Кыргыз гезиттери


Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 2

Warning: include(../../post/0_jan.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 2

Warning: include(): Failed opening '../../post/0_jan.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 2

  окумал

Сен жана мен
Сезимай Алиева
(Уландысы, башы өткөн санда)
"Аяз ата белеги"
- Айи-ий да, мага айтпай Аяз Атага кат салып жибергенсиң го ээ? Жаңы жылда кандай гана сонун белек! Кычыраган, бою узун, келишимдүү…Ичим күйүп ата-ат, мени эмнеге ушинтип бейтаанышым издеп келбейт? Тамаша. Эми кечке жоголуп кетпей эртерээк кирсең, болбосо мен экөөңдүн эмне деп сүйлөшкөнүңдү укпай ичим бышып, жарылып кетпейин, -деп шыбырай сүйлөгөн Айжан Сүйгөндү сол капталынан нукуп алып, Дуулатка жалжылдай тиктеп "Саламатсызбы? Келе жаткан Жаңы жылыңыз менен" деди да кирип кетти. Жаркылдаган кызга баш ийкеген Дуулат канчалык өзүн сабырдуу кармап, салабаттуу көрүнөйүн дегенине болбой оозунан сөзү ыргып, толкунданганынан алакандары нымшып тердеп чыкты. Сууланган колдорун аарчыйын десе же колундагы гүлдестесин кызга суналбайт…сунулбайт. Сыртынан далай жолу акмалап карап көз сынынан өткөрүп жүргөн кырдач мурун, эриндери өпкүнү эле келтирип бөйтөйгөн, табышмактуу кой көздүү, арыкчырай кыздын маңдайлаша келгенде ушунча сүрү бар экенин ойлогон эмес экен. Адатынча сөз менен тамашалай күлүп, күлдүрүп сүйлөп таанышып, жолугушууга жооптошуп алып жумушка кайра чуркап кетем деп эртеден бери өзүн-өзү алдап күтүп турганын эми түшүндү. Абдаарып турган абалынан Сүйгөн чыгарып кетти:
- Мен сизди угуп жатам?-деди эртеден бери дел болгон немедей Дуулаттан көзүн албай тиктеп тура берген Сүйгөнгө эми жан киргенсип. Анткени жатаканага кирип-чыккан кыздар-балдар экөөнү кызыгуу менен сынай карап өтүп, көп узабай күбүр-шыбырга түшкөндөрүн,ар кайсы кабаттагы терезелерден кыздар баштарын чыгарып карап, шыбыраша сөз кылып жатышкандарын байкады.
- А-а…- деген Дуулат шашкалактап колундагы гүлүн кызга сунуп калды. - Бул сизге. Бул да сизге, чай ичип коюңуз
Кыз Дуулаттын колундагыларды кылыя тиктеп:
- Кечиресиз, бирок мен тааныбаган кишиден белек ала албайм, -деди жылмая. Жүрөгүнүн дүкүлдөй кагып, көөдөнүнө батпай толкуп-ташып турганын билдирип албасам экен дегендей өзүн токтоо кармаганга тырышты.
- Мен…мен Дуулатмын, фамилиям Адамов. Келген себебим,-мукактана, кандай айтсам ылайык келет дегендей кабагын тырыштыра, калың кара кашын өйдө көтөрө ойлоно түшүп: - Мен сизди келе жаткан Жаңы жылыңыз менен куттуктап коёюн деп эле жумуштан суранып келип калдым. Таласка кетип калсаңыз Жаңы жылда жакшы тилегимди айта албай калам го деп ойлодум.
Сүйгөн мындай сөз угам деп эч күткөн эмес. Бейтааныш жигит менен кыялында далай жолу таанышып, сүйлөшкөн чыгаар, бирок…Түш көрүп жатамбы дегендей эки жагына көз чаптырып алды. Жо-ок, мына көзгө жатык жатакана. Сыры кеткен тааныш терезелер, тигине коңшу бөлмөдө жашаган кыз Сүйгөнгө "жаныңдагы ким?" дегендей каш кага суроолуу тиктеп кирип баратат. Маңдайында аскер тумакчан, ийнинде үч жылдыздуу погону бар купайкечен бою узун, көздөрү күлүп турганы менен бирок өткүр тиктеген жигит турат. Кубанып алды.
- Чо-оң рахмат! Мен үчүн күтүүсүз бирок жагымдуу куттуктоо. Бирок, эмне үчүн сиз мени? Таласка кетээримди кайдан билесиз? - деди таң калганын жашыра албай.
- Сүйгөн! - Дуулаттын "Сүйгөн" дегени ушунча күчтүү сезим менен айтылгандыктан эмеле жадырай күлүп, жайдары уяң турган кыз "селт" этип алды. "Сүйгөн" дегендин ичинде мурда эч качан, эч кимден эшитпеген жакшы көрүү, жакын саноо, жалбаруу, чоң үмүт, сурануу бар эле. Кыз ушуну туйду. Мурда кийин тынчын албаган эт-жүрөгү тымызын тыз этип алды. - Менин эмнеге келгенимди түшүнүп турган чыгаарсың. (Дуулат өзүнүн кантип сизден сенге өткөнүн байкабай калды) Бирок азыр кенен-кесир сүйлөшүүгө убактым тар болуп жатат. Мен сенин экзамениң эрте эле бүтсө керек деп ойлогом. Кечир, азыр жумушка кечигип жатам. Кел, эртең саат ондордо шашпай жолугушуп, сүйлөшөбүз?- деди күлмүңдөй карап гүлүн акырын кыздын колуна карматып. Жигиттин колунан кадимкидей жылуулук өтүп Сүйгөн да колун тартып ала албай:
- Кезиге албайм го, -деди үлдүрөй, ичинен өзүнө нааразы боло, бирок кыздык намысы да коё бербей.
- Эртең жолугалы. Анан сен мага эмнеге кезиге албаарыңды айтасың, макулбу? А-а баса, эртең дем алыш да, сен укташың керексиң. А мен сени ойлонбой онго чакырып жаткан турбаймынбы. Кел он бирде күтөм.
Экөө тең жарыша күлүп жиберишти. Ушул күлкү экөөнүн ортосун жакындатпай бөлүп турган тартынып, кысынуу деген сезимди жокко айдап кеткенсиди. Кыз күлкүсүн тыя албай "ооба" же "жок" дегени белгисиз баш чайкады.
- Мына мен чындап кечиктим, -колундагы саатын карап Дуулат шашып калды. - Мен сени саат он бирде тигил бурчтан күтөм?- деди да эңкейе кыздын чекесинен сүйүп шарт жөнөп кетти. Кыз артына кылчайып карагысы келди, бирок карай албады. Тизелерин каптаган майда калтырак токтобой, буту тушамышта тургансып алдыга кадам шилтей албай жатакананын оозунда тура берди.
Аңгыча Айжан жүгүрүп чыкты. Үстүндө жалаң кат көйнөк.
- Исаева, сен эс-талма тийгенсип эмне турасың? Өңгөнү аябасаң да мени аяп койсоң боло, айтпадым беле жарылып кетем деп. Ким экен, эмне дейт?! Таанышканы келиптирби? "Сүйгөн сыртта сүйлөшүп турган ким? Тымпыйып, созолонуп жүрүп эле курбуң бул сулуу жигитти каяктан чаап алган?" деп биздин кабаттагы кыздар жанымды койбой кирип - чыгып сурап тажатышты. Мен да сыр бербей "Сүйгөндүн сүйгөнү" деп койдум. Келе колуңдагыларды. Кир эми, - Айжан оозу-оозуна тийбей быдылдап сүйлөп, курбусунун абалын түшүнгөндөй колунан жетелей жөнөдү.
ххх
- Койчу, чын эле ошенттиби? Дуулат деген жакшы ат экен ээ. Анда өткөндө биздин корпуска сени эле издеп келген турбайбы? Мен ишене албай турам. Ушундай да болот экен ээ. Тигил үчөө укса ишенишпейт болуш керек. Эми эртең жакшынакай кийинип, чачы-башыңды жасап алып жолугуп, жакшылап таанышып кел,- деди Айжан Сүйгөндүн сыртта болгон таанышууну саймедиреп баштан-аяк айтып бергендерин былк этпей угуп болгон соң.
- Чакырса эле бара калсам кандай ойдо калат? Анын үстүнө ал мага жарытылуу деле эч сөз айткан жок да. "Эмнеге келгенимди түшүнгөн чыгаарсың" деп койду. Сен кандай түшүнөт элең? Баса, ал мени Таласка бараарымды да билет экен. Ким айтышы мүмкүн. Мени бирөө тамашалап ойнотуп жаткан жокпу? - Сүйгөн эки анжы ойдо болуп күйүнөөрүн же сүйүнөөрүн биле албай Айжанга аянычтуу карады.
- Кызык эле кызсың. Эмнеси түшүнүксүз? Сени жактырып, жакындан таанышайын деп келди. Болгондо да чак түштө, жатаканага издеп келип, күтүп турса каяктагы оюн! Жигит кызды гүл көтөрүп эмнеге издейт!? Карачы кычыраган кышта мынча розаны ким деген сатып алат. Сага деген кызыгуу сезими пайда болгон соң биздеги бирөө-жарымдан сураштырып аты-жөнүңдү, дайыныңды билген чыгаар да. Эртең бара көрсөң анан билесиң.
xхх
(Уландысы кийинки санда)
  күндөлүк

Эсимден кетпеген "эжем"
Бир эже эсиме түшөт. Анда мен 22 жаштамын. Тиги эже болсо группалашым болчу, 30 жашта эле. Оозунан секс түшчү эмес. Группадагы кыздарды (бизди) "байкуштарым ий, жашоонун кереметин билбеген. Силер торпоксуңар да-а, торпоксуңар! Почему, бир бөлмөнү жасап, шамдарды күйгүзүп коюп, жигитиңер менен кошулганга болбосун?" деп шылдыңдачу. Анын оюнда жашоонун бактысы ар бир эркек менен жатканда эле… Эсимде, бир жолу биз тааныган эркектердин баарынын жыныстык мүчөсү кандай экенин айтып берди: "тигиники чыпалактай экен. Ал эми беркинин бой-келбети келишкен менен тиягы "эптеп" эле. Мен тизесине жеткен узун ч…к издеп жүрөм" деди.

Эженин курбулары да өзүнө окшоп "тойбогондор" болчу. Мен анда көзүмдү бардап-бардап ачып-жаап, мен жашаган дүйнөдө, менин жанымда ушундай таң калыштуу аялдын бар экенине ишенип-ишенчү эмесмин. "Подружкаларым менен саунага барып келдим" деди мактанып бир күнү. "Бир эркек менен үч кыз алмак-салмак жаттык. Өткөндө эки жигит, эки кыз болуп барып, анда дагы "алмашмай" оюнун ойногонбуз" деди адатынча эчкире каткырып. Ал ошентип эзилип күлүп атып, өзүнүн төшөк кумарын тартынбай көп кишиге айтып бермей адаты бар болчу. Же анын болгон мактанычы, сыймыгы ар кимге арналган сексуалдуулугу беле, билбейм.


Эже чырактай кезинде бир жигитке алданып калганын бизге айтып берген эле. Ал боозутуп коюп таштап кеткен соң, артынан ээрчип жүргөн бир ыймандуу жигит ичиндеги баласына, кыздыгынын жогуна кайыл болуп үйлөнүптүр. Катуу сүйсө керек деп ойлойм. Бирок, аны менен турмушу уланбай, эки-үч жыл жашагандан кийин ажырашып кетишиптир. Өзү да өңдүү, шаңкылдаган шайыр, ажарына төп келип, таланттуу бийчи болчу… Эгерде аялдык абийирин сактап, ар кимге "талпак" болбогондо "мен таланттуумун" деген далайларды артка таштамак. Чиркин, адамдын өмүрү секундга, мүнөткө, саатка бөлүнүп атып бизге билинбестен түгөнүп кетет турбайбы… Албетте, эркекпи-аялбы жалгыз бой болгон соң, сөзсүз көңүлдөшү болот дечи. Аттиң дейм. Жок дегенде эки эле ойношуна убактысын бөлгөндө да ал кыргызга кызмат өтөгөн бийчи болмок.


Ал антпеди. Күнү-түнү төшктөн баш көтөрбөй, "бардык жерин сордуруп" өмүр бою жатты. Жаштыгын отундай түгөтүп, өзү чарыктай тытылды. "Бир түрк менен жаттым. Бли-ин! Алкымымдан аймалап келип-келип… тиягыма жеткенде тилин салып жибердиле өлүп кала жаздадым" деди. Ошондо бир ооз кеңеш айтканга жарабаптырмын. "Өзүмдөн улуу да" деп тартынгам. Дагы бир таңкалганым- ансыз да өзү чыгалбай аткан сормо сазды бизге мактап, жанталашканы.


Психологдордун "эң биринчи өзүңдү баркта" деп какшаганы бекер эмес. Өзүн барктаган аялзаты кыз кезинде эле эмес, келин болгондон кийин да кадырынын туусун жыкпайт. Ошондуктан, артта өсүп келаткан быша элек, бышкан мөмөдөй селкилерибизге өзүңдүн кандай экениңе анализ жүргүзүп, өзүңдү ызаатта, сүй, бийик тут деп айткым келет. Анан башкаларды…

кыргыз тилиндеги гезит "Обон"
email • архив • редакция 
1-июнь, 2010-ж.:
1-бет
Сабира Күмүшалиеванын жээн небереси микаэлди өлтүргөнбү?
2-бет
Зарина Хасанова:
"Аны менен өткөргөн убактыма өкүнбөйм"

3-бет
Микаэлдин айланасында…
4-бет
"Ударный" ушактар
5-бет
Дооронбек Садырбаевдин жубайы Сонунбү эже:
"Дооронбек элине таарынып кетти"

6-бет
Аттестат жана диплом ээлери
8-бет
Тымызын турмушка чыккан Татьяна Арнтгольц
9-бет
Балам бактым, балам базарым...
10-бет
Богоктон көздүн формасы өзгөрөт
11-бет
Шумдугуң кур
12-бет
окумал
13-бет
Жаш балдарды жыныстык жактан тарбиялоо
15-бет
Обон почта
16-бет
Нурзат Садыкова, ырчы:
"ТАРБИЯң ЖАКШЫ ЭКЕН ДЕГЕН"
Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(../../ohkaptal.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(): Failed opening '../../ohkaptal.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68


Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(../../rec_art/0_rec.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(): Failed opening '../../rec_art/0_rec.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68


Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(../../news/0_art.htm): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68

Warning: include(): Failed opening '../../news/0_art.htm' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/u0658628/data/www/presskg.com/obon/10/0601_12.htm on line 68