Сенин гезитиң!
№32, 09.09.08-ж. Кыргыз гезиттер
 "Обондун" сын сандыгы

Генералдын мүнөзү

Кадырман окурман!
"Обон" гезити сиздерге азыркы бийлик бутактарында иштеп турушкан министрлерден баштап, чиновниктерге, депутаттарга чейин мүнөзүнүн жекече өзгөчөлүктөрүн талдаган атайын рубрикабызды ачтык эле.
Өлкөбүзгө белгилүү ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен ар бирине индивидуалдуу түрдө мамиле жасап, дыкаттап изилдеп көрбөйлүбү дегенбиз. Алар эмне дешет? Пифагор жалаң гана жалпак логика, эсеп менен чектелип калбай, чексиз дүйнөлөргө аралашкан мистикалуу мүнөздөрүн айта кетсек. Дүйнөдө жөндөн-жөн эч нерсе болбойт. Биз кокустук болуп кетти деген бардык нерселерде өзүбүз анча аңдай бербеген негиздер бар. Бүгүнкү биздин каарман Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы
Мурат Суталинов.


26.04.1963
2+6+4= 12
1+9+6+3=19
12+19=31
3+1=4
31-4=27
2+7=9

Туулган датаңызды жазыңыз 26.04.1963 Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 2+6+4= 12. Туулган жылдын цифраларын кошобуз: 1+9+6+3=19.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 12+19=31. 31-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 3+1=4. 4-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 31-4=27. 27-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 2+7=9 . 9-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 26.04.1963
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 31.4. 27.9.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Мурат Суталинов:
11-эгоизмге жакын, өзүн-өзү өтө жогору сезет. Менин акылдуулугум менен талантымды баалашпай жатат деп кейип-кепчий берет; 22-биоэнергиясы жетиштүү, башкаларды дарыласа болот; 33-ачык мүнөз адамдар. Үнөмдөгөндү жактырбайт, кээде ойлонбой деле сүйлөп жиберишет. Так илимдерге жөндөмдүү; 44-темпераменттүү, ден-соолугу чың киши; 5-0-интуиция каналы ачык эмес. Бардык түйшүктөрдү башы менен чечүүгө туура келет. Бир нерсе жасаганда, ойлонгондо, эксперимент кылганда ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн; 66- кара күчтүн ээси, күч жумшаган эмгекти сүйөт. Жердин адамы, бирок рухий деңгээли боюнча гумандуу иш-чараларга жакын. Чыгармачыл же так илимдер менен алек болуусу мүмкүн, бирок аны ишке ашыруу үчүн кара күч эмгеги зарыл; 7-талант деген эмне экенин түшүнүү үчүн төрөлгөн киши. Анын турмуштук тажрыйбасы жана кыймыл-аракети таланттуу болууга негиз түзөт. Эң башкысы жогорку күчтөр тарабынан жөнөтүлгөн талантты кармап калуусу керек; 8-0- жоопкерчиликсиз, бирөөдөн буюм алса бергенге шашпайт; 99-тубаса акылдуу, бирок окууга көңүлү жок.
Мүнөзү татаал, тынчсыз жана шектенүүгө дайым толуп турат. Аларды көңүлдүн кишиси дешет. Көңүлү ачык болсо андан жакшы киши жок, тескерисинче болсо ал тажаан. Өзүнө анча ишене бербей, болсо болду, болбосо жок деп кете берет. Майда баратка көп көңүл бөлбөңүз, талаш-тартыш, жаңжалдан качыңыз. Жалгыз дарак токой болбойт деген сыяктуу, жамааттын ичинде болгону оң. Досторуңуздун кеңешин угуңуз, турмуштун агымына каршылык кылбай койсоңуз пайдалуу.
Негизги мыкты сапаты-эмгекчил жана тырышчаак. Бийликтин күч колдонгон тарабына табияты жакын. Иш дегенде ичкен ашын коюп, өтө так, жөндөмдүү. Ар бир сөзүн, кыймыл-аракетин алдын-ала ойлонуп жасайт. Турмушта үй-бүлөнүн куту, ынтымагы.
Аны менен тааныша электе түнт адамдын элесин берет. Кыймылы жай, көп сүйлөбөйт. Ал өзүн суктанаарлык башкарат. Башкалардын нервине таасир эткен нерселерди атайылап байкабай калат да, бирок күтүүсүз жерден "Жерди туягы менен каза баштайт". Мындай учурда анын жолунан тезирээк кетиңиз. Ачууланган мезгилде баарын талкалайт. Бактыга жараша жогорудагыдай маанайы аз болот. Ошентсе да дайыма эске алгыла, ал же тынч же кайнаган абалда.
Адамдарды кызыктырууну көбүрөөк жактырат. Типтүү мүнөзү-пассивдүүлүк. Ал конокко барууну жактырган адам эмес, нан, тузу колунда болуп, конок күткөн кожоюн. Жерге жакын, практикалуу тажрыйбаны баалайт. Табиятты, гүлдү жакшы көрөт. Аны азыркы турмуштун тез ыргагы чарчатат. Ошондуктан шаарга караганда айылдын тынчтыгын каалайт.
Байлык жагынан алганда дайыма акча менен бирге. Алардан жумушсуздарды издөө маанисиз иш. Өздөрүнүн империясын жай, бирок ишенимдүү түзүшөт. Дайыма бекем пайдубалдан башташып, акырындап алга жыла беришет. Акча сыяктуу бийликке да ээ болгусу келет, бирок аны тек гана намыс үчүн көздөйт. Ишти алып барууну көбүнчө орун басарына тапшырат. Акча да, бийлик да ага тиешелүү экенин сезүү, аларды толук канааттандырат.
Өздөрүнүн менчиктери менен сыймыктаныш сараң эмес, бирок акчаны чача да беришпейт. Аларда майдалык жок, анын үйү-анын крепосту. Ал мезгилдин өзүндөй чыдамдуу, анын күчүнө, кубаттуулугуна таянууга болот.
Жеке турмушунда алар менен жашоо оңой эмес. Аялга алды менен өз тарбиясын карап чыгып, оңдонууга, түздөнүүгө туура келет. Орой мамилеге чыдабайт. Аны менен акыл-эстүү мамиле-бул жумшак жол берүү, "тилиңди тишиңе ката билүү". Сүйгөн аялы үчүн баарын жасайт. Жактырардан мурун ал түгөйүнө көпкө чейин байкоо жасайт. Эч качан кокусунан жанып кетпейт. Сиз ага керек экендигиңизди билүү үчүн ага убакыт талап кылынат.
Жетиштүүлүк маселеси дайыма мыкты. Тынч жерге барып, балык кармаганды сүйөт. Каармандык, баатырлар жөнүндө улуу адамдардын өмүрү, жашоосу жөнүндөгү китептерди окууну жактырат. Үй-бүлөсүндө камкор ата. Аялынын керектөөлөрүнө илбериңки. Кымбат буюмдарды алганга мүмкүндүк берет. Акчаны көп аябаган менен, эртеңки жакшы жашоо жөнүндө дайыма кам көрөт. Үйдө көбүнчө жалкоо, бирок анысы үчүн урушпагыла. Аны шаштырууга, түрткүнчүктөөгө болбойт.
Эми Мурат Абдыбековичтин нумерология илиминдеги эзотерикалык (жашыруун ыйык сырлар) коддорун чечмелеп келечегине көз жүгүртүп көрбөйлүбү? Алар эмне дешет? Анын табышмактуу жандырмагы аты жөнүндөгү тамгаларды санга айландырган атайын эсептөөлөрдө бар. Биз ошол сандарды суммалап (кошуп) төмөндөгүдөй жоопторду алдык: ийгилик, жеңиш; кубаттуулук, акылмандуулук, бейгамдык; чечкинсиздик; менменсинүү, ач көздүк, оройлук; жогорку билим, зээндүүлүк; жакшылыкка умтулуу.
Андагы жакшы сапаттардын ичинде бир кемчилиги бар, ал чоң болбогон менен бир топ мааниге ээ, ал үстүрт адам, анын жакшы сапаттары да үстүртөн. Ал коомду, коом аны сүйөт. Кээде ушак айтат, муну абайлап эптүү жасайт. Сырткы тартипти көшөрө сактаган адам. Зээндүү чыны менен намыскөй, жагымдуу шериктеш, өзүн баалай билет. Ыңгайсыз учурлардан жол таап кеткен бактылуу инсан.
Жашоодо тең салмактуулуктан чыкпаган тынч киши. Анда чыныгы сезимталдыкка караганда санаа көбүрөөк, башкалардын чоң кайгысына караганда, өзүнүн кичинекей кайгысы көп кейитет. Эски түшүнүктөрдү коргойт. Жасалга менен коогасыздыкка умтулат. "Макул" же "макул эмес" дегенди таразалап алмайын эч кандай чара колдонбойт. Бул сактыгы үчүн эл ага суктана ишенишет.
Эсеп-кысап ишинде эптүү, жакшы соодагер, анда керектүү учурга ылайыктуу жөндөм бар. Үй-бүлөсүнүн алдында жоопкерчилик сезими жок, көп учурларда өз туугандарына жана балдарына чоочун кишидей мамиле жасайт, бирок ата катары милдетин аткарат.
Эгер ал өзгөчө окуяларга, драмалык татаалдашууга, жеңиш кыйын болгон тоскоолдуктарга кездешпесе өмүрүнүн үч фазасы тынч өтөт. Согуш - революция, кыйроо бул анын иши эмес, ага каршылашуу жакпайт. Бирок, анын көз караштарында кандайдыр бир мистикалык түшүнүк бар. Анын көрүнүп турган алсыздыгы коркунучтуу күчкө чейин жетиши мүмкүн.
Карама-каршылыктуу натура. Сезимтал келишсе да, рухий жакындыкты самашат. Кызыкканы романтикалуу сырдуулук менен курчалып турбаса, оңойлук менен жанышпайт. Идеалдуулукка умтулуу максаты үчүн чоң курмандыкка барууга даяр. Жумшак болгондуктан тегерегиндегилер аны дайыма пайдаланып кетишет. Ак ниеттиги менен көктүгү кошо жүрөт. Туруктуулукка умтулуп жоро-жолдошту оңой күтөт. Кыйын кырдаалдар чыйралтып, олуттуу учурларда ийгиликтерге жетишишет.
  Мурат Суталиновдун ишмердүүлүгүн жана инсандыгын кандай баалайсыз?

Чолпонбек Абыкеев, мамлекеттик архив агенттигинин директору:
- Мурат Абдыбековичти өз кесибин мыкты өздөштүргөн профессионал катары билем. Кенедейинен ушул тармакта такшалып, андайлыгын ички иштер министри болуп турганда көргөзгөн.
Үй-бүлөлүк ата кесибин уланткан, аскердик өнөр сырларын сөөгүнөн чучугуна сиңирген инсан. Ал эми анын саясий багытындагы айтылып жүргөн ар түрдүү кептер мен үчүн маанисиз. Мойнуна жүктөлгөн милдетин аткарып, жоопкерчилик менен иштин көзүн таба билген адам катары анын ишмердүүлүгү мени канааттандырат.

Момунов Мамат, Омбудсмендин орун басары:
- Азыркы улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Мурат Абдыбековичтин кызматындагы ишмердүүлүгү боюнча айта албайм. Бирок, ал кишинин жогорку кызматтарга келип, министрликтерди башкарып калган мезгилдердеги коомчулук ичинде жүргөн ой-пикирлер боюнча маалыматтарыбыз бар. Баарыңыздардын эсиңиздерде болсо керек, борбор шаарыбызда өткөн митинг, пикеттердеги элге көрсөткөн жосунсуз жоруктары өтө одонолук болгон. Аны теле аркылуу бүт Кыргызстанга көрсөтүшпөдүбү. Жамандык жерге жатпайт. Ушул нерсеси менен биздин жогорку эшелондогу элитабыздын деңгээлин көргөзүп, анын аброюна шек келтирди. Мурат Суталинов ошол окуядан кийин деле массалык маалымат каражаттары аркылуу элден кечирим сурап, коомчулуктун көңүлүн алып, "Ошол кездеги оор абалдарда бизден одонолук кетти"-десе кичине болуп кетмек эмес. Тетирисинче кемчилдиктерин моюндаган генералдын адамдык сапатын эл кабыл алмак, түшүнмөк. Бул нерсеге ал эч нерсе болбогондой маани бербеди. Натыйжасында эл арасында терс пикирлер пайда болду. Бирок, мындай моралдык абалга мамлекет башындагылар деле кол шилтешет көрүнөт. Ал убактан көп өтпөй эле мамлекет үчүн эң маанилүү болгон коопсуздук кызматынын жетекчилигине көтөрүштү. Мүмкүн өз милдетин так аткарып жаткан аскер адамыдыр, бирок элге чыгып уяттуу нерсени жасап жатышы анын кесиптик жөндөмдүүлүгүнө да көлөкөсүн тийгизди.

Болот Жанузаков, коомдук ишмер:
- Мурат Суталинов укук коргоо кызматтарында көп жылдардан бери эмгектенет. Жаштайынан алган багыты, негизги кесиби ушул. Өз ишине тың, тырышчаак бала. Мен анын атасы менен да, өзү менен да чогуу иштешкем. Ар нерсенин жолун таап, убагында чарасын көрүп, тийиштүү маселелерди кабыргасынан коюп чечип алууга жөндөмдүү. Анткенибиз менен бардык эле адамдардын ийгилиги жана кемчиликтери болот эмеспи. Өзгөчө мамлекеттик төңкөрүштөн кийин ар кандай сөз кылып айтып жүрүштү. Мүмкүн жаштык кылдыбы, убагында кемчилдиктери кетти. Бирок биз ошентсе да жетекчинин жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүндө, мамлекеттик коопсуздуктун сакталышына, ошол органдын алы жетеби, негизги талапка жооп береби, маселе ушул жерде турат. Бүгүнкү күндөгү укук коргоо органдарынын аны менен катар улуттук коопсуздук комитетинин деңгээлдери учурдун талабына жооп берет.

Даярдаган Алмазбек Эркебай