Беш саат чуркаганча беш мүнөт күлүп ал

Залкарлардын жоругу кызык да
Байдылда Сарногоевдин
эшекти ырдатканы
Элге таанымал адамдардын, айрыкча залкарлардын эл билбеген жоруктары да көп болот эмеспи. Анынсыңарындай, айтылуу залкар акын Байдылда Сарногоевдин бир окуясын кеп кылалы дедик.
Байдыке Москвада окуп жүргөн кези экен. Үчүнчү курсту аяктап Таласка кой баккан байкесинин үйүнө барат. Кычырап кийинген Байдыке байкесинен сый көрүп, зыңкыя ат минип айылчылап бастырат. Анан бир күнү байкеси:
- Бош жүрө бербей, үйгө отун алып, кышка даярдык берип кет. Мынабул эшек отун алган жерди көрсөтөт. Унааң да ушул болот,-дейт. Эшекти кыдыңдатып, кызылдай ырдап отуруп отун алчу Арчалуу төргө барат. Артынган куржунга байкеси бир шише арак, эт, нан салып койгон экен. Бир топ отун топтоп коюп, тиги "шумкардан" жутуп курсагын кампайтат.
"Шумкардын" күчү менен жыйнаган отун бир топ болуп калган экен, эшекке жүктөп эки кулагы менен төрт шыйрагы эле көрүнүп калды дейт. Андан дагы, басалбай бөк түшүп калбайбы. Башын кашый ойлоно калган Байдыке бир нерсени эстеп "жым" дей түшөт. Шишенин түбүндө бир жутум арак калыптыр, аны алат да онтоп, үргүлөгөн эшектин оозуна куюп салат. Эшек байкуш какап-чакап жутуп, бир маалда атып турат да, жолго түшөт. Ал го, ал болду дейт. Баарынан кызыгы күңгүрөгөн муңдуу ырларды ырдап кирсе болобу дейт.
Ошол бойдон үйгө жетип эле кулаган экен. Ушунча оор жүктөйсүңбү"-деп байкеси урушат.
Ошентип, арактын күчү менен Байдыке эшекти ырдаткан экен...
Асанбек Кулманбетов
Тосттор
Кыз жигит "Ала-Тоо" аянтын айлана басып жүрөт дейт. Бир кезде жигити:
- Эмне жейсиң алтыным?
- "Б" деп жооп берет кызы.
- Жигити далайга ойлонуп "Б" эмне экенин таппай коёт. Анан сурайт:
- "Б" дегениң эмне кагылайын?
- Бечени,-деп жооп бериптир кызы.
Жигит кызына бир кил печенье алып бериптир. Кызы бир заматта жеп коёт. Жигити дагы сураптыр:
- Дагы эмне жейсиң алтыным?
- "Д",-дептир кыз.
Жигити ойлоно берип башы катат. Таппай коёт. Кайра сурайт:
- "Д" эмне экенин таппадым. Жандырмагын айта салчы, жаным!
Анда кыз:
- Дагы печени,-дептир. Келгиле анда, так ошол баёо кыздар үчүн шыпкап жиберели...

Падыша катын алмак болуп узун элдин учунан, кыска элдин кыйырынан кыздарды чогултуп, этти тизеден, аракты белден, майды кекиртектен кылып той берет. Кыздар көп чогулат. Сааты жылып, күнү келип, кыз тандоо учуру келет. Падыша баарын карап келип биринчи кызга суроо берет:
- Эки жерде эки канча?
- Үч, -деп жооп берет кыз.
- Сен сарамжалдуу катын болчудайсың. Сени аламын аялдыкка,-деп аны тандайт. Андан соң экинчи кызга келип суроо берет:
- Эки жерде эки канча?
- Төрт,-деп жооп берет кыз.
- Оо сен аябай так, тыкан катын болчудайсың, сени да алам катындыкка,-деп ага да нике кыйдырат.
Анан үчүнчү кызга келип суроо берет:
- Эки жерде эки канча?
- Беш,-деп жооп берет кыз.
- Оуу, сен аябай кең пейил катын болчудайсың, сени да алайын аялдыкка,- деп ага да нике кыйдырыптыр. Келгиле, ошол сарамжалдуу, так, кең пейил катындар үчүн алып ийели.

Альпинисттер аябай бийик бир чокуну багынта албай коюшат. Айлап даярданып, жылдап машыгып, тынымсыз эмгектенишип акыры алты ай дегенде баягы чокуга чыгышса бир абышка калпагын баса кийип, асмайын атып коюп, кыңылдап секетбайдан ырдап отурат дейт. Альпинисттердин оозу ачылып калат. Анан эс-учун жыйып абышкага келип сурашат:
- Ой ата, бул чокуга биз араң чыктык, а сиз кайдан? -десе абышка:
- Ээ балам, мен эртең менен эле кой жайып келгем,-дептир камырабай.
Келгиле, так ошол кыргыздар жеткен бийиктиктер үчүн ичели!

Бир өмүрдөгү диалог
Биринчи күн:
- Чоң кыз, таанышып алсак болобу?
- Болуш керек...
Үч күндөн кийин:
- Алтыным, мени сени сүйөм!
- Мен дагы...
Бир жылдан кийин:
- Качан үйлөнөбүз? Улам эле кур шылтоо айта бересиңби?
- Жакында деп айтпаймынбы...
Беш жылдан кийин:
- Элдин баары эле алып-жулуп таап келип жатат. Сен эле колуңдан эч нерсе келбеген.
- Эй катын, жаагыңды басчы, макулбу!?
Отуз жылдан кийин:
- Бала бакыранын көзүнчө жалжаңдабай жөн отурчу.
Элүү жылдан кийин:
- Ийе абышка...
- Ыя?
- Ботом, отура бербей эшикке чыгып келсеңчи.
- Ыя.
Дагы он жылдан кийин:
- Ийе абышка...
- Ыя?
- Ийе абышка, бу ич өткөнүң токтобос болгонбу?..

Биздин тест
Оруссуңбу, кыргызсыңбы?
Эгерде сиз кыргызча ойлонуп, билген сөзүңүз менен орусча сүйлөп, өзбектердей соодалашып, казактай мактанасыз дейли. Оюңузга бир нерсе "тык" этет. Орусмунбу? Кыргызмынбы, же... Анда кыйналбай төмөнкү тестке көз жүгүртүңүз.

1.Кыпкызыл мас болуп үйгө кирдиңиз, аялыңыз экөөңүздүн абалыңыз?
а) Аялымдын энесин урайын, төпөштөп коём.
б) Ал мени төпөштөйт.
в) Ие хотын, кечирип коюң…
г) ичкен күнү аялыма көрүнбөйм.
2. Алдыңызда арак турат. Закускалар жайнайт. Эмне менен закуска кыласыз?
а) аз ичкенде закуска жебейм.
а) тумакты жыттап коём.
в) казыдан сугунам.
г) туздалган бадыраңды жейм.
3. Кошунаңыз кычыраган мерс алды. Сиз:
а) энеңдурайын, бул кайсы акчасына алды экен дейсиз.
б) Жөн гана куттуктайсыз.
в) "Хаммер" алып келип жанына токтотосуз.
г) "Кошуна, кут болсун. Катын, балаң менен дайым айдап жүрө бер"-дейсиз калп болсо да.
4. Кино тартып жатасыз. Каякты туурайсыз?
а) Индияны.
б) Американы.
в) Францияны.
г) Эч кимди туурабай эле байлыгыңызды көргөзөсүз.
5. Туруп-туруп эле байып кеттиңиз. Эмне кыласыз?
а) там салам.
б) эс алганы чет өлкөгө жөнөйм.
в) катын үстүнө катын алам.
г) шылтоо таап той берем.
Жообу:
"а" пункттары көп болсо:
Өл-аа сиз өзбек турбайсызбы. Эрте туруп базарга барыңыз да бешимге чейин соодалашып туруп, ала топу ала чапан сатып алсаңыз хуп жарашат.
"б" пункту көп болсо:
Драсти дядя Миша. Вот ты настоящий русский мужик. Живи долго, и пей много.
"в" пункту көп болсо:
Салем агатай, сиз накта казаксыз гой. Сиздей баурдастар көп болсо канакей?!.
"г" пункту көп болсо:
Ассалому алейкум. Ой, сиз кайдан? Сиздей кыргыз азыр чанда кездешүүчүлөрдүн катарына кирип калганы качан? Капа болбо, камыраба. Баары жакшы болот деп коюп жата бер чалкалап...


Почта:janyzak@mail.ru
Тел.: +996777329784
© J.Janyzak, Kyrgyzstan