Сенин гезитиң!
№31, 02.09.08-ж. Кыргыз гезиттер
 "Обондун" сын сандыгы

Министрдин мүнөзү

Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман тышкы иштер министри Эднан Карабаев.

17.01.1953
1+7+1 = 9
1+9+5+3=18
9+18=27
2+7=9
27-2=25
2+5=7


Туулган датаңызды жазыңыз 17.01.1953 Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 1+7+1 = 9. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+5+3=18.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 9+18=27. 27-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+7=9. 9-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 27-2=25. 25-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 2+5=7. 7-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 17.01.1953
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 27.9.25.7
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Эднан Карабаев:
111-мүнөзү оор басырыктуу, жоош. Көздөгөн максаты бар адам, бирөөлөргө көз каранды болууну анча жактыра бербейт, анткен менен бийликке анчалык деле умтулбайт. Туруктуу жакшы мүнөзгө ээ; 22-биоэнергиясы жетиштүү, башкаларды дарыласа болот; 3-көңүлдүн адамы, жоопкерчиликсиздик аларды тынчсыздандырса да көп учурда кааласа аткарат, көңүлү тартпаса жасабайт. Эң жакшы чарбакер адамдар. Таза жана тыкан, бирок дайыма эле идеалдуу болом дей бергени кээде жарашпай калат. Өтө пунктуалдуу, майда-барат жумуштарды эрикпей бүткөрөт; 4-0-денсоолугу начар адам; 55-интуициясы өнүккөн, алдын-ала боло турган окуяларды сезе алат; 6-0- кара күч талап кылынган эмгекти сүйбөгөн адам, турмуш жүзүндө практикалуу эмес жерден алыс; 777-өзгөчө белги, бул адамдар олуттуу кыйынчылыктар менен кездешет, бирок таланты күчтүү; 8-0-жоопкерчиликсиз, бирөөлөрдөн буюм алса бергенге шашпайт; 99-тубаса баш берилген.
Психологиялык тең салмактуулукту сактаган тез кабыл алгыч, мүнөзү жумшак адам. Илимде жана башка олуттуу сфераларда ийгиликтерге жетет. Туруктуулукка умтулуп жоро-жолдошту оңой күтүп, кадыр-баркка тез жетет. Ага таянса, ишенсе болот. Ак ниеттиги менен кошо көктүгү жанаша жүрүп, ийгилигиндеги ашыкча убаракерчилиги бар. Кыйынчылыктардан коркпойт.
Негизинен кең пейил адамдар. Аябай жөндөмдүү. Муну менен өзүнүн жеке кызыкчылыгына анча көңүл бурбагандар. Чынында ага көп берилген, ошого жараша көп суралат. Кайсы бир позицияны ээлеп алса, аны кармап туруу кыйын болот. Карама-каршылыгындагы кишилердин пикирлерин угуп, адилеттүүлүк менен иш алып барса, ошондой эле улуу идеалдарды тутунса-ийгиликтер ал тарапта болот.
Талдап чыгуучу аналитикалык акылга ээ. Бирок, кээде жалкоолукка алдырып, алдын-ала болуучу шарттарды аңдабагандыктан жагымсыз окуяларга кабылышат. Кыялданганды жакшы көрүшүп, сак жана акча тыйын маселесинде сараң инсандар. Эмоционалдык жактан туруксуз, интрига уюштурууга жөндөмдүү, бирок ар дайым түзүп келген байланыштарына бекем. Эгерде жолдошу бир жагынан чектейм десе, толук ажырашууга баруусу мүмкүн. Көп ирет "төшөк жаңыртып" нике алмаштырышы мүмкүн. Анысы барган сайын бекем болот. Өтө сексуалдуу, андай-мындай тыюу салууну сүйбөйт.
Эми Эднан Өскөнбаевичтин нумерология илиминдеги эзотерикалык (жашыруун ыйык сырлар) коддорун чечмелеп келечекке көз жүгүртүп көрбөйлүбү? Алар эмне дешет? Анын табышмагы, аты жөнүндөгү тамгаларды санга айландырган атайын таблица бар. Биз ошол сандарды суммалаганыбызда (кошконубузда) төмөндөгүдөй жоопторду алдык: саясий ишмердүүлүк, пайда табууга умтулуу, агартуучулук жана куткаруучулук, эмгекчилдик, ийгилик, эркиндикти сүйгөндүк, адашуу, жолу болбоо; бийлик, бейгамдык, акылмандуулук…
Ал эми анын материалдык жашоосуна келсек, анда байлык болот, бул үчүн бардык шарттары бар. Бирок, негизги багыты илим жолунда. Алар башкалардын оюна келбеген ишти жасап, адаттагыдан сырт илим менен алектенсе ийгилик ал тарапта. Кандай болгондо да анын стихиясы чоң иштерде, майда-баратты башкаларга калтырганы оң. Теңир тартуулаган табияты эң сонун өнүккөн, алдын-ала болчу окуяларды көрө билчү ички сезим-туюмга ээ. Анткенибиз менен келечекти пландаштырууда кылдат талдоодон өткөргөнү оң. Мистикалык кызыгууларга жакындашып кетпей турмушта реалист болгону жакшы. Мындай сапаты айлана-чөйрө менен биргеликте иш алып баруусуна пайдасы тиет. Башкаларды көп нерселерге шыктандыра ала турган жашыруун лидер.
Чоң чыдамдуулук, таң калаарлык көктүк менен бардык кыйынчылыктарды жеңип чыгат. Бир сырдуу, алдыртан намыскөй, эмгектенгенди билет жана сүйөт. Ийгилик аны өзгөчө күч менен алдыга тартат. Коомдогу тепкичтерде таштан-ташка чыгып, алдыга гана өйдөлөп отурушат. Жоош, тынч жүргөн киши, алгач алдыга жетип келчү жеңиштерге мүмкүнчүлүктөрү жок сыяктанат. Бирок, анын билгичтик менен изденүүсүнүн жыйынтыгында ал жеңет. Аны менен күрөшүү иш жүзүндө мүмкүн эмес, пайдасыз. Ийгиликти, урмат-сыйды, бийликти сүйөт. Башка күчтүү адамдар аны дөөлөттүү, модалууларга жүгүнгөн өзүн туу туткан "ханча" деп атаганы ага баары бир. Маектешип жаткан учурларда, сиз менен макул болгонсуп, ынтымакташкансып тургансыйт, бирок бул жөн гана тышкы көрүнүш. Кызганыч, кызуу кандуулук, күтүлбөгөн аракет, көңүл коштук - бул сапаттардын баардыгы максатка барчу жолдогу тоскоолдуктар деп эсептеп, аларга башкалар чалынсын. Ал ийгиликсиз иштерди оңой түшүнүп, андан айланып өтүшөт. Романтикалуу болушкандары менен сокур сезимдүүлүккө жеңдиришпейт.
Жашы өйдөлөрдү, тажрыйбалууну сыйлоо -анын мүнөзүндөгү бир бөлүк. Улгайган куракта, жаш кездеги кетирген каталыгын барактап эстешет. Коомдогу абалы жок адамды сүйө койбойт. Сиз муну салкын, сары-эсептик мамиле деп ойлойсуз го, бирок андай көз караштарга ийин куушуруп гана тим болот, мындай мамиле акылга туура келет, болгону ушул.
Бала кезде башкаларга караганда чабал денсоолуктуу болот. Алардын каршылык күчү жыл өткөн сайын көбөйүп, сергек, сары эсеп мүнөзү таңгалаарлык чыдамдуулукту берет. Коркуп шек саноо аларга микробдон да көбүрөөк таасир этет. Ошондуктан дарыгерлерден жана бейтапканадан качып кутула алышпайт, эскиликти жактаган адам, ооруга каршылыкты, пессимизмдин коркунучун жеңе албайт. Алар көп убактыларын таза абада өткөрүшүп, турмушка оң көз караштарын өнүктүрбөсө,тагдыры таштак жолдорго бурулушу мүмкүн. Бардык териси сезгич, аялуу мүчөлөрү сөөк жана муундар. Алардын кейикчелдигинин жыйынтыгы баш оору. Депрессиялык абалынан кутула алса, алардын узак жашоо жөндөмү таңгалаарлык.
Ал назик, тартынчаак, көк адамдын элесин берет. А түгүл дин кызматчысына туура келген, ишенип сыйынууга боло турган адамдай көрүнүшү мүмкүн, бирок билип алыңыз, алар сиздин чабал жагыңызды, сырыңызды өзү күчтүү болуш үчүн пайдаланат. Мына ошондо чыныгы башчылыкты жеңип алууну кечеңдетпейт. Бирок, алар парадга жетекчилик кылуудан баш тартып, өзү келечек багытты белгилөөдөгү стратегиялык кызыкчылыктарды алдыга коёт.
Жалгыздыкты жактыргандай уяң сыяктуу, ал эми чындыгында андай эмес, ага көпчүлүктү баш ийдирүү жагат. Бул катаал тартиптин сакчысы. Кээде кескин жүрүш-турушу менен таңдантып, айрым учурларда жеңил шылдың катышкан күтүүсүз тамаша айтат. Бир калыптагы токтоо мүнөздү оодарып көрсөңүз, жорук-жосундуу назик кыялкечтикти көрө аласыз. Ага мектептин мугалими болсо көбүрөөк жарашчудай. Кийингенде тандап кийинет, а түгүл бир аз ашкере көйрөң. Көп сүйлөшпөй, терең ой жүгүртүшөт. Эгер маалыматтуу болсо, сезим-туюму көзү ачыктыкка чейин жетиши мүмкүн. Анда алтынчы туюм бар сыяктуу. Чечимди тез кабыл алат. Максатына жетүү үчүн жерди коңторуп жибере алат. Бирок начар оюнчу. Көп нерсе анын кайсыл мезгилде - күндүз же түндөсү төрөлгөнбү - ушул убактарга бактысы ушунчалык байланыштуу. Ысык мезгилде же болбосо күндүзү төрөлгөндөр, суук күндөрдө туулгандарга караганда бактылуураак болот.
Эднан Карабаевдин ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?
Бекболот Талгарбеков, саясат таануучу:
- Азыркы тышкы иштер министри Эднан Карабаевди негизинен жакшы билем. Бир Өкмөттө иштеп кызматташкан учурларыбыз болгон. Ишмердүүлүгү жөнүндө айтсам, дайыма аракет кылып иштеген, демилгечи инсандардан. Азыркы Өкмөт курамында да иштеп жатат. Бирок, азыркы учурдун актуалдуу тышкы маселелери бар. Түштүк Осетия боюнча согуштук чоң конфликтер болду. Ошол боюнча Россиянын бийлиги мындай деп билдирүү жасады "Бардык өлкөлөр ушул көйгөйлүү маселелер боюнча так позициясын билдирүүлөрү керек"-деп. Биз ушундай конфликтерге көз караштарыбызды билдирүүлөрүбүз керек эле. Анын үстүнө биздин мамлекет КМШ боюнча төрагалык милдетин аткарып жатат. Демек, биздин бийлик конфликт башталгандын биринчи күнү эле Грузияга, Түштүк Осетияга барып, Москвада болуп, демилгени өз колдоруна алса болмок. Ошондо бүткүл дүйнөнүн лидерлери Кыргызстан менен эсептешип калмак. Анда Франциянын Президенти Саркозинин планы эмес, К.Бакиевдин планы болуп калмак. Ушунубуз менен сырткы саясатты толугу менен уттуруп койдук. Кыргызстан КМШ төрагасы катары өзүн толугу менен мүмкүнчүлүктөрүн көргөзгөнгө шанс болду. Н.Назарбаев же И.Каримов баралбайт эле, төрагалык кылбагандан кийин. Мына ушул жагын эске алып туруп, дагы да болсо тышкы саясаттагы көз караштарын ачык билдиргенге эми деле кеч эмес. Себеби дегенде Россия кайсыл өлкө эмне дээр экен деп күтүп жатат. Мурда да мындай нерселерге көз жумуп келишкен, бул сапар суроону кабыргасынан коюшту. Эгер бийликтегилер чечкинсиз болбой, так ойлорун айта алышса, анда Кыргызстандын тышкы саясаты жөнүндө жакшы пикир айтса болот. Эгер ушул бойдон тура берсе, анда биздин сырткы саясат жөндөмсүз.

Мимоза Турузбаева, ишкер:
- Эгер Эднан Карабаевдин ишмердүүлүгүн сырт жерлерде иш алып барып жатышкан дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүз аркылуу баалай турган болсок, анда алардын абалдары бир топ ойлондурат. Алыска кетпей эле жакынкы кошуна Казакстанды алалы. Мен Астана шаарынын борбор болгон алгачкы күндөрүнөн баштап соода-сатык иштери менен алпурушуп, казактар менен алыш-бериш байланыштарын жасап келем. Ушул жылдар аралыгында өз атуулдарынын абалына кызыгып, саламаттыгын сураган элчилик кызматкерлерин аз эле байкадым. Башка Казакстандын шаарларын айтпаганда да, борбордо канча кыргыз бар экенин алар билишпейт. Мурдагы элчи А.Рыскулов азыркысы Ж.Сооданбековдор Акүйдөн барган бийлик өкүлдөрүн гана бөжөңдөп тосуп алып, кайра узатуу менен алектей.
Кыргызстандан кызмат жетпей же болбосо бийликтин быкыйын айта турган оппоненттерди "Посол кылып, пошёл кылып" сүргүнгө айдай турган жер кылып жибергенибиз элге жалган эмес. Бул Акаев заманынан мурасталып келаткан жаман адатыбыз. Ал турсун бакыйган атайын ыйгарымдуу элчибиз Рина Приживойт чет элдик жаранга турмушка чыгып кетсе дагы бизге боло берет. Эптеп ал өз мөөнөтүн матасын. Андан сырткары ТИМге караштуу Бишкекте консулдук кызмат департаменти иштейт. Алар коңшу Казакстанда турган консулдук каттоодон чыгаруучу паспорттук маселесин чече алышпай, Астанадагы элчилик жооп бербей эки-үч айлап эл убара. Элчиликтерди "Эмне иш кылып жатасыңар?"- деп сурай турган, жоопкерчиликтерине жооп бере турган тышкы иштер министрликтери барбы айланайындар. Менин бул айткандарым күйгөн маселелердин бир гана чети … Анан кантип алардын абалына алкыш айтасың. Мактагың эле келет, бирок мактай албай, мактана албай уяласың.

Абдыжапар Нурдинов,
"Замандаш" журналынын бөлүм редактору:
- Биз чет өлкөлөрдө жумуш жасап жүрүшкөн атуулдарыбыздан жакындан кабар алып, алар жөнүндө көп материалдарды жарыялап, сыртка командировкаларга көп чыгабыз. Мигранттарыбыз менен сүйлөшкөнүбүздө, аларга тышкы иштер министрлиги тарабынан берилчү эң керектүү маалыматтар жетиштүү деңгээлде жетпей жаткандыктары жөнүндө даттанышат. Аларга тиешелүү сурап билчү нерселерди мамлекеттик маанилүү сыр каткандай элге чыгарышпай, элчиликтердин көрүнөө ачык жерлерине илип жарыя кылышпайт экен. Маалымат таңкыстыгынан айла кеткенде тааныш тамыр издешип, жең учунан соодалашмай башталат. Ички иштер министрлиги тарабынан жөн гана акысыз берилчү справкаларды жыйырма долларга чейин баада сатышат экен. Ушундай кемчиликтерибизге карабастан, айрым жерлерде өздөрүнүн кесипчилик милдеттерин жакшы жолго коюп алышкан кызматкерлерибиз жок эмес. Миграциялык түйшүктөрдү чечүүдө Екатеринбургдагы консульствобуз жумуштарын мыкты уюштуруп алышкан. Бирок, тышкы иштер кызматындагы ишмерлерибиздин жасай турган, оңдолуп түзөлө турган иштери ийгиликтеринен көп.
Даярдаган Алмазбек Эркебай