Кыргыз гезиттери


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 2

  окумал

Аздек Намазбекова
К
ө
з
мончок
Телефондун шыңгыры ой - кыялымды чорт үзүп, чочулай "алсамбы, же?" дегенчелик кылып тиктеп туруп калдым. Тушалып калган немедей алдыга кадам шилтенбей, өзүнөн өзү эле коркуу, кооптонуу сезими күч алды. Ансайын телефондун ачуу үнү ээн үйдө алда кайда жаңырып, менин атайын эле албай атканымды бирөө көрүп, билип чалып аткансып жан алы калбай чырылдайт. "Баары бир үй ээлери жок да. Анча эле керек болсо, кол телефонуна чалсын" деп кобурай, кайра туруп "Балким, мынча чалганына караганда шашылыш кабары бар неме го? Алсаң алып жооп берип койбойсуңбу. Болбосо, бирдеме болуп кетсе да,эртеңки күнү "үйдө олтуруп телефонду уккан жоксуңбу" деп чыгышпасын" деп ойлой, жыла басып трубканы алдым.
- Ал-ло,-дегеним менен ары жактан жооп болбоду. Эми эле алгыча шаштымды кетирип жаткан неме эмне дымып калды? Укпай калдыбы? -катуулай: - Ал-ло?! Ким керек эле? -дедим. Ошондо гана:
- Ал-ло, Аздек? Кандайсың? Бул мен!.. Менмин бул!..-деген мага тааныш, өтө эле тааныш коңур үн угулду.
- Аздек! Аздек дейм! Эмне тааныбай турасыңбы? Бул мен - Сүйүндүкмүн. Сүйлөсөң, бирдеме десең! - деп жатты трубкадагы жанталаша, каргылдана сүйлөгөн үн.
Карек ылдый жаш кулады...
Кирпик ирмемчелик убакытта кулактарым чуулдап тунуп, башым айлана түшүп, дубалга сүйөнүп калдым. Бүт тулку боюмду муздак нерсе аралап өтүп, ичиркенип, чыйрыга түштүм. Карыштыра кармаган трубканы коюп, колумду тартып алдым. А бирок кандай койсом, ошондой тездикте чырылдады. Чалаарын сезсем деле "селт" этип чочуп кеттим. Шарт алдым да, көптөн бери көңүлүмдө багып жүргөн сөздөрдү шатырата төгүп кирдим:
- Эмне?! Эми эмнеге чаласың? Баары бүттү! Эбак эле бүткөн! Эми мени жайыма кой! Азап күн ай! Капкайдагынын баарын эске салып, эсимди эңги-деңги кылып каяктан чыга, чала калдың!? Эмне керек эми сага? Аздекпи? Эми сен билип, сен тааныган Аздек жок! Желип, түгөнүп бүткөн! Бүргөгө тамтык жери калбай таланып, бармагын келемиш кемирип, өзүн өзү ой менен, санаа менен эзип, жеп, түтөп, түгөнүп калган түрмөчүнүн эми эмнесин сурайсың!? - Үч жарым жылдан бери көкүрөгүмдө кат каттап топтолуп калган ыза-муңумду бүт айттым окшойт.
- Жок... Жок, Аздеша! Сен антпегин! Антип айтпа! Кел, жолугалы, сүйлөшөлү? Чынын айтсам өткөндө Баян эжем апама сени көрдүм деп айтып жатканын угуп, ишенген эмесмин. Эки күн келип эшигиңерди акмалап, карап жүрүп, бүгүн көрүп калдым. Ардак эч нерсе айткан жокпу? Мен соткасы барбы десем жок деди. Анан үйдүкүн сурап алдым. А бирок, "эч кимге айтпа. Эркектик экөөбүздөн сыр болсун!" деп эки жүз сом берсем албай араң алган. Мен көргөндө кичинекей бала эле го, чоң бала болуптур э? Эшикте эртең менен ойноп жүрүптүр, араң тааныдым. Алтыша! Кечирчи мени!.. Суранам, кечирчи? Сыртка чыкчы? Эми баарын башынан баштайбыз. Андай дебе! - Жалынып, жалбарып, ыйламсырай сүйлөп жаткан сайын, ого бетер түпкүчтөй түйүлүп жазыла албай, "жок" деп көгөрдүм. Оюм болсо уйгу туйгу...
- Эмне унчукпайсың эми? Эжемдер кайда, алыс жакка кетиштиби!? Чыксаң эми, же мен кирейинби? Мен күн санап үнүңдү угуп, өзүңдү көрөөр күндү күтүп жүрсөм... Ооба, сеники туура, сен эмне десең да жарашат. А бирок... А бирок ошол учурда мен болсом мындай болбойт эле го. Мен өзүмө келгенде баары кеч, өтө эле кеч эле... Ошондо деле издеп бардым жакшы эле... Аздек, чыксаң сыртка? Суранам??? Жок дегенде беш эле мүнөткө. Мага эле оңой болду дейсиңби?! Мен билем, сен түшүнөсүң, кечиресиң! Аздек?..
- Жок, Сүйүндүк!-баятадан бери чаржайыт болгон оюмду топтоп, чымырканып, бар күчүмдү жыйнап туруп, - Жок! Эми өтө эле кеч! Сен айткандай баарын башынан баштаганга туура келип калды. Бирок, мындан кийинки турмушумда сен жок, сен аралашпай эле жашайынчы. Өткөн иш өттү! Эми аны кайра козгоп, ансыз да айыкпай турган жарамды ырбатпа! Сенде эч кандай күнөө жок! Чалып койгонуңа рахмат! Бирок, мен да суранам, экинчи чалбай жүр! Бул бирөөнүн үйү, бирөөнүн телефону, өзүң билесиң... Мейли, мен сага бакыт гана каалайм! Тынчымды алчу болбогун,- дедим да, телефонду сууруп салдым. Көзүмдүн жашы он талаа болуп агып, диванга бүк түштүм. Ушул мүнөттөрдү үч жарым жылдан бери күтүп, ойлоп, элестетип келгем. Эми минтип күтүүсүздөн болуп өттү да кетти. Сагынып, эстеп, эңсеп турган адамыңды өзүңдөн өзүң алыстатып, андан баш тартуу ушундай оор болот беле?! Үнүн угаар менен жүгүрүп чыгып, мойнуна асылып, арыз арманымды айтып, таарынычымды, ыза-бугумду ортого төгүп салсам деле болмок. Бирок... Бирок...
Дарбаза ачылып, кобур-собур үн угулду. Келишти. Базарга кеткендер келип калышты окшойт. Тиги каяктан чалып жатты болду экен? Эжеме кабылып калбаса эле болду? Ыргып туруп, саксайган чачтарымды салаалай тарап, чач кыпчыткычыма бекиттим. Босогодогу күзгүдөн өзүмө көз чаптырсам, көздөрүм кызарып, шишип, ыйлаганым дароо көзгө урунгудай болуп калыптырмын. "Эмне ыйладың?" десе эмне дейм деп кыжаалаттана түштүм. А дегенде эле онтолгон эжем кирди эшиктен.
- Иий, Аздек, өлдүм ай, өлдүм! Базардагы элдин көбүн сураба. Ал эч нерсе эмес, баалар тим эле көтөрүлүп кетиптир. Акчаны араң жеткирдик. Дагы жездең көйнөк кийгиле деп коёт. Атайын үй-бүлөбүз менен баратсак, тамак-ашты кененирээк, жакшыраак эле алалы дедим. Эми дагы качан бараарыбызды ким билет?! Баса, тиги бурчтагы дүкөндүн жанынан өтүп баратып сенин күйөөңө окшош бирөөнү көрүп калдым. Капталынан караганда дал эле ошонун өзү да?- мени карай берип, өңү өзгөрүлүп кетти. Көздөрү чанагынан чыга каччудай болуп, эки таноосу кыпчылып:
- Билгем, ошол эле деп ойлогом. Эмне, үйгө келиптирби? Киргиздиңби? Ай, төө кыядан өткөндөн кийин эми эмне келиптир? Эми кайра эр болмокчу ою бар бекен? Андай экен, мурда кайда жүрүптүр?! Жанын аман ала качып чээнде жатып, эми сен чыкканда көзүн жылтыратып уялбай кантип келиптир? Эмне деди? Сен эмнеге ыйладың? Айтып коёюн, азыртадан андан өзүңдү оолак карма. Болбосо... болбосо дагы бир балээге кабылып... Ансыз деле гүлдөй жаштыгыңды түндөй жерде өткөрүп, өксүп келдиң. Билбей калбадымбы, ал экенин... -Албууттанып, колдорун ары-бери силкилдетип сүйлөп жаткан эжемди эшиктен көтөрүнүп киришкен кыз-уулу аңырайып эле карап калышты.
- Мам, сага эмне болду? - Таңсулуу таңгала сурады.
- Жанагы, бурчтагы, сага айттым го, Аздектин күйөөсүнө окшогон неме экен деп? Ошол экен да.
- Кайсы, качан айттың антип?
- Ой, эмеле үйгө бурула бергендечи?
- А-а... Тээтиги шүмүрөйгөн неме үйдөгү жүдөмүштүн күйөөсү го, дегениңби?


(Уландысы бар)

  Чыр сандык

Мээрим мураталиеваны асел турдалиева менен гүлнара кахарова сабаттыбы?
21-майда кыргыздын үч белгилүү ырчылары Асел Турдалиева, Гүлнара Кахарова, Мээрим Мураталиевалар биргелешип, Спорт сарайында концерт уюштурушуптур. Теле, радио, газеталарга жарнамаларын жаңыртып бербестен, ич-ара уюшулган бул кандай концерт болду, түшүнүксүз. Кыскасы, концерт жүрүп жаткан мезгилде Асел менен Мээримдин ортолорунда пикир келишпөөчүлүктөр пайда болуп, ортодон чыр чыгат. Имиштерге караганда Мээрим Мураталиеваны сахнага бир ыр ырдаткан боюнча чыгарбай коюшуптур. Ага ызаланып калган ырчы концерттин жүрүшүнө тоскоолдукту жараткан имиш. Аны жөнгө салган Спорт ордосунун кароолчу балдары Мээримге кол көтөрүшкөн деген баш-аягы жок чыр-чатакты уктук. Сыягы, ырчынын денеси көгөрүп, балдарды милицияга берип таштаптыр. "Эки дөө кармашса, ортосунда чымын өлөт" болуп, учурда кароолчу балдар сурак берип камакта олтурушкан экен. Андыктан, бул чырдын чындыгын билүү үчүн Мээрим Мураталиевага телефон аркылуу кайрылдык: "Мен азырынча эч нерсе айта албайм. Жайыма койгулачы?"…Тү-үт, тү-үт. Бул айымдан мына ушундай жооп алган соң Асел Турдалиевага байланышка чыктык. "Мен Мээримди сахнага чыгарбай койгонум ырас. Анткени, ал мас болчу. Ал биринчи эле ырдап чыкканында көрүүчүлөр тараптан нааразычылыктар түштү. Анан кантип аны эл алдына чыгарабыз. Бул маселе ушунун айынан пайда болгон" деген кыскача жообун айтты.. Бирок, бүгүн-эртең ырчылар жарашып бири бирин кечиришээр деген ойдобуз. Бул боюнча кененирээк маалыматты гезитибиздин кийинки санынан окуй аласыздар.
Борбо кызы Рабия
Борбо кызы Рабиянын өзгөчө касиети бар экени мектеп партасынан эле байкалган. Анткени жети атасынан бери алдын ала айтуучулук, төлгөчүлүк, дарыгерлик касиетке ээ болчу. Ушундай касиетке ээ экенин өзүнүн туулган жери Каракулжа районунун 1-май айылынын жашоочулары жакшы билишет. Эми болсо Борбо кызы Рабиянын ысымы жалпы Кыргызстанга белгилүү.
Төмөндөгүдөй кызмат көрсөтөт.
- Баш, бут, кол (муун, нерв, давление);
- Ички органдардын (бөйрөк, өт, боор, ашказан) ооруларын дарылайт;
- Көз тийген, илешкек, жүк басуу сыяктуу кара күчтөрдөн дубанын жардамы менен тазалайт;
- Турмушка чыга албай жүргөндөрдүн жолун ачып берет;
- Жүрөк көтөрөт;
- Ишин жүрүштүрөт;
- Төрөбөгөн аялдардын ден соолугун сеанс жолдору менен көрүп, жардам берет;
- Диагнозду тамыр кармап аныктай алат;
- Аракка берилгендерге ичкиликти таштоосуна көмөк көрсөтөт;
- Төлгө тартат;
Дареги:
Кара-Жыгач 3, жаңы конушу, Рухий-мурас көчөсү. Үйдөн кабыл алат. 0772219425
кыргыз тилиндеги гезит "Обон"
email • архив • редакция 
26-май, 2009-ж.:
1-бет
АТТУУ-БАШТУУ ЧИНОВНИК АЙНУ-
РАНЫН КОЛУН СУРАДЫБЫ?

2-бет
"Кеңеш" тобу:
"Мүзүр ыр үчүн акыркы акчаны ыйлатып туруп алып кетчү"

3-бет
Кыргыз үнү кореяда жаңырат
4-бет
Врачтардын айынан азиз болгон Искендер
5-бет
маалымат
6-бет
адабият айдыңы
7-бет
Марста жашаган бала
9-бет
Аттуу-баштуу чиновник Айнуранын колун сурадыбы?
10-бет
Опера ырчысы Үмүт Тилегенова:
"Жөнөкөй адам опера ырчысы боло албайт…"

11-бет
Европадагы диско-музыканын атасы Дмитрий Маликов
12-бет
Александр Емельяненко
13-14-бет
Обон почта
15-бет
окумал
16-бет
Жаңы ысым
17-бет
атактуулар ааламы
18-22-бет
Жарнак
19-бет
Даркүл Кемелова
Сүйүү үчүн күрөшкөн эки жашWarning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/09/0526_15.htm on line 71