Күлкү жана тамаша

Жүргүлө, Кудайга барабыз...
Келдибек Ниязов, куудул
"Силер ынтымакка келгиче, мен өлүп калам го..."
Кыргыз, казак, түркмөн, тажик, өзбек чогулат экен. Баарынын эле жашоосу окшош, май-көл-сүт-көл жашоого качан келебиз деп ыйлашат тура. Качан оңолобуз деп ар түрдүү адамдардан сурап көрүшүптүр, дурусураак пикир айтканы аз болуптур. Арасынан бирөө суурулуп чыгып: "Жүргүлө, Кудайга барабыз. Кудай бизге калп айтпайт"-деп демилге көтөрүп калыптыр. Макул дешип Кудайга биринчи тажикти киргизишет. Анда Кудай: "Качан силерде тынчтык болот, бийлик талашып канча жылдардан бери кырылып келатасыңар, тынчтыкка келгенден кийин кел мага, чык эшикке"-деп кубалап чыгыптыр. Түркмөн киргенде "Эми силердин газыңар, тузуңар бекер экен. Жакшы оңолуп келаткан экенсиңер, бирок 40 жылда барып оңолосуңар дегенде" түркмөн ыйлап жибериптир. Өзүм оорукчанмын, ал күндөргө жетпей калат окшоймун деп. Өзбек киргенде "Тартибиңер аябай күчтүү, танка, самолет чыгарат экенсиңер, силер 35 жылдан кийин оңолосуңар" -дегенде ал да эчкирип ыйлаптыр. Казак киргенде: "Сенин жараң жеңил, үчкө гана бөлүнөсүңөр, улуу жүз, орто жүз, кичи жүз. Ушул үч жүздү жоюп жиберсеңер эле оңолосуңар"-десе-казак "Ой-бай, болмайтын гой"- деп ал көзүнө жаш алат. Аягында калган кыргыз ит эле болушту, ушуну көрмөк булар деп күлөт экен. Кирбе десе болбойсуңар, "Кудайдын көзү кыргызга түз, момун кыргызды жакшы көрөт. Бул жакшылыкты элге жайып, болгон малдарды союп, той кылабыз" деп кубанып Кудайга кирип барганда аны көрө калып Кудай өзү ыйлап жибериптир. Кыргыз тура берет экен. Кудай ыйлай берет экен шолоктоп. Бир убакта араң басылып, "Алдыңа кетейин кыргызым, түндүк-түштүк, айыл-айыл, өзөн, кокту-колот, көчөмө-көчө бөлүнө берет экенсиңер, силердин баарыңар чогулгуча мен өлүп калам го"- деп каңырыгы түтөптүр.
Тыраңдаган трайбализм
Алтын балык
Бир чүйлүк киши балык кууруп жегенди сагынып, форель балыгын кармаганга эс алганы дарыянын жээгине барып кайырмак салып олтурса, Кудай жалгап олжосуна кишиче сүйлөгөн балык кармап алат: Алтын болсо да жан керек да:
- Тирүү кой бер кагылайын, айтканыңды орундатам,- дейт имиш. Анда бала:
- Башкасын кой, оштуктарды өз жерине айдап бер!
- Ой аке коюң. Орустар келгенде үндөбөдүңөр эле го, андай бовойт да. Жалгыз эле Чүйдө эмес, Кытайдан кийинки эле орунда оштуктар дүйнөнү кыдырып кетишкен,-дептир.
Уят болот, уят...
"Чала чаап алыптыр"
Асанкул Шаршеновдор сегиз бир тууган. Баары "Жигулидей" бири-бирине окшош болгондуктан айрып тааныш кыйын. Кинорежиссёр Д.Садырбаев Асанкулду киного тартып жүргөн экен. Асакең командировкага кетип калгандыктан, ордуна агасы Эсенгулду тартыптыр. Атасы Шаршен аксакал өмүр бою оорубай жүрүп, 82 жашында аттан түшөөрү менен бир кол, бир буту жакшы иштебей калат. "Соо болбой калдым"-деп балдарын чакыртат. Балдары жыйылып келишип улуулата олтурушат. Асанкул Эсенкулга:
- Байке, байке... Кудай таалам деле карып калса керек аа?
- Эмне болду?
- Атамды бир капталга чала чаап алыптыр
- Чүш. Кудай урган уят болот, жөн олтур-деп инисин араң тыйыптыр.
Куудул Тынар Курбаналиевден анекдот
"Свети жок жер..."
Бир кыргыз дүйнөдөн өтүп, эл көп чогулуп аны акыркы сапарга узатуудагы бүт расмий иштери бүтүп, өлүктү табытка салып үйдөн көтөрүп чыгарып баратышса, аны көргөн кичинекей бала атасын этектеп суроо бериптир:
- Ата, ата бул кишини кайда алпарат?
- Караңгы, свети жок жерге - десе,
- Ии, анда биздин үйгө барат турбайбы,-дептир балакай.
Ал учурда саламдашпагыла...
Соройгон баш
СССРдин убагында Нарында обкомдун 1-катчысы болуп Матен Сыдыков иштеп турган. Ошол киши бир чогулушта:
- Ай, атбашылыктар, ажааткана салганды качан үйрөнөсүңөр, ыя? Соройгон төрт түркүккө төрт карыш чыптаны ороп коюп эле, башыңарды чыгарып алып өтүп бараткандарга: Ассало-ому-алейкум!-деп салам айтып, соксоюп олтурат экенсиңер. Ой, ошол учурда да салам айтчу беле?!-деп залдагыларды дуу күлдүрүптүр.

Ырчы Мүзүр Мамбетовдон анекдот
"Мастын да сөзүнө ишенчү беле?"
Мас болуп өзүн кармай албаган жигит бешинчи кабаттан секирип жиберип, учуп келатып:
- Ой Кудай айланайын сактай көр! Жумшак жерге түшкөй элем. Эгер аман калсам ичкиликти такыр оозума албайм. Кечир күнөөмдү кагылайын Кудай,-деп жанын оозуна тиштеп жалынып жатып, чын эле Кудай жалгап үйүлүп турган кумдун үстүнө "күп" этип түшүптүр. Акырын акылын пештеп, эсен-соо экенин байкаштырып, көчүк-башын каккылап туруп басып баратып:
- Мастын да сөзүнө ишенчү беле? -деп сүйлөнөт имиш.

Мидин Алыбаевге акындык отчет
Жолдош Алыбаев,
Бизде
Дале сатирик аз,
Лирик көп,
Өзүң айткандай:
"Лирикабыз түгөнбөйт
Мейлиң табактап,
Чакалап төк.
Ар кимибиз ырдап жүрүп,
Уйпаланганды мындай кой,
Тамырына доо кетип
Өспөй калды кызыл гүл,
Кызгалдак деген чөп".
Каткыртып
Төшүн бийлеткен,
Карашакылдактар да көп
Лирика десе эле,
Дароо жазышат,
Көлдүн жээгин, токойду,
Түндөгү селки-бозойду.
Чак түштөгү
Жылдызды,
Күйөөгө кеткен
Бир кызды.
Чабалекейди
"Ал сулуу
Сага тең эмес,
Мерседестен
Кем эмес" деп берет
Танабайдын атындай
Сүрөттөп
Сулуулардын элесин,
Анда-санда кошуп коёт,
Сүйүүнүн кемесин,
Жүз сексенби,
Алты жүзбү
Же "Грузовойбу"
Маркасы,
Ак кемеби,
Же кайкы бел
Кайыкпы,
Айтпайт башка эмесин.
Алдап кеттиң
Неге сен деп какшанса,
Угуп туруп
Кээде жашып да кетесиң...
Бакпурбек Аленов