түшкө буйрук берсе болот


Таң аткандан кечке чейин жумушта жүрүп, чарчаганда жаның жер тартып, жаткың келет. Төшөккө жатып, башыбыз жаздыкка тийгенде уйкуга кетип, түшүбүз аркылуу башка дүйнөгө аралашабыз. Негизи эле түш деген эмне? Мына ушул жөнүндө бул саныбызда сөз кылабыз


Түш көрүү
Түш тез жана жай болуп экиге бөлүнөт.Адамдын тез же жай түш көрүп жатканын сыртынан эле карап,байкап койсо болот.Тез түш көрүп жаткан адамдын колдору, буттары кыймылдап,көздөрү ары- бери жылып турганы байкалат. Мындай тез түш көргөн адамдар түндө эмне түш көргөндөрүн жакшы эстеп калышат. Ал эми жай түш көргөндөр эртеси күнү түшүн айта албайт. Анткени: адам баласы 6-8 саа уктаса, анын түшү 60-90 мүнөткө созулуп,10-20 жолу алмашып тургандыктан, эстей албай калышат. Мындан сырткары окумуштуулар фантазиясы өнүгүп, өсүп турган адамдар түстүү түштөрдү көрөөрүн айтышкан. Адамдар жатаар алдында катуу тоюп алып жатса жана жаткан бөлмөсүнүн абасы оор болуп, төшөгү ыңгайсыз болсо, ошол күнү ал оор, жаман түштөрдү көрүп, таң атканча кыйналып чыгат.
Түшкө буйрук берип, көрүү
Көптөгөгөн сырткы көрүнүштөр биздин түш көрүүбүзгө таасир этет. Ошонун негизинде биз аң - сезимибизге буйрук берип, түштү көрсө болорлугун өткөн кылымдын Норвегиялык окумуштуусу Вольд өзүнүн жардамчылары менен төмөндөгү жолдор менен тастыктап берген. Ал уктап жаткан жардамчысынын бетин одеял менен жапканда анын түшүнө албарсты кирип, муунтканын айткан. Ал эми экинчи уктап жаткан адамдын бетине дагы одеял жаап бирок, бир аз убакыттан кийин кайра ачканда ал абада учуп жүргөнүн түш көргөн.
Көйгөйлүү маселени түшүңдө чечип алса болобу?
Болот! Көптөгөн адамдар өздөрүн кыйнаган көйгөйлүү маселе жөнүндө көп ойлонсо, анда аны түшүндө чечип алганга болоорун окумуштуулар айтышкан. Буга далил катары, дүйнөгө белгилүү адамдардын айткандарын жазып калтырышкан. Маселен, немец химиги Ф.А Кеккуле өзү ойлоп тапкан бензолдун формуласынын түзүлүшүн түшүндө көргөн. Ал эми Лафонтьев "Эки көгүчкөн" аттуу тамсилин түшүндө жазса, Пушкин менен Фет ырларын түшүндө чыгарышкан. Менделеев түшүндө түзүп жаткан таблицасынын химиялык элементтеринин атомдук көлөмүнүн өсүшү бо юнча жайгашып калганын көргөн.
Өткөн замандын ырым - жырымдары
Өткөн кылымдарда жашап өткөн адамдарда уктап жаткан кишини ойготпоо салты болгон. Анткени, адам уктап жатканда анын жаны денесин убактылуу таштап кетет. Эгер ошол адамды ойготсо, жан денеге киргенге жетишпей калат деп эсептешкен. Америкада мурун жашап өткөн индеецтер уктап жаткан адамдын бетин боеого катуу тыюу салышкан. Адам ойгоноордо жан денеге кайтып келип, өзүнүн денесин тааныбай өтүп кетсе, ошол адам өлүмгө дуушар болот деп эсептешкен.
Жылдыз Маамбеталиеваabout | A Free CSS Template by RamblingSoul

20-март, 2012-жыл


??.??