Сенин гезитиң!
№36, 07.10.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Обон-күлкү

Салижандын сатираларынан
Тойдон токту жедирбес Токтогул
Азилди жашы көргөн инсан башкалардын:оригиналдуу тамашаларына да тан берип, баалаган. Алардын айрымдарын кагазга түшүрүп жарыялап да жүрдү. Чалкан журналына эки эпизодду жазгандыгы али да эсимде. Токтогулдун жоктугунан пайдаланып, бир тойго Коргоол жарчы боло калбайбы. Аңгыча кайып-каскагынан устаты келе калат да;
Карачы багың жогуңа,
Тойтоңдогон көрүм-аа,
Тойдон токту жедирбес,
Токтогул чыккан шоруңа,-деп шакиртин шакаба чеккен экен.

"Мен да кол кабымды кийип алайын"
Сакең капысынан жолуга калган М.Борбугуловго салам айтып кол сунса, ал киши колунан мээлейин чечпей салам берип калыптыр. Анда Сакең;- Муке, кое туруңуз, мен да кол кабымды кийип алайын, - деп мыш кылып олтурбайбы. Мындай экспромтко акылы чагылгандай тез иштеген сейрек таланттар гана жөндөмдүү эмеспи!.

Ильгиз Талип, сатирик жазуучу.
Карга менен сүйлөшүү
"Как живешь поэт?"
Караңгы тартып айлана,
Агарат жерде кар гана.
Көчөдө кетип баратып,
Көз салсам жалгыз каргага,
"Как живешь поэт!"-дегенсип,
Карк этип коет ал мага.
Б.Сарногоев

"Живётся хреново"
Көз байлайм иңир кеч эле,
Келаткам ээн көчөдө.
"Как живешь?"деген үн чыгып,
"Былч" эте түшөт чекеме.

Жандык деп кокуй кайдагы?
Карадым кушту талдагы.
Тааныбай жатып тааныдым,
Каркуша деген карганы.

Өзгөчө мындай нерсеге,
Жалындап кетчү өрт эле,
Бобулов үкөм жанда жок,
"Кыргызча сүйлө!"-дейт эле.

Үйрөнгөн кушпу колго?-деп,
Таңгалып туруп "тобоо!"-деп,
Суроого жооп кайтардым:
"Живется Хреново"-деп.
Токтосун Самудинов
"Конкретный" котормо
Жазуучулар Союзунда котормочулардын талкуусу болуп, биринен-бири өткөндөр пикир келишпей уруша жаздашат. Залга бирөө чыгып "котормочулар мушташа турган болушту" дейт. Майрамкан шып этип трибунага чыкса бир тобу жактырбайт. Анда Майрамкан минтет;
- Бирдеме которсом ылайыгын келтире албай жатам, мага жардам бергилечи; "Попутный ветер, синяя птица" кандай которулат? дейт. Мурдагы кыжылдаганынан алаксый түшкөн котормочулар бир азга дымый калышса Майрамкан Оролхан Баркеевден үйрөнгөн сөзүн кайталап "Көтүңө шамал, көк чымчык" деп чыгып кетиптир.

Гастролдогон "ит"
Төрт ай бою Ошто гастролдо жүрүп үйүнө араң жеткен Борончу эртең менен талыкшыган денесин жазыш үчүн сыртка чыгат. Күндүн жылуу ырайы тулку боюн жыргата ээритип, көңүлүн көтөрөт. Ары-бери басат. Негедир бир нерсе жетишпейт. Таппайт. Ары ойлонуп,бери ойлонуп жанында шыйпаңдап турчу сары кандегинин жок экени эси келет.
- Ой, Ырыс деп,аялына өткөрүп койгонсуп бакырат.
- Ии, эмне керек?
- Ит кайда?
- Жок бекен?
- Жок үчүн сурап жатам да…
- Тиги маңдайкы канчыктары көп айылга гастролдоп кетсе керек, деп учурдан пайдаланып какшыктын казанын калдыратып калыптыр келинчеги.

Кортогой
Бул Кортогой деген досум аябай койтойгон жигит. Айрыкча 200 грамм ичкенде. Бир күнү компанияда отурсак 200 грамм ичип койтоюп калды. Өзүнөн өзү эле элдин көңүлүн өзүнө буруп;
- Ай жигиттер, бул эмне дегениңер ыя? Кыздарды ал деп отурбайсыңарбы?! Алсаңар кыздар, шорподон ичсеңер. Ай, жигиттер, ал десеңер ушу да болобу,-деп калды эле, мындай карасам галстугу менен шорпону аралаштырып жатыптыр.Акырын бутуна тээп;
- Шорпоң муздап калды-дедим көрүп калып;
- Ай кызык болбодубу,-деп жүз аарчысы менен аарчып калды. Уялып да кетти. Тердеп чыкты. Бир маалада адашып терин башка чөнтөгүндөгү бут аарчысы менен аарчып кирди.
- Кана, болду, бетиңди жакшы эле кремдедиң,-десем, байкап калып андан беш бетер уялып кетти. Андан да катуу уялбасын деп эч кимибиз күлгөн жокпуз.

Сүрөтү жок өзү келиптир
Азыр болсо шашылыш кабар. Бул жигиттин аты Топчубай, фамилиясы Калыков, 16-октябрда үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес.Сүрөтү жок өзү келиптир.Эгерде Топчубайды көргөндөр болсо ата-энесине билдирип койсоңуздар.
Манас Бердибеков.
Көңүл бургула!
Конкурс, конкурс…
"Боло берет турмушта, особенно кыргызда" аттуу эң кызыктуу күлкүлүү окуяларга конкурс жарыялайбыз. Эң мыкты деп табылган авторлордун чөнтөк телефонуна 100 бирдиктен жөнөтүп турмакчыбыз. Sms аркылуу 0772624855 номерине жөнөтсөңүздөр. Эгер почта аркылуу кат жазсаңар биздин абоненттик ящик: Бишкек - 48 А/Я 1551 же болбосо 44-98-21 телефонуна чалыңыздар.

Автопародия
Ырын салган сеткага,
Өзүң салган клеткага.
Бара жатат Рамис
Окшоп кызыл редискага
Башы сыйбайт кепкага.
Не бир,не бир кыйындар да
Кеппи ага!
Бирде делбир, бирде соо
Биздин Рамис келесоо
Үрпөк башын үксөйтүп
Жүрсө дейбиз эсен соо.


Айнас
Оозуң орозо жыттанат го?
Куудул Келдибек Ниязовдун жанына оозунан арак буркурап Абдуманап Төрөбеков келип калат. Анда Келдибек:
- Ии Абдуманап орозосуңбу?
- Ооба.
- Айтам ошо, оозуңдан орозо жыттанат. Дагы 100грамм басып ал көзүңдү киртейтпей, орозоң анча ачылбай калыптыр.

Бир тантыкбай тентимиш,
Элди багам дейт имиш…
Чирип бараткан көпөс, аттан түшпөс Менчикбай Жепкөнгөновдун уулу Көпкөнбек көпчүлүктүн көңүлүн алам деп шайтандап кетип шайлоого депутат болчумун деп калыптыр. Сүйлөп жатып мотору кызып кеткенде кантип калп айтып, куру убада берип жибергенин билбей "Кандай сүйлөдүм эй?"-деп өзүнө куштарланып коёт имиш.
Оозу кыйшык болсо да, коррупционердин уулу да!.

Даярдаган Алмазбек Эркебай