п»ї

Друид төлгөсү
мүнөзүңдү чечмелейт
Биздин заманга чейинки 300 жыл мурун темир доордо өз маданиятын кеңири тараткан кельт деген уруу жашап өткөндүгүн гректердин тарыхында б.з.ч. 500-жылдары жазылган.
Кельддердин эмен өскөн токойлорунда диний кызматкерлери жашашкан. Аларды "друид" (дуб- дрис деген сөздөн келип чыккан деген түшүнүк бар) деп аташкан. Друиддер өлгөндөн кийин да жандын экинчи жашоосу тууралуу ишениминде "Жан-эмен дарагында жашайт" дешкен. Алар өз элине кайсы күнү эң башкы маселелерди чечүүгө ыңгайлуу экендигин, түшүм кандай болорун, кайсы учурда жоого чыкса олжолуу кайтарын ай менен эсептеп берип турушкан. Аларга элдер толук ишенишкен жана друиддердин эсептөөсү дайыма так чыккандыгын тарых барактары айгинелеп турат. Эмесе, мүнөзүңүздү токой өсүмдүктөрү менен, башкача айтканда дарактардын мүнөзүнө салыштырып, ачыңыз.

Ясень
(25.05 - 03. 06; 22.11 - 01.12)
Ясень - бул бекем жана татынакай дарак. Ал өзүн-өзү аябай сүйөт, тегерегиндегилердин да анын каалоосуна баш ийип, анын талабына көнүүсүн каалайт. Жакындары өз эркиндигин ал үчүн курмандыкка чалып, ага камкордук көрүүсүн жактырат.
Ясендин жашоодогу тоскоолдуктарга, кыйынчылыктарга жеңил кароосун башкалар жоопкерчиликсиздик, же эрксиздик деп ойлошу мүмкүн, бирок өзү эмнени каалаарын жана каалабасын эң жакшы билгендиктен өз ийгилиги үчүн алдындагы тоскоолдуктарды тепсеп өтөт. Ал ашынган өзүмчүл, бирок сараң эмес, баарына колу ачык, март.
Ясень чорт мүнөзүнө карабай сүйүүдө дайыма жолдуу. Чыныгы сүйүүгө кезиккенде баамчыл, туруктуу болуп, ар бир нерсенин алдын-ала билген көрөгөч болуп кетет. Ал тандаган адам сүйүктүү гана болбостон, ага чыныгы бакыт тартуулаган жана түшүнө билген адам болот. Турмушунда үй-бүлөгө бардык убактысын жана дараметин жумшаары менен айрымаланат. Ясень сүйүүдөн чанда эле адашат.
Ясендин акылы биринчи кезекте сезүүсү менен өнүккөн. Өтө оригиналдуу жана фантазияга бай. Мажүрүм, жаңгак сыяктуу адамдарга жугумдуу жана айткандары дал келген өзгөчөлүгү бар.
Ясень тагдыр менен ойногонунан коркпой эле анын көлөкөсүнө калкалансаңар болот, анткени, андан ишенимдүү, андан берилген Адам таба албайсыңар.
Ясендин негизги өзгөчөлүгү: интеллектуалдуулугу, интуициясынын курчтугу, бай фантазиясы Жана таразалоого умтулуусу.
Бул белгиде төрөлгөн атактуулар: Марк Твен, Шарль де Голль, Джон Кеннеди.

Друиддер адамдын мүнөзүн дарак эле эмес, гүлдөргө да салыштырган. Канчалык деңгээлде туура мүнөздөлгөнүн өзүңүз баамдаңыз.


Гладиолус (23/11-2/12)
Көп сүйлөө - анын негизги сапаты. Ошондуктан сырга анча бекем эмес. Аларга эң негизгиси алдыга умтулуу үчүн, келечегин көрүү үчүн максат керек. Келечек планы тууралуу алар көбүртүп-жабыртууну жактырышат, ага жараша алдыдагы максатка жетүүгө жөндөмдүү.

Каакым (3.12-12.12)
Каакым - ачык жана бардыгына чын дили менен мамиле кылат. Калп айтып баштаганда кызарып баштайт. Бүт жашоосун идеалдуу нерселер менен байланыштырат жана майда-барат нерселерди дайыма унутуп коёт. Саясий жана экономикалык түшүнүгү терең, бирок дайыма акча жаатынан тез-тез жоготууга дуушар болушат.

Лотос (13.12-22.12)
Лотос - саякатты сүйүүчүлөрдүн бири. Дайыма шашып жүрөт, тыным албаган тынчы жок неме. Ошонусунан бир жерде көпкө кармалбайт. Тартип бузууга жөндөмдүү. Анын сымбатынан көпчүлүк тартип бузуулары көрүнбөй калат же кечиримге ээ болот. Ал шашылыш бүтүм чыгаруудан алыс болгону туура, болбосо баш аламандык башталып кетиши мүмкүн.


Граб
(04.06 - 13.06; 02.12 - 11.12)
Сулуу, бирок жаштыгындагы сулуулугу жыл менен кошо кетилип кете берет. Ал тегерегиндегилерге өтө жакшы мамиле жасайт, өзүн адептүү алып жүрөт. Ал бардык нерсенин ички мазмунуна караганда биринчи кезекте сырткы көрүнүшкө, формага көңүл бөлөт.
Тартипти, дисциплинаны карманган, көпчүлүк учурда кудайга ишенген адам болот. Башкалардан айрымаланып турууну жактырат жана сыйлык, даңк алууну самашат. Башка бирөөлөрдүн ага карап суктануусун сүйүшөт. Ал дайым рамкадан чыкпай жүргөндүктөн, жаңы нерсеге кадам таштоодо "туура эмес болсо эмне болот?" деген коркунуч коштоп жүрөт. Аны менен бирге жоопкерчилиги күчтүү жана калыстыктан тайбайт. Ал жалпылыктын эрежесинен баш тартууну жактыра бербейт, мурда башкалар тараптан изилденген, далилденген тыянактарды гана ишенимдүү деп, жаңы идеяларга абайлап, олуттуу карайт.
Сүйүүдө өтө адептүүлүгү менен айрымаланып, сезимине да жоопкерчиликтүү карайт. Граб мыкты жана жагымдуу түгөй. Бирок жашоодо сүйүү менен адамдык парзды тандоого койсоң, экинчисин тандайт.
Грабдын өзгөчөлүгү: интеллектуалдуулук, артисттик жөндөмдүүлүк, интуиция, фантазия.
Граб белгисинде төрөлгөндөр: Гораций, Мария Стюарт, Корнель, Шуман, Мюссе, У.Дисней, П.Гоген, А.Хачатурян.

Жаачы жылдызы

Ачык, тырышчаак, чынчыл, башка балдар менен бат тил табышкан, дилгир, тынчы жок, тентек, көк, өзүмчүл, башкарууга жөндөмдүү бала - демек ал жаачы.
Ал төрөлгөн кезден тартып эле тынчы жоктугу менен өзгөчөлөнөт. Ал жымыраган тынчтыкта ыйлашы мүмкүн, бирок ызы-чуу, бака-шакадан ойгонбой уктай берет. Бир аз чоңоё баштаганда үйдө жана сыртта дайыма көзөмөл керек, себеби, алардын тентектиги ашынганына карабай аябай олдоксон болушат. Ошондуктан, сыйрылган колу же буту айыга электе улам жаңырып, көгөргөн, томуйган жерлери айыкпагандай жүрөт. Жаачы Кой, Арстан жылдызы сыяктуу эле жаратылышы Оттон, энергиясы ашып-ташып, башкарганды сүйөт. Ошентсе да, балдар менен бат тил табышып, достошуп алат да, дайыма оптимисттик маанайда жүрөт. Дос издөөдө көңүл калуулар болуп калса аны оңой көтөрөт да, кайра жаңы ДОС издөөгө ашыгат.

Алар чынчыл болгондуктан, башка балдарга караганда тарбиялоо оңой, алар кечирим суроону да оор көрбөйт. Бирок Жаачылардын астында чоңдордун калп айтуусу өз баркын түшүрүп алганы болот. Анткени, алар калпты жаман көрүшөт. Жаачылар ызы-чууну сүйгөндүктөн ага барабан белек кылсаңар өтө сүйүнөт, бирок ага тыюу салбашыңар керек. Жаачы балдар эрезеге жете баштагандан тарта үйгө отура албай калат. Таң атары менен, алар сыртка ашыгат. Анткени, сыртта, таза абада жакшы оюндар ойнолот, алардан жаныбарларды үйрөтүүчүлөр, спортчулар, тынымсыз кыймылда жүрүүчү кесиптеги адамдар чыгат. Өзгөчө, кичинесинен спорттун түрлөрү менен машыктырсаңыз көп жыйынтык берет. Бирок бул көбүрөөк эркек балдарга тиешелүү болуп калат.

Аларды тазалыкка, адептүүлүккө тарбиялоодо сиздин аракетиңиз зор болушу керек. Аларды китеп окууга үйрөтүү да азап. Бирок баатыр ханзаадалар, сулуу ханбийкелер, ажыдаарлар жөнүндөгү жомоктор бүйүрүн кызытат жана ошонун арты менен китеп окуп кетиши мүмкүн. Жаачы балдар бир нерсеге кызыкса, анын баарын үйрөнүп же окуп отурбастан кыска жолун издешет, башкача айтканда, өзүнө керектүүсүн эле кабыл алат. Бул балдардын багытын таап берүү ата-эненин эң башкы милдети болуп эсептелинет. Мисалы, алар саясатка кызыкса гезиттерди, журналдарды таап, кошо жардам беришсеңиз, акыбети кайтат. Жаачыларды тынч отургузууга караганда тарбиялоо оңой. Ал начар окуп баштаса, анын намысына тийүү жакшы жыйынтык берет. Алар логикалык табышмактарга кызыгат, кичинесинен аны менен акыл өстүрүүчү оюндарды ойносоңуз, жемиштүү болорун унутпаңыз.


кыргыз тилиндеги гезит "Обон"

??.??