"Секретный" маек

"Акыйкат асманда, чыкканга шатысы бар.."
Биздин бир жаш кабарчы алыскы Алайдан келген жазуучу Кубат Жусубалиев менен телефондон сүйлөшүп:
- Сиз менен маек курсак болобу, убактыңыз барбы? -десе, К.Жусубалиев:
- Тиги киши менен кабарың барбы? -дейт имиш. Бу апенди чалыш адам дагы эмнени айтып жатат болду экен деп түшүнбөй эле:
- Аа, ал кишиден кабарыбыз бар, сүйлөшүп турабыз- дептир тапанданып.
Жолугушкандан соң "сразу" эле Кубат ака сөз баштап:
- Кана айтчы, тиги киши менен кантип сүйлөшөсүң деп жарга такаса, ал:
- Оо, Кудай деп алаканымды жайып алып сүйлөшө берем.
- Кайсыл Кудай?
- Ой кадимки эле баарыбыз сыйынган Кудай.
- Сен анын атын билбей туруп кантип сыйынасың, минткениң жарабайт!
- Баары ошентет, мен да ошентем.
- Кокуй, сен антпе, адегенде анын атын билип алып, андан соң сыйын.
- Ал кишиге ат коюлду беле, биз укпадык эле.
- Укпасаң кулагыңа акырын шыбырап айтайын, анын аты "Его", Егово Кудайым деп сыйынып жүр мындан кийин деп, чөнтөгүнөн "Асмандан түшкөн китепти" жашырынып оку деп журналисттин папкасына уурданып салып берип,акыйкатка жалгыз чыкчу шатыдай болуп кожоюну М.Эшимкановдун үйүнө зуу коюптур...

  Сая-сат, сат!

Буттап жибер, бай болгур-буттап жибер
Мелис Эшимканов мурдагы парламенттеги парталаштарын сатып жиберип, ак үйгө безип качып баратса, артынан Кубат Байболов ак шумкарын минип кубалап алыптыр. Бою кодолук кылып ак үйдүн тосмо дубалынан секирип-секирип, ашып түшө албай жатып, аркасын карап тигиге кыйкырып коёт имиш:
- Буттап жибер, бай болгур, буттап жибер...Үч тамга...
Хам менен хан
Орустардын бул тамгасы менен башталган үч тамгалуу сөз, кулакка тепкендей жаман, зыңк этип угулат. Бирок биздин тилде хам же болбосо хан деп сопсонун бийликтүү, ары сыймыктуу угулат эй...
Бу адам баласынын атына жараша заты болот (программасы) дегени чын белем? Мурдагы "Мамдуманын" мырзасы Мадумаровдун азан чакырылып коюлган аты, паспортундагыдай Адахам эле. "Хамит" этип, оппозиция кезинде бийликти абдан сөгүп, элди сүйүндүрчү. Байкуш калк кантсин анан. Бара-бара бу тарамыштай баланы хам эмес хан деп көкөлөтүп Адахан атай башташыптыр. Элдин тилеги келип хан болбосо да ханды жандап чуркап кызмат кылып, кичине эттенип баштаганда эле эски адаты кармап, элине ызырынып, ичке сөөмөйүн көтөрүп, аксылык кыз-келиндерге "Короз" экендигин далилдеп коё жаздаптыр тооба... Ал хан болсо да хам бойдон калган турбайбы деп элдер жакасын карманып жүрөт дешет.
Мажит, светти өчүр!
Жаткыла, кагылайындар, жаткыла...
Илгери ар бир кыргыздын 10-12ден баласы болгон. Азыр араң эле бирден-экиден. Элибиздин санын көбөйтүш өтө зарыл. Ошон үчүн ушул жарык жолтоо болуп жатабы деп, кечкурун эртерээк жатышсын үчүн, электр жарыгын өчүрүп коюп жатабыз-деп, бул нерсенин кризисте такыр тиешеси жок байкелер, дептир бир бюрократ.
Биринчи түн...
Туй ата, өлгөн турбайбызбы?
Көшөгө ичинде кыз менен бала. Бала сурап атат:
- Айтчы, мага чейин да бирөө менен болдуң беле? Кыз уялып унчукпайт.
- Ачыгын айтсаң жашырбай эле?
- Жок,-деп кыз акырын унчугат.
- Туй ата, өлгөн турбайбызбы?
- Эмнеге?
- Мен сага ишенип атса, мен дагы баламын...
Токойдогу сүйүү
"Бир жолу өпкөндө боюнда болгон"
Токсондон ашып калган эки абышка сүйлөшүп жатышат. Бири:
- Мен жакында отузга чыккан аял алдым. Бетинен бир эле жолу өпкөндө, моминтип бала төрөп берди-деп мактанат. Анда экинчиси:
- Токтой тур, досум. Мен сага бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Бир киши токойду аралап баратса, алдынан карышкыр чыгыптыр, коркуп кетип колундагы таягы менен бир чабат. Караса, карышкыр өлүп калыптыр. Эч нерсе түшүнбөгөн неме артын караса бир мергенчи турган экен...
Эй,кыргыздар...
Кризистен качан чыгасыңар?
Кытайлык туугандар айылчылап келишип республикабыздын мурдагы таз кейпин кийип турганын көрүшүп:
- Экономикалык кризистен качан чыгасыңар?-деп сурашыптыр.
- Быйыл...
- Жылда эле быйыл дей бересиңерби?
- Силер анан жылда сурай бересиңерби?!
Арман, арман...
"Болбосо, арендага берем..."
Күйөөсү арендага бир гектар жер алып иштете баштайт. Күнү-түнү талаада жүрө берип, катын-баласын унутуп салат. Бир күнү түнү ойгонуп кетип, аялын эстеп сыйпаласа, ал айтат дейт:
- Талаада эле иштей бербей, үйдө деле иштесең боло, болбосо арендага берип таштайм...Укмуштуунун төөсү жорго...
"Ала качты, ботом..."
Ат уурдап кармалган бирөөнү соттоп жатышат. Сот:
- Эмесе, айыпкер башынан баштап айтып бериңиз. Айыпкер:
- Урматтуу сот, иш өзү мындай болду. Түн ортосу болуп калган. Үйгө жетип алайын деп шашып келатсам, жолдо дүмүрөйүп бир нерсе жаткан экен да. Эмне болсо да ошо болсун деп аттап өтүп баратсам жанагы неме тура калса болобу. Жүрөк түшүп калды. Түшө качайын дегиче болбой чымын-куюн татырактап жөнөдү. Ала качты, ботом. Дагы жакшы, милисаларга ырахмат. Алар кармап токтотпосо, ким билет, эмне болот элем.
С.Кайбылдаев
"Түшүмдү көрө албай жатам"
Бир жемкор чиновник түн бир оокумда аялын ойготуп көз айнегин сураптыр. Аялы ачууланып:
- Эмне жинди болдуңбу, жарым түндө көз айнек тагынып!
- Болчу батыраак, түшүмдө министр болупмун, кай бир жерлерин жакшыраак көралбай жатам дептир сугалактанып.Уят, уят...
Аңги реклама
Телевизор көрүп олтурганбыз. Аңгыча аңги реклама башталып, аялдардын турсийин мактай башташты. Кудай бетин салбасын бир сулуу кыздын көз тайгылткан көчүгүн көрүп калган эңгезердей жигиттер селкини тызылдата кууп келишип, баса калып батасын алмак болушту эле, анын турсийи айрылмак турсун, чечилбей койду, кысталактыкы...

Даярдаган А.Адишов