишин жакшы алып кетет деп үмүттөнөбүз. Ага өзүнүн жөндөмдүүлүк сапатын көрсөтүш үчүн убакыт керек. Башка чиновниктерден айырмасы жөнөкөй, таза инсан.

Арунова Жамийла, тигүүчү:
- Искендербек Айдаралиевдин Өкмөт башчысынын биринчи орун басар кызматына келгени азыраак убакыттар өттү. Азырынча анын экономикадагы ишмердүүлүгүндө анча сезилерлик аракеттер байкала элек. Бирок мурдагы Өкмөт курамындагыларга караганда саясатка анча аралашпай, тынч өз милдеттерин алдарынын жетишинче аткарып жаткандай. Байкашыбызча ал чарбакер, иштерман адамдай. Бирок негедир чечкиндүүлүгү аздай. Өлкөбүздүн негизги кыймылы электр энергиясы аркылуу ишке ашат. Ушул зарыктырган жарыкты элге жеткирүүдө чабал иштеп жатышкандай. Суубуз менен мактанган Кыргызстанда канчалаган ГЭСтерибиз туруп электр энергиясын улам өчүрүп салышып, үнөмдөйбүз деп жаткандары чынында уят иш. Бул кылыктары иштин көзүн билгендик эмес. Эгер товар өндүрүп жаткан мамлекетке салык төлөгөн ишкерлердин ишине электрди өчүрүп тоскоол боло беришсе, кантип өлкө казынасын толтурушат. Жумуш стабилдүү болбосо, жумушчулар да ал жерде көпкө тургулары келбейт.
Электр энергиясын жөнөкөй эл коромжу кылбайт, ток уурулары так ошол особняк салган чоң кызматтарда иштегендер. Эмне үчүн чоң курсактардын азабынан эл жабыр тартышы керек. Алгач тартип, үнөм дегенди өздөрүнөн башташса. Кашыктап чогултканды, чөмүчтөп чачып, анан элди үнөмдөгүлө дешкендери Кудайга жакпайт.
Балким Искендербек Айдаралиев мыкты ишмердир, бирок абалыбыз ушунчалык жоопкерсиздикке, чарбасыздыкка, ысырапкорчулукка жетип, начар абалга кептелип калган окшойт. Бар нерсени эмнеге бардай колдоно албайбыз. Анан кантип дурус пикир айталасың бул Өкмөткө.

Сулайманов Теше, айдоочу:
- Искендер Айдаралиев мурдагы райондун акими, кийинки эки областын губернатору катары уюштургуч, иштиктүү адам катары өзүнө көп тажрыйба топтоду. Анда жетекчиге керектүү сапаттардын көбү бар. Жүрүш-турушу жөнөкөй, карапайым калктын турмушун жакындан түшүнгөн, үндөбөй өз ишин аткарган инсан. Бирок өзү жетектеген өлкөдөгү экономика тармагы боюнча ачык көз караштарын айта албай, кетенчиктеп, бирөөлөргө көз каранды сыяктуу тилин тишине катып, бук болуп жүргөндөй элес калтырат. Балким азыркы коррупциялашкан бийлик системасына ошондой адамдар керектир. Эгер андай болбогондо, мүмкүн ал жерде иштемек эместир. Ал эми адам катары жакшы тарбия көргөн, тартиптүү үйбүлөдөн чыккан адептүү инсандай. Бул кишиде көп чиновниктерге тиешелүү "кызарган жерди көргөндө" жулунуп кетмей, сугалактыгы жок, артынан жаман сөз ээрчитпеген тазалыгы бардай.

Даярдаган Алмазбек Эркебай