"Өзүңдү -өзүң тааны..."
Сократтын "Өзүңдү өзүң таанып бил" -деген сөзү бат эле бүткүл дүйнөгө тараган. Мындай терең маанидеги түшүнүк адам жашоосун, бийликти такай көзөмөлгө алган жрецтердин диний идеалына да айланган, ар бир инсандын өзүнө үңүлүүгө түрткү берген, өнүгүүгө жол ачкан. Өзүн-өзү тааныбаган өлкөнүн, ошондой эле адамдын арты кайгы. Андыктан биз баш-аягын таппай турган оор мезгилдерибизди, өзүбүздү-өзүбүз таанууга, билүүгө болгон чечкиндүү кадамдарды жасап көрбөйлүбү деген аруу максатта элита адамдарынын жеке мүнөз, мүмкүнчүлүгүнө саресеп салганбыз. Ансыз эгемендүү мамлекет, адам болобуз дегенибиз куру сөз. Өзүңдү тааныбасаң анда манкуртчулук жолго бет аласың.
Бүгүн мурдагы салтыбызды улантып белгилүү мамлекеттик ишмерлердин бейнелерин Пифагордун эсеби, астронумерологиянын универсалдуу ыкмалары менен дыкаттап изилдеген психоаналитикалык байкоолорубуз менен кошо илимий булактарга таянып иликтөөлөрүбүздү жүргүзгөнбүз. Эмесе биздин бүгүнкү каармандарыбыз: экс-депутат Азимбек Бекназаров менен Вице-премьер-министр Элмира Ибраимова. Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы Айгүл Рыскулова жана экс-министр Аликбек Жекшенкуловдор.
экс-депутат, Азимбек Бекназаров:
Туулган датаңызды жазыңыз 5.11.1956
Күн менен айдын цифраларын кошобуз: 5+1+1= 7. Туулган жылдын цифраларын кошобуз:1+9+5+6=21.
Алынган суммаларды бири-бирине кошобуз: 7+21=28. 28-биринчи жумушчу саны. Биринчи жумуш санынын цифраларын кошобуз: 2+8=10. 10-экинчи жумуш саны. Биринчи жумуш санынан туулган күндүн биринчи цифрасынын эки эселенгенин кемитебиз: 28-10=18. 18-үчүнчү жумуш санынын цифраларын бири-бирине кошобуз. 1+8=9 . 9-төртүнчү жумушчу саны. Андан кийин цифралардын биринчи ирети деп туулган датаңызды жазыңыз 5.11.1956.
Экинчи иретке жумуш сандарын жазыңыз. 28.10.18.9.
Андан кийин таблица сызып 1 ден 9 га чейинки цифраларды топтоп туруп клеткаларга жазабыз.
Төмөндөгү Пифагордун эсебинин жардамы менен жандырмагын карайбыз. Бул үчүн атайын таблица бар. Анын жообу боюнча Азимбек Бекназаров:
11111-чоң диктатордук мүнөзгө ээ; 2-биоэнергиясы аз, табият менен мамилелеш болгону дурус; 3-0-илимге жөндөмү жок; 4-0-ден соолугу начар, дайыма ооруп калуу коркунучу туулушу мүмкүн. 55-интуициясы өнүккөн, мыкты юрист; 6-жер менен киндиктеш адам,акыл эмгеги менен да иштейт; 7-жөндөмдүүлүгү чектелүү болгондуктан турмушунда көптөгөн кыйынчылыктарга кездешет; 88-жардамга муктаж адамдарга жардамга келет, жоопкерчиликтүү; 99-башы жакшы иштейт, бирок жолу оор.
Бешинчи числодо төрөлгөндөр акчаны абдан жакшы көргөндөр. Ар нерседен материалдык кызыкчылыкты эптүүлүк менен издешет. Табияты-консерватор эскичил, диктаторлукту жактырышат. Ошондуктан булардын натурасы баш ийбестердин катарында. Чоң саясатка тиши өтпөйт, бунтарлардын башында жүргөнү менен реформатордук стратегиялык идеялардан алыс. Чыныгы материалист, төңкөрүшчү. Бирок төңкөрүштү баш ийбестиги үчүн гана жасайт.
Эми Азимбек Бекназаровдун аты-жөнү, тагдырына байланыштуу эзотерикалык коддорун чечмелесек: жалгыздык, жакынынан айрылуу, эмгекчилдик, эркиндикти сүйгөндүк; менменсинүү, бой көтөрүүчүлүк, оройлук, ачкөздүк; адашуу, жолу болбоо, өкүнүү, саясий пайда табууга умтулуучулук, чечкинсиздик, кечиримдүүлүк, бошотуучулук, жакырчылык, алысты көрө албоо, кылмыш, баш ийбөөчүлүк, өзүм билемдик, бейбаштык.
Ал адамга жагышы кыйын, себеби жойпуланбайт. Түз айтат. Эр жүрөк. Милдеттүү иште эрктүүлүгүн көрсөтө алат. Адамдын чабал жерин тез табат. Тубаса күрөшчүл, максатка жетүү үчүн бардыгын пайдаланышат. Баш ийбестиги абдан кымбат турат. Өздөрүнүн кемчилдиги жөнүндө башкалардан угууну каалабайт. Кек сактайт. Мүнөзү туталангыч, андыктан көп душман чогултат. Коргонуусу күчтүү. Ачуусу келгенде өтө коркунучтуу. Ден соолугун абайлоосу керек. Бул каарман алсыздарды коргоп, үй-бүлөгө жакын адамдар, боорукерлиги бар. Сыртынан каардуу адамдай көрүнгөнү менен жүрөгү сүйүүгө толуп турат. Антсе да диктатор болгондуктан өзүнүн каалоосун так аткарганды жактырат. Айлакер, куу. Башкаларды төмөн санайт.
Вице-премьер-министр, Элмира Ибраимова:
11-өзүм дегенде өгүздөй күчү бар; 222-биоэнергиясы көп, өз кызыкчылыгын орундатуу үчүн ар кандай тоскоолдуктарды жарып өтөт, 3-көңүлдүн адамы; 44-темпераменттүү, ден соолугу чың киши; 5-0-жүрөгү муздак, сүйүү сезими жок мерез, интуиция каналы жабык; 666-жерге өтө жакын. Өзүнүн өнүгүшүнө тоскоол болгон күч эмгегине умтулушат; 7-0-жолу оор, талантсыз болгондуктан көптөгөн кыйынчылыктар менен беттешет. 8-жоопкерчиликтүү, сезимтал; 9-акылын өстүрүүсү зарыл, табигый мүмкүнчүлүктөрдү аз болгону менен ийгиликти тарта турган кудурети бар.
Он үчүнчү числодо төрөлгөндөрдүн эмоционалдык жашоосу татаал. Мындай кишилер кимдир бирөөлөрдүн колдоо көрсөтүшүн ичтен күтүшөт жана ошондой эле жардам берген адамдарга муктаж. Аларды дайыма бир нерсе жасоого түрткү бериш керек. Таң калыштуусу интимдик табити күчтүү болуп, сезими жактан начар. Ошондуктан мындайлар менен нике куруу оңой эмес.
Майда иштерде өзүмчүл болуп туруп, чоң иштерде ак пейил. Кайтпас, көк, бирөөлөр менен дайыма каршылашат. Тобокелге байланышкан иштерди сүйөт. Ал адаттан тышкаркы иштердин, өзгөчө тагдырдагы күтүлбөгөн окуялардын адамы. Турмушу жорук-жосундарга бай. Өз кызыкчылыгын биринчи орунга коёт, максатка түз басышат. Мындай адамдар эреже катары мансаптан ийгиликке жетишишет. Мүнөзү эркектикиндей. Ал эркектин, ошондой эле аялдын ишин да аткара алат. Жумушунда иштиктүү, энелик ролдо жакшы. Балдарына керектүүнү бүт берет. Эгерде жашоодо чынчыл аракет гана алып келет деген девизди бекем карманса чоң кызматтарда болот. Сөзү менен ишинен ажырымы кетпегени жакшы, өз алдынчалуулугун күчөтүп, дайыма бирөөлөрдүн түртмөлөсүнөн арылуусу зарыл.
экс-министр, Аликбек Жекшенкулов:
1-жалгыз мен гана дегендердин катарында; 2-биоэнергиясы бар, бирок аз болгондуктан жаратылыш менен жакшы мамиледе болуп, таза абага көп сейилдөөлөрү керек; 333-илимге болгон эки эсе жөндөмдүүлүгү бар, жогорку күчтөр менен байланышка чыккан экстрасенсорлук жөндөмү жогору; 4-ден соолугу орто, жашы өткөн сайын саламаттыгы начарлашы мүмкүн; 555-көзү ачык, айланадагылардын эмне жасап жатканын көрө алат. Бул анын тубаса жөндөмдүүлүгү; 6-0-күч талап кылынган эмгекти жактырбаган адам. 77-мындайлардын турмушу жеңил болот. Чоң талант, бардык ийгиликтер чыгармачылык менен келет. Мүмкүнчүлүгү кенен; 8-жоопкерчиликтен коркот; 9-интеллектисин дайыма өстүрүп туруусу зарыл.
Табияты тынчсыз, өзгөрмө. Жакшы камсыз болгондорго жакын. Көңүлүндөгү жактырган адамын Кудайындай эле көрүп алмай адаты бар. Мүнөзү татаал, күмөнсүнүүгө, шектенүүгө дайыма толуп турушат. Өзүнө анча ишене бербейт. Болсо болду, болбосо жок деп кете берет. Майда баратка көңүл бурбаганы жакшы, талаш-тартыш, жаңжал анын иши эмес. Ал жамааттын ичинде болгону оң. Мүнөзү алсыз болгондуктан тегерегиндегилердин кеңешин угуп, турмуш агымында каршылык кылбай койгону пайдалуу. Натурасы-консерватор. Мыкты саясатчылдыгы жок болгону менен стратегиялык алдыда болуучу максатарды көзү ачыктык менен эң сонун түшүнүшөт. Эртеңки келечек кайда баратарын терең сезишет, космостук байланыштары ачык. Кесиптик чөйрөлөрдө чектөөлөрү жок, көп иштерге жөндөмү күчтүү. Кызыгуусунун ар тараптуулугу бар. Өзүн олуттуу эсептеп, мактоону сүйөт. Эмнени ойлосо ошону түз айтат. Ал өз турмушун камсыз кылуу үчүн тынымсыз иштеши керек. Ар кандай шартка тез ыңгайлашат. Эскичил болгону менен жаңы доор, жаңы заман башталганын анык сезет. Ой жүгүртүүсү абдан кенен. Адам мамилелеринин билерманы, көңүлү жумшак. Көркөм өнөргө, илимге болгон жөндөмдүүлүгү, келечектеги окуяларды туя билүү сапаттары менен алдыңкы көз караштагы ойлорду айта алат.
Миграция комитетинин төрайымы, Айгүл Рыскулова:
111-мүнөзү жумшак, туруктуу; 222-биоэнергиясы көп, андан таланттуу дарыгер чыкмак; 33-так илимдерге жөндөмү күчтүү; 4-ден соолугу орто, өзүн-өзү айыктырып алганга мүмкүнчүлүктөрү ачылган; 5-интуиция каналы ачык, өзү логикадан ката кетириши ыктымал; 6-жер менен киндиктеш адам, рухий деңгээли да жакшы; 7-таланттуу, жолдуу, реалист; 8-жоопкерчиликтен чочуп турат. Кандайдыр бир милдеттүүлүктү сүйбөйт; 99-тубаса акылдуу баш берилген, бирок жалкоолугун таштаса көптөгөн ийгиликтерге жетишишет. Анын тагдыры өз колунда.
Жогорку күчтөр менен байланышуу менен бирге ал дайыма өз ишинде кесипкөйлүккө (профессионалдуулук) умтулат. Колдогон периштелери бар, материалдык турмушунда да ийгиликтер коштойт. Ар тараптуу кызыкчылыктарга ыктуу. Интеллектуалдык жактан көз карандысыз, коммуникабелдүү. Бирөөлөрдүн кеңешинен көрө өздөрүнүн жеке тажрыйбаларын жогору баалашат. Саякатта курч окуяларга кабылууну жакшы көрөт. Мыкты аткаруучу, консерватор. Саясатчылдыгы жок, материалист. Акчага жакшы эле азгырылат. Сезгич, көпчүлүк учурларда жалган себеп менен тынчсызданышат. Так болушкандыктан көп талап кылышат. Маалыматтуу, чыдамдуу, ак көңүл, таасирдүү. Жүрөгү жылуу, сүйүүдө туруктуу. Бирок жалгыздыкта өзүн көбүрөөк бактылуу сезишет. Эркек мүнөз, спортту жакшы көрүшөт. А түгүл өздөрү аралашып ойноп кетишет. Биш ийбейт, иштиктүү. Бир аз бетке чабар. Ар кандай абалда акылдуу ойду таланттуулук менен пайдалана алышат. Бардык жакшы нерсеге ишене билүүчү мыкты жөндөмү бар. Буйрукту сүйбөйт, айрыкча эл көзүнчө. Чабал эркекке чыдабайт, баш ийүүчүлүк жок. Ачык айрым, үй-бүлөлүк мамиледе тең укуктуулукту жактырышат. Көңүлү чөккөн учурда адам чыдагыс.

Даярдаган Алмазбек Адишов