п»ї

 Жомоктор

 Аяндуу түштөр

  окумал

Сен жана мен
Туулган күн
… Сүйгөндүн оюн уулунун бөлмөсүнөн чыккан дабыш бөлдү. Уйкусунан ойгонгон Аманат терезесин ачып жатканын билди. Жалыныч сөзү менен жанына жете келип, жылаңач эт уулун кучагына кыса, моюн-башынан жыттап-жыттап өпкүлөп алды:
- Буйтушум турса, туулган күнү менен куттуктайын, чай ичели деп эле күтүп олтурам. Туулган күнүң менен! Өмүрүң узун, ден-соолугуң бекем болсун, берекем! Эч нерседен кор болбо! Түндө түшүмдө атаң кирип, сени сурап жатыптыр. Көптөн бери түшүмө кирбей калды эле, сенин туулган күнүң экенин сезгенсип, түндө киргенин кара. Арбагы менен колдогону окшойт. Эртең менен келип атаң үчүн өөп, сасык жытыңдан жыттап кеткем сезген жоксуң го? - чачтарынан уйпалай, өзү менен бой тиреше өсүп келаткан уулуна эбедейи эзиле карап, тойбой жүрөгү толкуп турду. Аманат да апасына эркелей, көзүн чылк жуумп, кучагында көпкө туруп:
- Бүгүн сиздин да майрам. Анткени, мен төрөлгөндө сиз апа болгонсуз. Меникиндей сулуу, жапжаш апа эч кимде жок, дүйнөдө эч ким теңдеше албайт, - деп адатынча тамашалай апасынын көңүлүн алып, бетинен өөп койду.
Эркек бала экендигине карабай бөтөнчө жароокер, сезимтал болуп өсүп келаткан уулуна Сүйгөн ичинен ыраазы.
- Жүрөгой, сен жуунуп келгенче мен чайды кайра ысытайын. Сага деп камдап койгон белегим да бар, аны берейин. Сыртка үстүңө курткаңды кийе чык, суу болосуң. Көрдүңбү, жаан төгүп жатат.
- Мен бат эле… Былтыр да ушул күнү тынбай жаан жаап, футболго барбай калдым эле ээ? Быйыл да… Карасаңыз, чатырдан тим эле шорголоп куюп жатат, - деп ичиркенген Аманат мойнун жемпиринин жакасына катып жүгүрүп кетти.
- Сен төрөлгөндө да түнү бою нөшөрлөп жаан жаап, мени коштоп ээрчип барган байкуш Таня өтмө катар суу болуп ооруп калган эле. Төрөп чыгып келип, сени багып, эти ысып, эки жума кыйналган аны багып, тарткан азабым эсимден чыкпас, - деди сырттан уулу киргенде.
- Аа, ээ? Ошондо да жаан жаады беле? Мен жамгырды эмнеге жакшы көрөм десе… Апо-ов, мен төрөлгөн күндү, анан… - мукактана түшүп, - анан атам жөнүндө айтып бериңизчи?
Качандыр бир убакта уулу ушул суроону берээрин Сүйгөн билген. Суратпай деле айтып бергиси келген бирок, али эрте, көп нерсени аңдап түшүнө элек балапан деп ойлоп жүргөн. Эми болсо… Жүрөгү "тыз" этип алды.
- Амантай, мен албетте атаң жөнүндө сага көп нерсе айтып беришим керек. Бирок, кел бүгүн эмес. Азыр курсагыңды тойгуз, мен коноктордун камын көрүп даярданайын. Балдарың саат экиге келишет беле? Кечинде да аяш апа-атаңдар, Гүлү эжеңдер келишет. Бүгүн сенин күнүңдү жакшынакай белгилеп, эртең дем алышта экөөбүзгө эч ким жолтоо болбой, шашпа-ай сүйлөшөбүз макулбу? Азыр менин белегимди көрбөйсүңбү? - уулун өз бөлмөсүнө ээрчите кирип, бурчта турган компьютерди көргөздү.
- Апаке-е-е! Бул магабы-ы?! - Сүйүнүчтөн улактай так секире мойнуна асылып, өпкүлөп алып, кайра компьютердин ар жак - бер жагына чыгып, мониторун, клавиатурасын кармалап кудуңдап калды.
Кийинки кездери "Мен интернетке кеттим, мен Аваздын үйүнө компьютерине кеттим" деген уулунун үйгө көп байыр албай баратканына санааркап жүргөн Сүйгөн компьютер алып берейин деп чечкен. Жарым жылдан бери айлыгынан үнөмдөп, ага чейин чогулткан биртике акчасын кошо келгенде кенен жетип берди.
- Жактыбы? - деди жылмая, - бирок муну керээлден кечке тиктеп олтура берип, сабагың менен футболду экинчи орунга жылдырып койбо. Мен үчүн сенин сабакты жакшы окуганың керек. Раматылык атаң болсо, футболду жанындай жакшы көрчү. Баламды спортко берем деген атаңдын каалоосу эле. Ошон үчүн, футболду таштабай, жакшы ийгиликтерди жаратып, менин үмүтүмдү актай көр.
- Жакпагандачы?! Бул деген эң акыркы моделдеги "комп" да апа! Аваз экөөбүз тең "ооруп" жүргөндү алган турбайсызбы. Мен түштө байкеңди ээрчите келип, орнотуп берип кет деп Субанга телефон чалайын ээ? Апа, сарсанаа болбочу, сабактарымдын баары "беш" го? Футболдо болсо охо-о, мендей эч ким ойной албайт! - экөө тең күлүп калышты. - Апа, интернетим болобу? Бирок ага ай сайын көп акча төлөш керек да ээ?
Сүйгөн "болот" дегендей жылмая баш ийкесе, уулунун көздөрү ойноктоп, рахмат деп кучактай калды.
Таңкы чайды бөтөнчө жакшы маанай менен ичишти. Чечекейи чеч болгон Аманат божурап эки сөзүнүн бири компьютери.
- Кой, се-ен компьютериң менен алыш, мен өз камымды көрөйүн. Убакыт эми эле болуп калат, - деген Сүйгөн саатты карап, шашылып калды.
Жыл сайын 17-апрель күнү үйгө баласынын, өзүнүн дос-тааныштары чогулуп, жакшы каалоо-тилектер айтылып, жаңылык сөздөр сүйлөнүп, келгендерди жайыл дасторкону менен жадырап тосуп алып, узатмай Сүйгөн үчүн адат. Бүгүн да түш оой конокор четинен келе башташты. Балдар ээн-эркин кысынышпай ичип-жеп, кененирээк олтурушсун деп, уулунун бөлмөсүнө өзүнчө, конок үйгө өзүнчө дасторкон жайды.
- Өлбөгөн жанга жаз келээр деп, мына Аманат онго чыгып калган тура. Туулган күнүң кут болсун! Атаңдай эл-жериңдин керегине жараган, өмүрүң узун, эр азамат болуп өс!
- Дуулаттын эле өзү, тим эле союп каптап койгондой… Өткөндө сени сурап телефон чалсам Аманат алыптыр. Сүйлөсө колдурап үнү жоон тартып, Дуулаттын эле үнү. Тамашага чалып сүйлөгөнүнөн өйдө атасы . Сүйлөшүп алып, кайра телефонду койгондон кийин ыйладым.
- Атасындай бойлуу, далылуу да болот окшойт. Эмитеден эле тартайып… Деги өмүрлүү, бакты-таалайлуу жигит болсун! Эмгек сеники Сүйгөн. Өлгөндүн артынан ким өлүптүр деп, өзүңдү ойлоп эрге тийип кетпей, бирөөгө өгөйсүнтпөй, тооктой бооруңа калкалап өстүрдүң. Эми акыбетиң кайтаар күн да алыс эмес! - деп тарашты келген коноктор.
"Өзүм жетим өсүп жетилип, жаштайымда жесир калганыма карабай жамандык-жакшылыкта жанымда болуп, минтип жакшы сөзүн арнашкан жакшы адамдардын бар болгонуна шүгүр!" деп ойлоду Сүйгөн идиш-аягын жыйнап жатып. Уулу да бөлмөсүнөн идиштерди ташып, орундуктарды ордуна коюп, жалгызсыратпай жанында жүргөнүнө жетине албай турду. Жылда бул маалда уктап калчу. Быйыл минтип эр жетип келатканын билдирип, атасын сурап, кол кабыш кылып, караан болуп жүргөнүн кара.
- Балакай, жат жатагой. Калганын мен өзүм эле… Эртең демалыш, шашпай жыйнап алабыз, - деди боор ооруй.
- Сиз менен эле чогуу жатайын. Уйкум деле келген жок. Бирок сиз чарчадыңыз го, - кадыресе чоң кишидей сүйлөгөнүнө, Сүйгөндүн көзүнө жаш тегерене түштү.
Уулун төрөгөн күнү эркек экенине сүйүнбөй, кайра күйүнүп ыйлаган болчу. Кыз болуп калбайт беле деген. "Эми мен Дуулат жок эркек баланы кантип багам?! Мен кантип ата болом?! Боло албайм да" деп оорукананын жаздыгына далай жашын төгүп, үнүн угузбайын деп төшөнчүнүн чекесинен бекем тиштеп боздогон эле. Күйөөсүнүн күйүтүн тартып жүргөн келинге эркек баланы багып өстүрүү өтө түйшүктүүдөй сезилген эле. Келечеги кандай болот деп, көңүлүнүн түпкүрүндө коркунуч сезим орногон болчу. Көрсө, бөөдө эле убайым жеген окшойм деп ойлоду, кашык-бычактардын суусун майлык менен сүртүп кургактап, ордуларына салып жаткан уулуна көз таштап. Эмнегедир Дуулатта мындай сапат жок болчу. Ал идиш-аяк, тамак-ашка эгерим аралашчу эмес. Уулу болсо… Эненин колунда өскөн бала ушундай болот окшобойбу же кандай?..
(Уландысы кийинки санда)
кыргыз тилиндеги гезит "Обон"
email • архив • редакция 
27-март, 2010-ж.:
1-бет
Жаныш Бакиев "токолу" Орозгүл токторбаеваны ала кеттиби?
2-бет
Мээрим Шерматова:
"Уулумдун тили "таята" деп чыкты"

3-бет
"Жоболоңдуу окуя жомок эмес, чын эле…"
4-бет
К. Бакиевдин аялдары
5-бет
Кат куржун
6-бет
Таздар талаасында
7-бет
"Шыйкымбай" атка конгон Садык Шер-Нияз
8-бет
"муз канал" концерт тартуулайт
9-бет
Кошулушуп эки жаш,
Жуп болушту жар-жар

10-бет
Аскат Мусабеков, ырчы:
"Химия сабагын жаман көрчүмүн…"

11-бет
Колоңсо & шыбоодон арылуу
12-бет
Сен жана мен
13-бет
Жүрөктү титиреткен террористтер
14-15-бет
Обон почта
16-бет
Мурат Төлөгөнов:
"Өтө семиз жана арык койлор болбойт"??.??