Сенин гезитиң!
№36, 07.10.08-ж. Кыргыз гезиттер
Арадан он күн өттү. Бахид күнүгө эртең менен баягысындай корпустун эшигинин алдынан күтүп алат. Бирок мен ага көңүл бурбаганга аракеттенип, байкамаксан болуп кирип кете берем. Аялзаты абдан байкагыч жана баардыгын аныктап жиберген калк болот эмеспи. Экөөбүздүн ортобуздагы мамиленин бузулганын өз алдыларынча талкуулап бүтүшкөндөн кийин аны тактап коюу үчүн айрымдары менден сурап коюп жатышты. Алардын мындай кылыгы мени таң калтырбайт болчу. Бирок акырындап өзүм жалгыздыктан тажай баштадым. Бахидден башка мага көңүл бурган эч ким жок. Сабак эмне, эл менен кошо окуса деле болоорун мен башкаларга караганда мурда эле түшүнгөм. Китеп жазданып окуганда мен окумуштуу болмок белем деген сезим бир жыл мурдараак окууга карата көз карашымды аныктап койгон.
Башка кыздар сыяктуу менин башымды ооруткан нерсе, өзүмдүн жеке тагдырым. "Мен кимге турмушка чыгам, ал кандай неме болот?" Мен да башка кыздар сыяктуу бактылуу болгум келет. Бактылуу кыла турган адамды элестетем. Ал абдан акылдуу жана өтө билимдүү болушун, өзгөчө Бахид андан коркуп мага тийишпей калышын каалайм. Бирок, ал адамдын кандай касиетке ээ, кимге окшош экендигин элестете албайм да, качан реалдуу адам тууралуу ойлогондо бардык нерсе Бахидге байланышып кетет. Кээ бирде өзүмдөгү ошондой ойлорду байкаганда, бир эсе таң калсам, бир эсе жиним келет.
"Эгер сен ага жакындасаң даана келесоосуң дейм. Мына сен өзүң аны менен мамилеңди үзгөнүңдү айттың. Бахид менен жолугуша турган болсоң алар, өзгөчө ата-энең бетиңе түкүрөт". Мындай ойлорду жеңген башка ойлор да бар. "Мен Бахидди чынында жакшы көрөм, сүйөм деп айтсам да болот. Башка эч ким мени карабаса так өтмөк белем бул жашоодон" деп ойлойм. Жалгыз калганымды элестеткенде абдан коркуп кетем. Кечирим сурап Бахидге өзүм барууга ашыгам. Башкаларды карабайт элем, бир гана ата-энеме берген убадам токтотот.
Кайсы тарабы туура экенин билбей башым маң. Өз акылым өзүмө жетпей калды. Кимдир бирөөдөн жардам сурабасам боло турган эмес. Арзыкан эсиме түштү. Азыр Азиз экөө баш кошуп ынтымактуу, бактылуу жана башкаларга үлгүлүү үй-бүлөлөрдөн болуп жашап жатышкан. Ал үй-бүлөлүү болгондуктан сабакка көп келбейт. Бирок анын квартирасы биздин окуу имаратыбызга жакын эле, күйөөсү Азиз үй-бүлөгө камкор адам болгондуктан, айрым катуу мугалимдердин сабагына кечикпей жана кайра баласына келип туруш үчүн кымбатына карабай жакын жерден тапкан. Анысын биз туура көргөнбүз баарыбыз. Анын үстүнө Арзыкан турмушка карата реалдуу позициясы менен башкаларга үлгү боло алат. Студент болуп туруп үй-бүлө күтүп, кабагым кашым дебей эле оокат кылышы жана турмушка биз такалган айрым суроолорго ынанымдуу жооп бериши көпчүлүк кыздардын ичин күйгүзгөнү менен анын бардык кылган аракетине дээрлик баарыбыз баш ийип берчүбүз.
Ушул Арзыкан менен акылдашып көрүүнү чечтим, антпесем эки ортодо кыйналып жүрө бере турганмын. Барсам үйүндө экен, сүйүнүп кеткенимди жашыра албадым да:
- Ырас болбодубу, сени издеп келген элем. - Мынчалык зарыл жумуш менен эч качан келбеген мени таң калуу менен бир карап алды да, анан эсине келген кишидей артка чегинип:
- Азиз жумушка кетти эле, бала менен дүкөндөгү сүткө да жетпей, минтип үй да жыйналбай, -деди менин алдымда өзүн ыңгайсыз сезип. Анын үйүн караганы келиптирминби, ал өзү айткандан кийин бир сыйра карап койдум. Көзгө комсоо анчалык эч нерсе деле байкалбайт. Ал бат эле кетип калса дегендей мааниде түшүндүм да:
- Мен сага өтө чоң жумуш менен келдим. Андан көрө балаңа сүт алып келе кал,-дедим. Ал менин жумушумдун маңызын так түшүнбөсө да айткан сунушума макул болду. Баласы уктап жатыптыр, ал сүткө кетти, мен анын үйүн жыйнаштырып жибердим. Кээде өзүмө абдан таң калам. Үйдөн эч бир иш кылгым келбейт да бирөөнүкүнөн бутум үзүлгөнчө иш кылганды жакшы жактырам. Бул менин кичинемден берки адатым. Арзыкан келгиче үйүн колуман келишинче жыйнап койдум. Ал аз эле убакытта келди да, колуман эчтеме келбейт деп ойлосо керек, менин жыйнаганымды көрүп абдан ыраазы болду.
- Убара болбой эле койсоң болмок экен. Арзыкан өзүн бир топ ыңгайсыз сезди. Аны кыжаалат абалдан чыгаргым келди да:
- Эчтеке эмес, мындай турмушка мен деле үйрөнүшүм керек.
Бахид баягысындай эле мени эртең менен тосуп алат, бирок мен сүйлөшпөстөн бултундап же жөөлөп өтүп кете берем.. Ал тике келип мени менен сүйлөшпөсө да менде болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн себебин аныктоого аракет кылып жатты. Бир күнү сабак аяктагандан кийин ал мени ээрчип алды. Институттан бир топ алыстагандан кийин ал ылдамдап басып чыканагымдан кармады да:
-Э-эй , сага эмне болду? Сен эмнеге таарынып жүрөсүң? - деп катуу такып сурады. Андан аябай көңүлүм муздап, калгандыктан өзүмдү болушунча оолак кармоого аракеттенип.
- Сенин аялың бар болгондон кийин эмне быяктагы кишинин башын оорутуп жатасың? Эмне, аялың бар экенин билбей калат деп ойлодуңбу? Көрсө сен быяктагыларды келесоо ойлоп жүргөн турбайсыңбы-дедим. Ал мени таң кала башыман бутума бир тегеретип карады да, ошондон улам туура дегендей башын акырын ийкеп алып:
- Аны сага ким айтып жүрөт?-деди баягы өлүмтүк жылмаюусу менен. Анын минтип жылмайып турушу менин ого бетер жинимди келтирди. Качантан бери катылып жаткан жек көрүүмдү ачыкка чыгардым.
- Эмне билинбей калат деп ойлогонсуң го. Аны айтып берчү кишилер деле чыгат экен. -Канчалык чаңырып жаткандай көрүнгөнүм менен ызама муунуп туттугуп араң сүйлөдүм. Ал эч нерсе болбогон кишидей таңыркап карап:
- - Аны сага ким айтканын билгим келип турат, деди шыбыраган үн менен. Анын минткени ого бетер куруштурду. "Бети жок ,-дедим ичимден, -Сенде таптакыр уят калбаптыр да, болбосо ушуга чейинки мамилесинин себебин түшүндүрөт эле". Бирок ал менин жүзүмдөн жан дүйнөмдө эмне шумдук болуп жатканын жакшы түшүндү. Бир топко кантип кеп баштаарын билбей ойлонду окшойт, анан:
- Сен эмне үчүн мага эмес, айтылган ушакка ишенесиң,- деди. Минтип калп эле кара өзгөйлөнгөнү абдан кыжырыма тийди. Ушунчалык жиниме тийгендиктен: