п»ї
 Таанышуу жарыясы


  окумал

Сен жана мен
(Уландысы, башы өткөн санда)
Өкүттө калгым келбейт…
"Мунуңдун күлүп турушу шойкомдуу көрүнөт экен. "Күлө сүйлөгөндөн түңүл" дегенге түз карайм. Квартирада жашайт дейби Кыял? Үстүндө үйү жок болсо, ага тийсең жарыбаган айлыгын айдан-айга жеткире албай, ар кимдин эшигин сагаалап көчүп-конуп, бирөөнүн жаман тамынын кычысын кетирип, таракандын богун жууп-тазалап жүрүп өтөсүңбү? Же ийниндеги жылдыздары сага тыйын болуп береби? Анын үстүнө буларың арака жакын калк келет дешет… "Ал бала кээ кезде Нуркызга кызуу келет" деди кошуна кызың. Ким билет эми, беш кол тең эмес дечи бирок ошентсе да… Азабын эле тартасың го. Атаң айылда "куда түшөлү" деген аяш-адаштарына дардаңдап "кызым окуусун бүтсө сот болот" деп жүрсө, сенден көптү үмүт кылып. Анан сен өкмөт берген формасынан башка үстүндө үйрүп салаар тыңгылыктуу кийими жок бирөөнү ээрчип кетсең атаңдын күйбөгөн жери күл болот го. Атаң эле эмес мен деле эл көзүнө тектүү жерден куда-сөөк күтсөк, колубузду узартып күйөө балабыз тың болсо, сени кор болбосо дейм. Кантип эле чогуу окугандарыңдын арасынан жакшы балдар жок болсун? Тигил биздин районго жаңы барган соттун тун уулу да силерде окуйт дешет го. Аны кайдан билейин, өткөндө бир тойдо аялдардын кеп кылып атканын эшиттим. "Атасындай аябай кыйын бала. Мингени "ЖИП". Окуп да, иштейт да экен" деп айтып олтурушкан. Сен аны тааныбайсыңбы, сенден жогорку курста окуса керек. Чөйрөсү жакшы болсун, өсүп-өнсүн деп атаң жылына 30 миңин эмнеге төгүп атат?! Ойлонуп көрсөңчү? Деги билбейм… "Сиз кылдыңыз, болбосо мен эмдигиче генералдын аялы болмокмун" деп кийин мага токон-наалат кылбасаң эле болду. Кантип мен сени жамандыкка кыяйын, энем деп сыйласаң айтканыма көн. Турмуш деген сүйүү-күйүүдөн эле куралбайт. Жетишпеген жашоодо сүйүүң эч нерсеге арзыбай калат. Өткөндө катыңды алганда эле эмнегедир жүрөгүм дүпөйүл тартып калган. Шашылбасаңчы…" деген апасынын айтканына муюбай четке кагып, Дуулатты жактаган Нуркыз азыр жаштуу көзү менен аны жекире тиктеп отурду. Акыры экөө бир сөзгө келе албай кош айтышты.
Дуулат үйгө өтө кеч, көңүлү суз, капалуу кайтты. Эдил досун далыга таптап көңүлүн көтөрмөккө:
- Э-эх достум, башыңды өйдө көтөр, өткөн чактын баарын унут, жашоо улана берет. Түшүнүп турам кантсе да ал кыз менен жакшы күндөрүң өттү, бирок сен аны менен биринчи таанышып, анын тынч жашоосуна бүлүк салган эмессиң да, туурабы? "Лейтенант жигит, сизге оор болбосо китептеримди көтөрүшүп коёсузбу" деп калп эле эки китебин шылтоолоп ал өзү сени менен таанышууга жол издебеди беле. Ошондо ал сенин эмес сен анын кайырмагына илингенсиң. Эми бошонгуң келди - бошондуң. Анын колун сурай элек болчусуң, сынашып-байкашып жүргөнсүңөр. Бирок сүйө алган жоксуң. Ошондуктан өзүңдү-өзүң күнөөлү эсептебей кабагыңды ач. Эртеңден баштап чыныгы сүйүүнүн эшигин кагабыз. Сен мага ал бийкечиңди сыртынан эле бир көргөз, анан калганын мага кой. Ким экени жөнүндө толук маалымат бир күн өтпөй алдыңда болот.
Эдилдин сөздөрүнөн "чын эле" дегендей Дуулат да жанданып көңүлү көтөрүлө түштү.
Эки күн өтпөй Эдил кечинде үйгө бир баланы ээрчитип келди. Өзү тим эле жерге-сууга батпай кудуңдап кубанып алган.
- Таанышып алгыла, Талгат, бул Дуулат байкең болот. Мына дал ушул кишиге жана мага курсташың жөнүндө айткандарыңды төкпөй-чачпай айтып бересиң,- дегенди уккан Дуулат маңдайындагы жапалдаш бойлуу арык чырай жигиттин ким экенин боолголоду.
- Дос, сен биринчи Талгаттан ал бийкечиңдин аты ким экенин сурасаң? Мен андай аттуу кызды мурда кезиктирген эмесмин, сурасаң эми?- деди Эдил табышмактуу жылмая.
- Ким экен?- Дуулат катуу толкунданып турганын жашыра албай ары-бери басты.
Талгаттан мурун Эдил оозунуп:
- Сүйгөн экен аты, Сүйгөн! Уктуң беле?
- Сүйгөн?! - кайталап сурады Дуулат. - Сонун ат го…- кыялданып алды.
Талгат да жылмайып эки досту алмай-термей тиктеп туруп, тамагын кырына:
- Ал башка группада болгондуктан сүйлөшкөн бирөө-жарымы бар экенин билбейт экенмин, - Талгат сөздү дал ушунтип баштаганда эле Дуулат ичинен Эдил биринчи эле ушуну сураганын илгиртпей түшүнүп күлкүсү келди. - Бирок, мүнөзү мага аябай жагат. Жакшы кыз. Токтоо…Кайсы жерден экенин өзү да билбейт дешти, анткени жетим экен. Биздин группадагы эки кыз менен жакшы достордон. Мен Сүйгөн тууралуу ушуларды эле билет экенмин.
- Талгат азаматсың! Эми сага дагы бир тапшырма: жанагы группаңдагы достору аркылуу жигитинин бар жок экенин акырын билбейсиңби? Анан да кантип эле катташкан тууган-туушканы жок болсун же томолой жетим бекен? Бирок чалгынга чыккан адам кандай болуш керек экенин билесиң да, "военка" окуп жатасың дегендей. Жан киши шек албасын. Түшүндүң болуш керек, досум курсташыңды жактырып калыптыр. Жардам бериш керек. Жакшылыгың эсте болот. Эгерде сабагыңда кыйынчылыктар болсо тартынбай кайрылып тур.
Жатаканада жашаган студенттин курсагын жакшылап тойгузуш керек экенин билген Эдил Талгатты болушунча сыйлап адатынча далыга таптап узатты.
Кийин Талгат дагы бир келди. Бирок жарытылуу деле эч нерсе айта алган жок. Болгону жакында кышкы сессия башталаарын, каникулда Сүйгөн Талгаттын группасындагы дос кызы менен Таласка кетээрин билди.
Укканда эле Дуулатка "айылдан ала качып кетсечи" деген коркунучтуу ой келди. Эмнеси болсо да эртерээк таанышыш керек. Айрылып калса өмүр бою өкүттө калаарын түшүнүп турду. Беш күндөн бери көрө албай куса болуп жүрөт.
Экзамени болот деген күнү Дуулат атайын жумушунан суранып, университетине издеп барган. Сыртынан болсо да бир көрүп ыңгайы келсе таанышам деген ой менен келди. Көрүп бирок тааныша албай, жатаканага Талгатты издеп келип таппай үйгө кайткан жолдо ушулар эсине түштү.
ххх
Дегдеп күткөн таанышуу декабрдын жыйырма бешинде болду.
- Кыздар, кечиресиңер, төртүнчү кабаттан Исаева Сүйгөндү чакырып коёсуңарбы?- колуна гүл, торт көтөргөн Дуулат акыркы экзаменин тапшырып жатаканага ээрчишип кирип келе жаткан топ кызга кайрылды. Арасында Сүйгөндүн бар экенин алыстан эле байкап атайлап сурады. Кыздар Сүйгөндү карап күлүп жиберишти:
- Жаңы жылды эртелеп эле куттуктаган кандай жакшы жигиттер ба-ар! Жаман жери- издеген кызы маңдайында турса тааныбаганы экен, -деген кыздар тамашалай, жигитти баштан аяк сынай карап жатаканага кирип кетишти.
Кыз болсо жатаканага бурула бергенде эле бейтааныш жигиттин караанын таанып өзүнөн-өзү сүрдөнүп, тизелерин майда калтырак каптап, жүрөгүнүн катуулай кагуусун жанындагылар байкап калбаса экен деп башын жерге салып артта келе жаткан. Өзүнүн атын угуп, жигитти тиктеп туруп калды.
(Уландысы кийинки санда)
ыйык хадистер
Мухаммед
пайгамбардын осуяттары
Эки жүздүүлүктүн белгиси үчөө: калп сүйлөйт, убадасынын аягына чыкпайт жана аманатка кыянаттык кылат.
Садага берүүнү эң оболу өзүңдөн башта. Эгер анча-мынча нерсе ашып калса аялыңа бер. Дагы анча-мынча нерсе ашса, урук-туугандарыңа бер. А эгер алардан да ашып калса башкаларга бер.
Негизсиз терс иштерге берилген адам, алардан арылмайынча жасаган сооптуу иштерин Алла Таала кабыл кылбайт.
Кыямат күнүндө Алла Таала эки адама назар салбайт:
Биринчиси - тууган-уруктан кол үзүп кеткен адамга;
Экинчиси - жаман коңшуга.
Досуңду өтө берилип сүйбөгүн, себеби бирде болбосо бирде ал өзүңө душман болуп калышы мүмкүн. Душманыңа да өтө кастык кылбагын, анткени бирде болбосо бирде ал кайра дос болуп калышы мүмкүн.
Үмөттөрүм үчүн аябай катуу корккон нерселерим - казы байлап семирүү, уйкучулук, деңгеселик жана кайдыгерлик.
Аманат кылгандын аманатын өз убагында ээсине тапшыр. Кыянат кылганга сен кыянат кылба!
Кекиргенде жана чүчкүргөндө добушуңузду катуу чыгарбаңыз, анткени андан шайтан курсант болот.
Дүйнөдөн өтүп кеткендердин жакшы сапаттарын гана эстеңиз. Жаман сапаттарынан тилиңизди тыйыңыз.
Алла Таала жаман көргөн төрт түрдүү адам бар:
Биринчиси - көп касам ичкен соодагер;
Экинчиси - ак сөөк;
Үчүнчүсү - катынпос кары;
Төртүнчүсү - зулум падыша.
Аялдын берекелүүсү - каржыны азыраак талап кылганы.
Жакшылыктын эң мыктысы - атасынын көзү өткөндөн кийин да анын достору менен алака үзбөө.
Эки бечаранын - жетим менен аялдын акысын жегенди сиздерге арам кылам.
Орозо, намаз жана садака берүүдөн да өйдө турган амалдан кабар берейинби?! Ал араздашкан эки кишини жараштырып коюу. Бирөөлөрдүн ортосун суутуп, бузуп-жаруу дин кыргыны.
 25-майдан

1-июнга чейин жылдыз төлгө
Кой. (21.03-20.04)
Кой жылдызынын алдында төрөлгөндөргө бул жумада акча жаатында анча-мынча кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. 26-май ийгиликтүү күн. Жуманын экинчи жарымы кийим сатып алууда ийгиликтүү болот. Эс алуу күндөрү жумуш боюнча пландарыңыз өзгөрүп, конокко барып көңүл ачып келесиз.
Букачар. (21.04-21.06)
Букачарларга жуманын биринчи жарымы иштеги өнөктөшү же чогуу окуган адамы менен баарлашууда ийгиликтүү болот. Сиздин буга чейинки түзүп келген пландарыңыз жакшы жакты карай өзгөрөт. Эс алуу күндөрү көңүлүңүзгө жаккан адамдар менен кызыктуу маек курасыз.
Эгиздер. (21.05-21.06)
24-25-май эгиздер үчүн ийгиликтүү күн. Профессионалдуу чөйрөдө ишиңиз алдыга жылып, итиңиз чөп жейт. Бул жумада үйдөгү жана жумуштагы иштердин бардыгына жетише аласыз. Жуманын шаршемби күнү жолугушууга ыңгайлуу күн. Апта аягында жакын туугандарыңыз менен кенен отуруп чоң маселени чечесиз.
Бөйөн. (22.06-22.07)
Бөйөндөр аптанын башталышында жакын адамдарынын маселелери менен алек болушат. Шаршеми-бейшемби күндөрү чыгармачылык жаатында жакшы жаңылыктар болуп, иш ордуңуздан бир тепкичке көтөрүлөсүз. Жекшемби күндөрү үй-бүлөңүз менен табиятка чыгып эс аласыз.
Арстан. (23.07-23.08)
Арстандар жуманы үй-бүлөлүк маселени чечүүдөн башташат. Кыймылсыз мүлк же болбосо үйдү оңдоп-түзөөгө ыңгайлуу жума. Бейшемби жакшы окуяларга бай болот. Ал эми жума күнү болсо тескерисинче, жетекчилик менен чыр-чатактардын болуп кетүүсү күтүлөт. Өзүңүздүн күчүңүзгө гана ишенип иш кылсаңыз, жакшы ийгиликтерди багынта аласыз.
Бийкеч. (24.08-22.09)
Буга чейинки бүтпөй жаткан иштериңиз аптанын башталышы менен бүтүп, сизди сүйүнтөт. Иш деп жүрүп, жакын туугандарыңыздын көңүлүн оорутуп аласыз. Ошондуктан аларга көбүрөөк көңүл буруп, үй иштерин да көзөмөлдөй жүргөнүңүз жакшы. Жекшемби сүйүшкөндөр сүйлөшкөнгө ылайыктуу күн.
Тараза. (24.09-23.10)
Таразалар акча жаатында көп ийгиликтерге жетишет. Жумуштан болобу, окуудан болобу жакшы бийиктиктерге жетишүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Андан сырткары бул аптада таразалар энергияга бай болушат. Бул жумада бир топ иштерди бүтүрөсүз.
Чаян. (24.10-22.11)
Жуманын башталышы чаяндарга энергиялык көтөрүлүү алып келет. Ишиңизден башка жактарга окууга жиберет. Бейшемби ар кандай финансылык келишимдерди түзүүгө ыңгайлуу күн. Жумада капчыгыңыз жукарат. Дем алыш күндөрү керектү адамдар менен пайда болгон маселелерди чече аласыз.
Жаачы. (24.11-22.12)
Жуманын башталышында жаачылардын активдүүлүгү басаңдайт. Түзүп койгон иш пландарыңыз өзгөрүшү ыктымал. Жеке маселелериңиз тууралуу ойлобой койгонуңуз эле жакшы. Анткени, бара-бара өзү эле чечилет. Жекшемби күнү өзгөчө эс аласыз.
Текечер. (22.12-20.01)
Текечер жылдызында төрөлгөндөр жуманы жаңы перспективдүү долбоорлордон башташат. Башыңызды албай иштеп жатып, бейшемби күнү эс алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Буга чейинки иштеген ишиңиздин үзүрүн көрөсүз. Дем алыш күнү бир жактарга барып эс алып келесиз.
Суупери. (21.01-21.02)
Дүйшөмбүдөн шаршембиге чейин сууперилер мурунку пландарын иш жүзүнө ашыра алышат. Бул күндөрү кандай гана жолугушуулар болбосун жакшы натыйжа алып келет. Жетекчилигиңиз айлыгыңызды көбөйтүшү мүмкүн. Дем алыш күндөрү болуп көрбөгөндөй эс аласыз.
Балыктар. (20.02-20.03)
Балыктарга бардык жактан ийгиликтүү жума болот. Окуудан да, иштен да бир тепкичке жогорулап, жаңы пайдалуу сунуштар түшөт. Өнөктөштөрүңүз менен урушпайм десеңиз, алардын кыялына кичине чыдап коюңуз. Дем алыш күндөрү өзүңүздү карап, үйдөгү жумуштарды кылуу менен аяктайт.
кыргыз тилиндеги гезит "Обон"
email • архив • редакция 
25-май, 2010-ж.:
1-бет
Алмаз Атамбаевдин башына канча акча "сайылган"?..
2-бет
Эрмек Нурбаев:
"Максатым "Супер күйөө бала" болуу эмес..."

3-бет
Сайттагы "саясат"
4-бет
Шайыр Касымалиева, актриса:
"Акча үчүн көз каранды болгум келбейт"

5-бет
Жылдыздар деле сиздей жан
6-бет
Кара алтынды калктын эмес кара курсагынын
пайдасына жумшоого далбастагандар кимдер?

8-бет
Фарида Карбосова жеке концертине даярданууда
9-бет
Кайдасың классташ, парталашым?
10-бет
Калыңсыз кыз болсо да, каадасыз кыз болбойт
11-бет
Киностан
12-бет
Сен жана мен
(Уландысы, башы өткөн санда)
Өкүттө калгым келбейт…

13-бет
Алиясбек Алымкулов:
"Болот Шерниязовго ийне сайып өлтүрүшмөк экен"

15-бет
Обон почта


??.??