Сенин гезитиң!
№37, 14.10.08-ж. Кыргыз гезиттер
  Махабат майданы

Сыргамдай пери таппай келем!
Келечек түркүн сыйы, ыйы, чыры менен коштолуп жүрөт тура. Армиядан келип, бүтүрүүчү класста окуган Сырга менен кол кармашып, эң жакшы күндөрдү, унутулгус түндөрдү өткөрүп жүрдүк. Экөөбүздү эч качан, эч ким ажыратпайт деп ойлочубуз. Айлуу түндө кучакташа, тамашалуу сөздөрдү аянышпай, жалынычтуу сөздөрдү арнашып, бактылуу жүрөөр элек.
- Алтыным менин, экөөбүз түбөлүк кол кармашып, мен сени сүйүп жүрүп өтөм! - дээр элем.
- Жаным! Асылым, сени сүйүп калганым үчүн бактылуумун! Мен сени эч качан башка бирөөгө алмаштырбайм! Сен менин бактым, түгөйүм болосуң. Экөөбүздүн ыйык сүйүүбүзгө эч ким тоскоол болбойт!- дечүсүң, кыялданып шыбыр үнүңө, назиктигиңе, жароокерлигиңе таң берээр элем.
- Периштем! Жароокерим! Менин алгачкы тунук махабатым! Экөөбүз бактылуу болобуз. Эшигибиз ачык болуп, досторубуз көп болот. Ата-энебиз төрдө отуруп, үйүбүз балага толуп базар болот. Сени ушунчалык жакшы көрөм, алтыным!-деп жалынып, көкүрөгүмө кысып, жагымдуу жытыңды искеп, илебиңе мас болуп тураар элем…
ххх
Кол кармашып суу жээктеп жүргөнбүз. Күндүн ысыктыгынан улам шар аккан суунун жайык жерине жетелешип түшүп , далайга суудан чыкпадык. Мурунку кийимчен кездеги сулуулугуңан жылаңач учуруңдагы ажайып келбетиң укмуш экен! Ич кийимчен болуп менден тартынып турганына карабай, турсийчен мен аны так көтөрүп алып чимирилтип аттым. Ээн жайда эч ким көрбөсүнө ишене, мурун эрдинен аста өөп, алкымынан гана жыттап-жыттап алсам, бул сапар кумарым арта ачык көкүрөгүнөн өөп аттым. Уялганына карабай ич кийимин чечип жибердим.
- Күнгө кургатып ал, суу бойдон кийинмек белең,- дедим шылтоолоп. Көкүрөгүңдү катып, бүрүшүп отура калдың. Мына керемет! Мына сулуулук! Бой-келбети укмуш экен. Чиркин, мындайда кантип башың тегеренбесин. Аяр кучактап, эрдинен сордум. Ал да көзүн жума колун мойнума артылтты. Ыйык сүйүүнүн илеби кумарлуу махабатка жетелеп баратты. Баарын унута, бир максатым "башкада" болуп, бадал түбүндө үстүңө оодарыла, ээ бербеген эңсөөмдү аткараарда!......
- Жок жаным!...Биздин убада бар да!...Акылдуу эмессиңби, азгырылба асылым!...-деп шыбырай, эсиме келтиргендей болду. Көпкө кучагыбыз тарабай, сугум артылган бойдон чоло жериң койбой өпкүлөп, өз колум менен кийинтип кирдим…Андан ажырап калаарымды билсем гана!..
ххх
Эртең менен катуу уйкуда элем, апам кобурап атты:
- Тур, турагой…- деп ойготуп кобуранды: - Сырга менен сүйлөшүп жүрөм, окууну бүтсө, ошого үйлөнөт элем деп жүрбөдүң беле. Түндө ала качып кетиптир. Ачуу басар келип, ата энеси тосуп атыптыр. Сырга кат жазып бериптир…
Ыргып турдум. Кандай кийиндим, билбейм. Сыргамдыкына учуп жеттим. Көрсө ала качып кеткендер кошуна айылдан экен. Классташ балама жетип, машинасын айдатып алып бардым. Жулунуп аткан бизди эки-үч аял коштоп Сырганын көшөгөсүнө кийирди. Жетип эле колдон алмакчы болгондо:
- Мени кечирип кой! Ушундай болуп калды! Бара албайм!... -деп ыйлаган Сыргага кошулган бир кайын жеңесинин;
- Сырга " Эркек төрөдү". Ишенбесең шейшебин көрсөтөйүнбү,- деген үнү биротоло өчүрүп салды. Жер астын-үстүн боло, сыртка кадам таштадым. Ала качкан акмакты көзүмө учурата албай сөгүнүп, чачынып аттым. Бирок, жаналгычтай болгон аялдардын жалынычы, классташымдын жубатуусу менен аргасыз машинага отурдум….
Ошондон бери Сыргамдай таппай келем!. Аны эстеген сайын жүрөгүм тилинип, сыздап алам! Айласыз, Сыргамдын бактысын гана тилейм….
Анарбектин сырын даярдаган
А.Кайыпов.
Кызык суроо, керектүү кеңеш
Отуруштарда кыздардын көңүлүн бура албай кыйналам. Андайда балдар эчак жыргап бирден кыз таап алган болот. Мен кантип кыздын көңүлүн бура алам? А, мага кызыккан кызды кантип билсем болот?
Нурик 19 жашта Бишкек шаары.
- Эң негизгиси тартынчаак болбош керек. Өзүңө жагып калган кыздан көзүңдү албай, колдон келсе жанына отуруп, жагымдуу, мактоо сөздөрдөн айтып, бийге да чакыр. Башкага тарттырып ийбеш үчүн ар бий сайын аны гана жетелеп чык. Жүзүнөн баштап сүйлөгөнү, баскан турганынан бер жакканын айт. А, жанына бараардан мурда андан көзүңдү алба. Сенин сөзүңө жараша жооп болсо, анда ал кыз сага каршы эмес.
Ал эми, сен жакшы көрүп калган кыз да бирөө менен сүйлөшүп атса да жалжылдап карай берет. Сага келип бир нерсени сурай берет. А түгүл сени бийге да чакырышы мүмкүн.
Жасалма уруктандыруу малга эле болот экен десе,аял затына да болот тура. А, кантип жасалма уруктандырат?
Жаңыл Токмок шаары.
- Бир эле Япониядан чыккан филлиомитатор деген приборду мисалга алсак. Ал жасалма уруктандыруучу прибордун көлөмү, көрүнүшү кудум эле эркектин жан жерине окшош болот. Анын ичинде электрондук, механикалык башкаруучу прибор бар. Аял жасалма пениске дүүлүгүп, оргазмга жеткен кезде датчиктин жардамы менен жасалма пенистеги урук атып кирип кетет. Андан кийинки уруктун жеңип кетиши аялдын урук клеткасы менен " кабылышканда" болот. А, филлиомитатор психологияга, моралдык өзгөрүүгө терс таасир бербейт.
Күйөөгө тийгиче өзүмдү-өзүм аябай кандырчумун (маструбация кылып). Эми күйөөгө тийгенден бери оргазмга жетпей атам. Кандай кылсам?
Айжан Кемин району.
Маструбация ( өзүн-өзү сылап сыйпап кошуу) учурундагы дүүлүкчү жерлериңди күйөөң таппай атат же өзүң каалаган позада катыша албай атасыңар. Ошондуктан жолдошуң менен сен каалагандай позада катышууга аракет кыл. Же кошулуу учурунда дүүлүкчү жерлериңди өзүң кошо сылап-сыйпоодон тартынба. Сенин өтө эле тартынчаактыгың да оргазмга жеткирбей коюшу мүмкүн.
Даярдаган А. Ажиев
  Сандан-санга

Которгон Жаныбек Жанызак
Бу китепте байыркы Кытай даос-табыптарынын эркек менен ургаачы төшөктө бири-бирин кантип сүйүшүү керектигин түшүндүргөн кеп-кеңештери жазылган.
Сүйүү дабасы - секс жана даосизм
Даонун философиясы - сабырдуулук, аны карманыш үчүн сөзсүз денени бошоңдотуп, түпсүз күчкө жуурулуп кириш үчүн табигый абалга келиш керек. Сүйүү даосу ушул этият болуунун, энергияны жана ийкемдүүлүктү сактоонун табигый философиясынан өнүгүп чыккан.
Даосизм Батыш философторун дайыма кызыктырып келген, бирок окумуштуулар менен врачтар ага жакындан бери гана кайрыла баштады. 1939-ж. К.Г.Юнг даосизм боюнча китепке кириш сөз жазып, өзүнүн чыгармалар жыйнагына дао жөнүндө ойлорун кошкон. "Ички дүйнөбүз биз аларды көп аңдай албагандыктан бизге күчтүүрөөк таасир берген себептүү, ички маданиятын өнүктүрөм деген ар бир инсан ошол таасир берүүлөрдүн ары жагында эмне бар экенин билүүгө аракеттениши керек, - деп жазат ал. - Ошентип аракеттенсе гана ал жанагыдай билинбеген күчкө ыңгайлашып, анын таасиринен коргоно алат. Эки дүйнөнү бирдей эске албай туруп, аларга ыңгайлашуу мүмкүн эмес".
Ички жана тышкы дүйнө талаптарын, тагыраак айтсак, алардын карама-каршылыктарын калчап көргөндө гана мүмкүнчүлүк менен зарылдык аныкталат. Арийне, биздин батышталып калган акыл эсибиз бу багытта эч кандай маданияты жок болуп туруп, "карама-каршылыктарды ортожол аркылуу ширелтүү" деген түшүнүктү иштеп чыкмак тургай, мындай түшүнүккө алигиче термин тапкан жок. Ички тажрыйбанын ушул маанилүү түшүнүгүн кытайлардын "дао" концепциясына абайлап окшоштурса болор эле.
Юнг андан ары өзүнүн психиатриялык ыкмаларын кытай максаттарына жана ыкмаларына ылайыктап сүрөттөп жазат. Даостор да, Юнг да шайкеш жашоо салтына жол издешкен. Сүйүү даосу ошо жолдун маанилүү бөлүгү.
2. СЕКС ЖААТЫНДАГЫ БАЙЫРКЫ ЖАНА ЗАМАНБАП ИЗИЛДӨӨЛӨРДҮН ОКШОШТУГУ
Мен айтып кеткендей, байыркы кытай аалымдары менен табыптары секс маселесин жана сексуалдык практиканы кудум бүгүнкү Мастерс, Жонсон жана Кинсек сыяктуу эле изилдеп, талкуулашкан. Байыркы кытайлардын көптөгөн бүтүмдөрүн заманбап илим тастыктап отурат. Алсак, Мастерс менен Жонсон жупташуу учурунда жупташууну созуш үчүн атайылап тынып иштөө ыкмасын алгачкылардан болуп колдоп чыгышты. Бул ыкма ургаачыларга толук канаат алууга жана эркекке уругу атылып кетпешин көзөмөлдөп турууга жардам берет. Бул эякуляцияны (эрендиктин атырылышын) башкаруунун так ушундай ыкмасына үйрөткөн сүйүү даосу жөнүндөгү байыркы кытай тексттерине толугу менен бап келет.
Мастерс менен Жонсон эртелеп атылган эрендиктен запкы жеген эркектерге жардам катары өздөрү "басып токтотуу техникасы" деп аташкан ыкманы сунуш кылышат. Бул ыкма чын эле бир аз татаал: ургаачы мында үстүндө болуш керек жана эркеги "түшкөнү калды!" деп айтаары менен кокуйдун башын дароо 3 же 4 секундага сыга кармайт. Ошондо эркеги чүчүтүү коркунучунан кутулуп, кокуйдун кооп турушу сакталып калат...
Байыркы кытайлардын "басып токтотуу ыкмасы" Мастерс менен Жонсондукуна аябай окшош, бирок алда канча жөнөкөй аткарылат. Басуу ыкмасын эркек өзү жасагандыктан, аны баардык ыкмаларда пайдаланса болот. Ошол эле Мастерс менен Жонсон эркектин эякуляциясынын мерчемдүү мөөнөткө кармалып турушун эп көрүшөт: "Көпчүлүк эркектер ургаачысы канып бүткүчө уругун түшүрбөй карманышты билишет. Ал эми айрым ургаачынын кычуусу бир эмес, бир нече жолу кайталап "түшүргөндөн" кийин гана канышы мүмкүн жана ошо мөөнөттүн ичинде эркектин кокую сөзсүз какайып турушун талап кылат! Андыктан пенистин биринчи катнаштагы демейде тез эле шалдайып калышы мурдагыдан алда канча узагыраак кармалып, ал эми экинчи кириштеги чыңалуусу алда канча көбүрөөк созулушу мүмкүн. Мындай байкоолорго азырынча эч кандай психологиялык түшүндүрмөлөр жок".
Булардын ойлору сүйүү даосунан даражасы боюнча гана айырмаланат. Дао деле баардык эркектерди эякуяцияны көзөмөлдөөгө чакырат жана аны "Адамдардын жыныстык теңсиздиги" деген экинчи китебинде эң маанилүү аныктама деп санашат. Даонун айтымында, кокус жогорудагы кеңешти эске алса, атүгүл "улгайган адам деле дарамети бийик сексуалдык өнөк болууга жарайт!"...
Сүйүү даосу ушул аныктамага толук шайкеш келет жана аны ого бетер өркүндөтөт. VII кылымдагы дарыгер, Империянын борбору Чжаи-Андагы медициналык мектептин башчысы Ли Тун Сянь "Тун-Цзянь-цзы" деген китебинде: "Эркек жупташып жаткан ургаачысын толук кандырмайынча эрендигин түшүрбөө жөндөмүн өркүндөтүүгө тийиш … Эркек өзүнүн жеке түшүрүү санын ачып жана ошону карманышы керек. Ал сан болжолу 10 жолу жупташканда 2 же 3 жолу түшүргөндөн ашпоого тийиш".
3. УРУК ТҮШҮРҮҮНҮ ТЕСКЕ САЛУУ
VII кылымдын дагы бир дарыгери Сунь Сю-Мо жаш чегин 50дөн 40ка түшүрдү. Ушул жаштан кийин, дейт ал, эркек урук түшүрүүгө өтө этият мамиле кылышы керек. Ушуга ылайык, байыркы даостор эркектин чүчүтүшү менен урук түшүрүшү бир түшүнүк эмес дешет. Урук түшүрүүнүн санын азайтуу эркектин чабалдыгын же ал азыраак жыныстык ырахат алып калаарын билдирбейт. Урук түшүрүү "ырахаттын туу чокусу" деген тайкы пикир көндүм адат болуп калган. Болгондо да эң жаман адат. Бу жаатында байыркы "Ю фан ши чюи" (же "Нефрит бөлмөсүнүн сырлары") китебиндеги император Чжан Линин сүйүү даосу боюнча кеңешчилеринин бири менен сүйүү даосунун окутуучусунун маектешүүсү пайдалуу болушу мүмкүн.
Пай Ню (император Чжан Линин дао боюнча 3 кеңешчи айымдарынын бири) минтип сөз баштаптыр: "Демейде эркек уругун түшүрүп жатканда чоң ырахат алат дейбиз, бирок даону үйрөнгөн сайын ал улам азыраак түшүрө баштайт. Бул анын ырахатын азайтып салбайбы?"
Пэн Цзу (Чжан Линин дао боюнча жогорку кеңешчиси) минтип жооп кайтарат: "Андай дебес элем. Уругун түшүргөн эркек чарчаганын сезип, кулагы тунуп, көздөрү жумулуп уйкусу келет. Ал суусайт жана колу-буттары бошоңдоп, сенейип калат. Түшүрүп жатканда көз ирмемге дүүлүгүп чыгат, бирок андан соң бир нече саатка шалдырап жатат.
Муну толук канааттануу деп айтышка болбостур. Бирок эгер ошол эркек урук түшүргөнүн азайтып жана биротоло чектөө чегине чейин жеткире алса, анда анын бүткөн бою кубатка толуп, акылэси туптунук болуп, угуу жана көрүү жөндөмү алда канча жакшырмак. Кээде эркек өзүнө урук түшүрүү менен тыгыз байланышкан күчтүү сезимге кабылууга тыюу салып жаткандай туюлганы менен, анын ургаачыга болгон сезими эч убакта тойбогустай катуулап күчөйт - нукура жыргалдын туу чокусу дал ушул эмеспи?!"